026- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עו-עח למתקדמים I תגיות:...

026- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עו-עח למתקדמים I תגיות: משכן, זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת, תרומה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה עו – עח

זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת

ממה יש לבנות את הלב כמשכן ראוי להתחבר להשם יתברך.

כדי לבנות את המשכן הביא העם תרומה, וכך כשאדם בא לבנות את ליבו, עליו לדעת ממה להביא את התרומה, דהיינו אילו רצונות עליו להביא. תרומה מלשון תרום ה שהיא המלכות הלב שיש להעלותו להתחבר ביסוד חי העולמים. יש להביא זהב שהוא קו שמאל, הרצון העצמי של האדם, מדרגת חוכמה ומטרת הבריאה, האהבה שהיא הבסיס עליה בונים, אשר חייבת לבוא כעזר בלבד לימין שהוא בחינת הכסף, החסדים, האמונה – בכדי להגיע ליחד.

כך יש להוסיף את הנחושת, את התכלת שהיא דין בה יש למצוא את הבחינה של הלובן, הנקודה הטובה, הזכות. את הארגמן ואת תולעת השני שהוא הכוח לפעול בדרך העבודה בקו אמצעי, והכל מתנקז ליסוד שהוא שמירה על הברית, על הנאמנות. על כל המבנה הזה יש להגן ע"י הקליפות השומרות על הפרי עד שיבשיל.

רכו) בשעה היא קם רבי שמעון והחברים קמו גם כן והלכו. אמר רבי אלעזר לאביו: עד כאן ישבנו כאן בצל דהיינו היינו שמורים מלמעלה החיים בגן עדן, ומכאן והלאה אנו הולכים בדרכי השומרים אילן זה. אמר לו רבי שמעון: אתה תתחיל בתחילה לפתוח בדרך. תפתח אתה בדברי תורה ונהיה גם אנחנו שומרים על העץ.

רכז) פתח ואמר: ויקחו לי תרומה, שהיא המלכות המיוחדת תרום ה שהיא המלכות עם הז"א. ובמה היא תרומה? בזהב, קו השמאל, כי משם היא ניזונת תחילה, משום שהיא גבורה תחתונה, הבאה מצד הזהב, שמשם הארת החכמה, כי המלכות נבנית מקו השמאל הרצון לקבל. ואע"פ שבאה מצד הזהב, לא נשארת כל עיקר אלא בצד הכסף, קו ימין, בהארת החסדים מפני שאחרת כשלוקחים תרומה אי אפשר להשאירה בצד שמאל לבניית המקדש, אך הכל במסגרת הכסף, החסדים.

רכח) כוס של ברכה רומז על המלכות, שנקראת כוס, שצריכים לקבלו בימין ובשמאל לוקחים את הכוס בשתי הידיים ואז מעבירים ליד ימין. כך גם השמאל שותף כתומך. וכל עיקר נשאר בימין, והשמאל מעורר את הימין שהכן זה צד האמונה אך יש להזיזו, לעורר אותו כדי שיגדל ויורגש בלב, שמשפיע בו הארת חכמה, ולא מתדבק בו, משום שהכוס ניתן בין ימין לשמאל, והשמאל מתאחד ונכלל תחת הימין, והימין מתדבק למעלה, בז"א כמ"ש: שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. זהב וכסף, כמ"ש: לי הכסף ולי הזהב, ימין ושמאל דז"א. אבל במלכות בה יש רצון של קבלה זהב תחילה ואח"כ כסף, משום שנבנית מקו שמאל, זהב. אי אפשר לתת לנברא רק כסף, חסדים מפני שהעצם שלו הוא רצון לקבל, שכל תפקידו לסייע

רכט) תרומת נחושת מצד הספירות ז"א זהו צבע כעין הזהב ספירת חוכמה, משום שנצבע מצבע הזהב ומצבע הכסף בינה, שהיא המלכות המתקבלת בשמאל וימין דז"א, זהב וכסף. וע"כ מזבח הנחושת קטן כמו הז"א הנק' פנים קטנות, שמקבל רק הארת חוכמה והחסדים בו מוקטנים  כמ"ש: כי מזבח הנחושת אשר לפני ה' קטון מהכיל את העולה וכמ"ש: ודוד הוא הקטן, מלכות הנקראת מאור הקטן. ואע"פ שהוא קטן, הכול נאחז בתוכו. ואין המזבח האחר, הפנימי, נקרא קטן, אפילו היה רק אמה על אמה, כי אינו תלוי במידה, כי אינו קטן אלא רק זה שכתוב: את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. ומזבח הנחושת הוא המאור הקטן, והמאור הגדול מזבח הפנימי, מזבח הזהב שהוא חשוב יותר, מפני שנקודה זו מטהרת את האדם למדרגה הרוחנית, ע"י הריח מדרגת הצומח ותחילת התנועה החיות.

רל) ותכלת. תכלת של ציצית, תכלת זהו כיסא, תפילה של יד, המלכות, כיסא הדין, שדנים בו דיני נפשות, מלכות מצד דין הקשה שבה. משום שיש כיסא שדנים בו דיני ממונות, שהוא דין רפה. ויש כיסא שדנים בו דיני נפשות, שהוא דין קשה. ותכלת היא דין הקשה שבמלכות. וע"כ כל הצבעים יפים לחלום חוץ מצבע תכלת, כדי שיידע שנשמתו עולה בדין, וכשהנשמה עולה בדין נידון הגוף לכליה, וחלום ההוא צריך לרחמים רבים. הדין שמים קשה מפני שאין בו "הנחות" כלומר לא פעלת כשורה נענשת, לכן צריך לתקן.

רלא) ותכלת, כיסא, שכתוב: כמראה אבן ספיר דמות כיסא. וכתוב: ונוגה לו סביב, משום שעושים בו כריכות לציצית, הנוגה מאיר לו וחוזר לצבע ירוק, שנראה בו יותר לבנונית. שזה כוכב הנוגה, המאיר לפנות בוקר. משעה ההיא והלאה מתחיל זמן ק"ש לפי שניתן להבחין בין הצבעים, וכאשר ניתן להבחין בין הדין לבין החסד מתחיל זמן ק"ש, דהיינו לברך על הציצית. האמונה מתחילה כאשר רואים בדין קצת לבנונית, אור כי השתנה צבע התכלת לצבע ירוק, שהוא דין רפה. ומשום זה אסור לדון דיני נפשות בלילה, משום שצבע תכלת שולט, וניתנה רשות לחטוף נפש בלי משפט. שיש אז כוח לס"א לבלבל דעת השופטים. כי המשפט, ז"א, רחמים, אינו שולט. כאשר יש דין אינך מסוגל להביא עצמך להסתכל קצת על הטוב, לא תוכל לדון דין אמת מטעם האהבה בנפש היהודית.

רלב) כשבא הבוקר, והתעורר הימין שלמעלה, יוצא אור ומגיע עד התכלת, ומשתנה ממה שהיה, ואז הימין שולט עליו, ומתדבק בו כיסא של רחמים, משעה ההיא והלאה הוא זמן ק"ש שרק אז ניתן להגיע לנאמנות אמתית, שק"ש אומר שמקבל על עצמו עול מלכות שמים, וחייב לבוא מתוך שמחה לקשר, שרואה בו לבנונית, הטוב.

רלג) שילוב הצבעים לבן אדום ירוק – ארגמן הוא קיבוץ כל הצבעים ביחד, ז"א, קו האמצעי. ותולעת שָני או שנים כמ"ש: כי כל ביתה לבוש שנים. שזהו צבע שנקרא שני, נקודת המפתחא שבמלכות, והוא כולל בתוכו כל הצבעים, גם נקודת המנעולא מסך דחיריק הכולל גם את הדחייה וגם את פתיחת המדרגה לקבלת חוכמה. שני ושנים אחד, אלא שנים נקרא כשכולם כלולים בו, גם המנעולא. שני יוצא מכיסא העליון, ז"א, שהוא כיסא לבינה, השולט על תכלת מצד ימין, המפתחא, והוא אפוטרופוס של ישראל, שכתוב בו, מיכאל שׂרכם, חסד, ובו המפתחא. ונקרא תולעת, משום שכוחו בפה, המסך המתוקן בפה דראש. וכמו תולעת השובר הכול ועוקר הכול, כי אם מתגלים הדינים דמנעולא הכלולים בו, הם גורמים להסתלקות כל האורות. כשהאור בא על הקליפה וישנה השתוקקות לקבל אותו, אז פועלת המנעולא שסוגרת ע"י שפועלת "הפוך על הפוך" למשל אדם הרוצה חופש, אומרים לו קח את כל החופש, ואז הוא מבין שבהפקרות לא יוכל להתקדם.

רלד) תולעת שני ושׁש. שני צבעים ביחד של ימין ושמאל, לבן ואדום. שניהם ביסוד, כי הדינים שבמלכות כלולים ביסוד. ושש הוא בוץ, ששישה חוטים מתחברים בו, יסוד. כמ"ש: וגווייתו כתרשיש, שהוא המלאך גבריאל. כי באלו השניים, חו"ג שביסוד, כלולים מיכאל וגבריאל, מיכאל בתולעת שני, וגבריאל בשש.

רלה) ועיזים הן גבורות תחתונות שבחיצוניות, ת"ת ומלכות שבקליפת נוגה דבריאה. מכסים על הפנימיים שבקדושה. והכול צריך, צריכים לתת מקום לכל, כי מצד הזהב באים, שנמשכים מצד הגבורה, זהב. ועורות אילים מאודמים, המשכה של ב' צדדים, ימין ושמאל, חו"ב של קליפת נוגה, כדי לכסות במקום אחר על הקדושה. כי העיזים מכסים על בחינות שכנגדן בקדושה, ועורות אילים מאודמים מכסים על בחינות שכנגדן בקדושה.

רלו) ועורות תחשים. בחינה אחת גדלה תוך הס"א בחורבה, ואינה נמצאת ביישוב, והיא בחינת טהרה, שנקראת תחש, שהיא זו"ן של נוגה תחתית דאצילות, הגדלה תוך ג' הקליפות, רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת.

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה עו-עח

1. מהי תרומה? ומאיזה בחינות מביאים את התרומה?
2. מהם בחינות זהב וכסף וכיצד הם קשורים ומתבארים בכוס של ברכה?
3. מה מיוחד בנחושת ומדוע מזבח הנחושת נקרא קטן? והרי הוא גדול ממזבח הפנימי.
4. מהו תכלת ומדוע אסור לדון דיני נפשות בלילה?
5. ממתי מותר לקרוא קריאת שמע ומדוע? כיצד זה קשור לתרומה?
6. הסבר את מושגים: ארגמן. תולעת שני ושש.
7. מדוע צריך את הקליפות הנובעות מעיזים, עורות אילים מאודמים ועורות תחשים?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב