025- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עג-עה למתקדמים |☆ תגיות:...

025- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עג-עה למתקדמים |☆ תגיות: נִשְׁמַת כָּל חַי, נחישות בעבודת השם

תְּרוּמָה עג – עה

נִשְׁמַת כָּל חַי

דרושה נחישות בעבודת השם.

על האדם לנהל את רצונותיו, לבוא בשמחה עם לב המכיל את כל הרצונות למטרה המשותפת, הרצון לדבקות עם המקור העליון. האחדות שלנו עם הקב"ה באה מתוך אמונה ואידיאה עליונה, תוך שילוב מאמץ ויגיעה תמידית.

ריז) החברים האירו בו דברי אמת: נשמת כל חי נשמה שפורחת מחי העולמים, מיסוד דז"א, ומשום שהוא שלו, שממנו יוצאות כל הברכות ושורות בו, והוא משקה ומברך למטה, למלכות, נשמה הזו שיוצאת ממנו, יש לה רשות לברך למקום הזה, למלכות. נותן לנשמה תענוג מהאמת, מחבר אותה למקום של אמת, כפי שיסוד מתחבר למלכות בקדושה, ונותן לה חסדים וחוכמה/תענוג.

ריח) ע"כ פורחות נשמות מחי ההוא, יסוד דז"א, בכניסת השבת. אלו הנשמות שפורחות, מברכות ממש למקום שנקרא שֵם למטה, המלכות, שע"כ אומרים, נשמת כל חי תברך את שמך שם=רצון, למלכות הנקראת שם. ומקום ההוא שהנשמות יוצאות ממנו, יסוד, מברך את המלכות, מלמעלה, ונמצא אשר שם הזה מקבל ברכות מלמטה ומלמעלה, ונכלל מכל הצדדים כך קורה בערב שבת. יסוד שהוא צד הזכר נותן למלכות מדרגת נשמה

ריט) בימות החול, המלכות מקבלת ברכות משאר הנשמות, שמברכות אותה מלמטה. ביום השבת היא מקבלת ברכות מנשמות העליונות דאצילות המברכות אותה במ"ה (45) תיבות, כחשבון השם מ"ה מלכות. והתבאר, מ"י ישסו"ת, עולם העליון, בינה. מ"ה, עולם התחתון, מלכות. מ"נשמת כל חי" עד המילה "האחרונים" הן מ"ה תיבות 45 שם הויה במילוי אלפין. ומ"ואילו פינו מלא שירה", עד המילה "ומלפנים" עולה שבח אחר, שהן חמישים תיבות, ואע"פ שאין עומדת שם מילה בחשבון, שאין שם סוף עניין שמורה על חשבון מיוחד, כי המילה "ומלפנים" היא באמצע העניין, עכ"ז עולה החשבון מ"י, חמישים תיבות. ומשם והלאה עולה שבח אחר לחשבון מאה תיבות, עד, בפי ישרים תתרומם, שהוא תשלום הכול, גדלות המלכות, שיש לה ע"ס, שכל אחת כלולה מעשר, והן מאה. שהוא מרכבה אחת על מה ששורה שלמות העליון, ז"א. מקבלת מדרגת נשמה מהשפעת העליון ע"י המזמור. כאן הגיע לגדלות שתאפשר לקבל במוסף מדרגת חיה.

רכ) וכל שבח הזה, וכל דברים האלו, כולם איברים ידועים, מדרגות, בחשבון לתשלום השבת, ולהשלים מהם כראוי. אשרי העם היודעים לסדר השבח של אדונם כראוי. מכאן והלאה הוא סדר התפילה, כמו שניתקנה. השבח של הבורא הוא בסדר עליית המלכות, וכך ידעו חז"ל לסדר בדיוק בהתאם את התפילה המפעימה את הנפש. יש בנשמה כוח להתחבר לבורא, והתפילה מביאה את לב האדם לרצון הדבקות. עצם השבח מביא להתקרבות את הרגש, את הלב.

וְאַתָּה יְהוָה אַל תִּרְחָק

רכא) וְאַתָּה יְהוָה אַל תִּרְחָק  אֱיָלוּתִי, לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה. דוד המלך אמר זה בשעה, שהיה מתקן ומסדר השבח של המלך, כדי לחבר השמש, ז"א, בלבנה, מלכות. כיוון שהיה מתקן ומסדר השבחים של המלך אל החיבור, אמר, ואתה ה' אל תרחק. החיבור היא הנקודה המשמעותית והחשובה. האם הבורא רוצה להתרחק מהנברא, אלא לפי תפיסת הנברא את הבורא לאחר שחטא והתרחק, מבקש מהבורא לקבל את האפשרות לראותו קרוב. זוהי אמירה חשובה של האדם, אך אמירה אינה מספיקה, אלא על האדם להרגיש שבית המדרש הוא מקום בו באים ומשקיעים בכדי לדרוש את השם, שיש את הרצון והכוח כדי לומר שכל רצונו זה בקשר.

רכב) וְאַתָּה יְהוָה, החיבור ביחד בלי פירוד. כי "אתה" המלכות, ה' ז"א. אל תרחק, כיוון שעולה להתעטר בבעלה, בעולם העליון, ומשם צריכים להעלותה לא"ס, כדי שיתקשר הכול למעלה למעלה, וע"כ אומר, אל תרחק, להסתלק מאיתנו לעזוב אותנו.

רכג) משום זה בסדר השבח, צריכים ישראל להיכלל שם ולהתדבק עם ז"א והמלכות, מלמטה, שאם ירצה להסתלק מהם כבוד הזה, המלכות, הרי ישראל למטה אחוזים בה, ומחזיקים בה, שאינם עוזבים אותה להסתלק מהם. וע"כ התפילה בלחש, כמי שמדבר בסוד עם המלך. כי בעוד שהיא עימו בסוד, אינה מתרחקת ממנו כלל. כי אז היא כלולה לגמרי בז"א, ואע"פ שגם ז"א עולה לא"ס, אינו מתרחק ממנו, כי תכף חוזר למקומו. קשר פנימי בא בסוד, לכן התפילה בלחש, רק למלך, בלי להשמיע קול לחיצוניות, דהיינו בלי להחשיב את החיצוניות. בלי הנקודה הפנימית הקשר רופף והופך להיות מעין קשר טכני במקום קשר נפשי אמיתי.

רכד) כמו אייל וצבי, בשעה שמתרחקים, חוזרים מיד אל המקום שעזבו, כך הקב"ה חובה עלינו להאמין שכך, אע"פ שהסתלק למעלה בא"ס, מיד חוזר למקומו, משום שישראל למטה מתאחדים בו, ואינם עוזבים אותו, להישכח ולהתרחק מהם. וע"ז כתוב: איילותי לעזרתי חושה. ישנם החושבים שניתן להיות יחד מטעם מטרות חיצוניות, אינטרס משותף. עם ישראל מיוחד שקשור בו יתברך.

רכה) ומשום זה צריכים להתאחד בהקב"ה, ולאחוז בו, כמי שמושך מלמעלה למטה, שלא יהיה איש נעזב ממנו אפילו שעה אחת. וע"כ כשסומך גאולה לתפילה, ברכת גואל ישראל לתפילת שמונה עשרה, צריך להיאחז בו ולדבר עימו בלחש, שלא יתרחק ממנו, ולא יעזוב אותנו. וע"כ כתוב: ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו.

תגיות: נחישות בעבודת השם

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה עג-עה
1. מיהו חי העולמים ולמי הוא נותן נשמות בפסוק נשמת כל חי וגו'?
2. מהם המדרגות הנרמזות בחשבון מ"ה מ"י ומאה, וכיצד זה משפיע על עליית המלכות ביום השבת?
3. מה היתה כוונת דוד המלך באמרו את צמד המילים ואתה השם?
4. מדוע צריך לבקש מהשם, אל תרחק להסתלק ממנו לעזוב אותנו, והרי יותר ממה שרוצה העגל לינוק הפרה רוצה להיניק?
5. מדוע התפילה בלחש כמי שמדבר בסוד עם המלך?
6. למה אנחנו מדמים את הקב"ה באמרינו "אילותי"?
7. מדוע ישראל למטה צריכים להתאחד בו? הרחב את תשובתך על המילה "בו"
8. כתוב שלושה דברים בהם אתה מראה את נחישותך להראות את רצונך לקרבת השם אליך.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב