030- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פח-צ למתקדמים Iתגיות: מעלת...

030- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פח-צ למתקדמים Iתגיות: מעלת ארץ ישראל

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה פח- צ
פתיחה וכיסוי קל שעל ארץ המעלת ארץ ישראלקדושה [פתיחו וחופאה קלישא דעל ארעא קדישא]
מלמד כאן על הייחוד של ארץ הקודש, ועל הייחוד של הנשמות מצד חיותן ומיתתן בעולם הזה.
בנפש א"י הם רצונות של ישר-אל, וארצות הגויים הם רצונות לקבל לעצמם. לכן אין לצאת סתם מא"י, ובנפש אל לו לאדם לצאת מרצון הקדושה
רסט) בארץ הקדושה מיתקן הכול באופן אחר. כי קליפה הקשה, המתלבשת בתוך הארץ, נשברת ממקום ההוא, ואינה שולטת בה כלל. כי קליפה הקשה נשברת והולכת ומתפתחת מצד זה ומצד זה, עד שנעשה שם פתח בקליפה הקשה השולטת בארץ. שהארות הקווים מצד ימין ומצד שמאל שוברות הקליפה הקשה הסותמת, ונעשה פתח במקומה לקבל האורות. לאדם החי בארץ ישראל יש את הכוח לשבר את הקליפה שרוצה לינוק מהקדושה, לכן נדרשת זהירות יתרה, ומצד שני ישנה שמירה גדולה. הקליפה חוסמת את האושר, האור הרוחני של הנשמה, לא של הגוף, אלא מהיחד, מהחיבור להשם. הפתח לשמחה אמיתית זו נשמר תמיד לכל יהודי לחזור בתשובה.
רע) פתיחה היא בארץ הקדושה, בכל זמן שעובדים עבודה כראוי. כיוון שישראל גרמו העוונות עיוותו את עבודת השם ואינם עובדים כראוי, הקליפה הקשה שמצדדי הפתיחה, נמשכת חזרה לצד זה ולצד זה נסתם הקו האמצעי, עד שהתקרבו צדדי הקליפה יחד. וזה היה רק בזמן החורבן. כיוון שסתמה הקליפה את המוח, אז שולטת הקליפה על ישראל, ודוחה אותם לחוץ ממקום הזה. העוונות אינם מאפשרים למוח להיפתח לקדושה.
העוונות גורמים שהקליפה תישלח את האדם מהקדושה לגלות, והמצוות יכולות לתקן. חייב האדם להיות בתנועה נפשית מתמדת של יראה, שתבטא את האמונה בעליון, אז יוכל לשמר את האהבה.
רעא) עכ"ז, אע"פ שדחתה אותם לחוץ, אינה יכולה קליפה לשלוט במקום הקדוש, בארץ הקדושה, כי אינו מקומו. א"כ כיוון שהקליפה אינה יכולה לשלוט במקום הקדוש, למה עומד חרוב? שהרי אין חורבן בעולם אלא מצד הקליפה הקשה.
אם הקליפה לא שולטת בא"י אז איך יכולה חילוניות לשלוט ברחובות,
רעב) אלא כשנחרב לא נחרב אלא מצד של הקליפה הקשה, בשעה שסתם המוח, והקב"ה עשה שלא תשלוט קליפה הקשה על מקום הזה. וכשהקליפה דחתה את ישראל ממנו, אז קליפה חזרה ונפתחה כבתחילה. ומשום שעם הקדוש לא היו שם, כי היו בגלות, התכסה על פתיחה ההיא כיסוי קדוש של פרוכת קלה לשמור מקום ההוא, שהקליפה הקשה לא תסתום אותו, והכיסוי אוחז בכל צדדיו לשומרו. צריך להאמין שישנה נקודה פנימית שמורה שהיא פתח לתשובה.
רעג) שיהיה משחת קודש על הארץ כבתחילה, אינו יכול להיות, כי כיסוי הקל נאחז שם שלא יירד למטה, כי עם הקדוש אינו שם. וע"כ לא נבנה החורבן מיום שנחרב הארץ אין פה בנייה שלמה של הקליפה. והקליפה הקשה אינה יכולה לשלוט, כי כיסוי קל אוחז בכל צדדיו בפתיחה, שלא תשלוט שם הקליפה, ולא תסתום את המוח, כי כיסוי הקל, מהמשכה של פרוכת הקדוש שלמעלה, שומר אותו מקום. ישנה פרוכת, כיסוי קל, מסך נפשי פנימי בכל יהודי, לשמירה את "פח השמן" שהיווני שבנפש לא ימצא, ועליך לגלות פתח תשובה זה
רעד) משום זה כל אלו הנשמות של שאר העמים הדרים בארץ, כשיוצאות מהעולם, הארץ אינה מקבלת אותן ודוחה אותן לחוץ, והולכות ומשוטטות ומתגלגלות בכמה גלגולים עד שיוצאות מכל הארץ הקדושה, ומסבבות עד שמגיעות אל הצד שלהן בטומאה שלהן. וכל אלו נשמות ישראל הנפטרות שם, עולות, וכיסוי הקל מקבל אותן, ונכנסים לקדושה עליונה. משום שכל מין הולך אל מינו. בעולם העליון תיווצר הפרדה, ונשמות טמאות ילכו למקומם, ונשמות ישראל ישובו למקום הפרוכת. גוי אפילו גר בא"י, בעולם העליון ילך למקום הטומאה, וישראל גם אם נמצא בגלות, יעבור מספר תיקונים ויגיע למקום הקדושה
רעה) ונשמות ישראל הנפטרות בחוץ לארץ, ברשות קליפה הקשה, כל אחת הולכת ומסבבת ומתגלגלת דרך מחילות עפר, דהיינו מקומות חשוכים של הרצון לקבל עד ששבה למקומה ונכנסת למקום הראוי לה. אשרי חלקו, מי שנשמתו יוצאת ברשות קדושה, בפתיחה שבארץ הקדושה.
רעו) מי שנשמתו יוצאת בארץ הקדושה, אם נקבר ביום ההוא לפני שבאות הקליפות לנשמה, אינו שולט עליו רוח הטומאה כלל. וע"כ כתוב בתלוי, כי קבור תקברנו ביום ההוא, ולא תטמא את אדמתך. משום שבלילה ניתנה רשות לרוח הטומאה לשוטט, ואע"פ שניתנה להם רשות לא ייכנסו בארץ הקדושה, חוץ אם מוצאים שם כלי להיכנס בו, גופו של מת. אין להלין את המת דהיינו שיעבור עליו לילה שהוא זמן של דין מבלי שיקבר. מת הוא מי שאינו הולך בדרך תורה, אין להלינו במקום של קדושה.
תגיות: מעלת ארץ ישראל

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה פח-צ
1. מה היחס בין זמן החורבן למעט אחריו? הסבר זה ע"י הכתוב "רגע באפו חיים ברצונו".
2. מהי הפתיחה בקליפה בארץ בקדושה ומהי בגוף אחד?
3. מהי השליטה ועד כמה היא של הקליפה בארץ הקד' בעת שנשמות ישראל גלו ממקום זה?
4. מדוע עומדת א"י בחורבתה אם אין אפשרות לקליפה לאחוז בה באופן מלא?
5. מה שומר על פתח התשובה כדי שהקליפה לא תסגור על פתח זה ומהו בנפש האדם?
6. מה הסדר של נשמות שנפטרות מהעולם של שאר העמים הדרים בארץ? של ישראל הנפטר בחוץ לארץ? ולאלו שנפטרים בארץ הקדושה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב