027- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עט-פא למתקדמים

027- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עט-פא למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה עט-פא
1. מהו "מזבח אדמה תעשה לי"?
2. כאשר אנו מורידים את ה"נון" מהנחושת מקבלים את אותיות תח"ש שהן משמשות כעורות תחשים למשכן, הסבר מדוע מותר להשתמש עם בחינה זו בקדושה והרי הן כנגד קליפות טמאות.
3. מה תפקיד עצי שיטים?
4. מדוע צריך שמן למאור ומה תפקיד המאור לצד הנקבה?
5. מי הן אבני שהם וכיצד הן משלימות את י"ב הבחינות של תרומת המשכן לבחינת המלכות?
6. כיצד ק"ש וברוך שם מהווים את הכלל של כל התורה כולה?
7. מה היא המחלוקת בק"ש בין שמאי להלל ומדוע לדעתך ההלכה כבית הלל?
8. מה אתה למד ממאמר זה על בנית המשכן שבתוכך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב