031- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צא-צג למתקדמים I...

031- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צא-צג למתקדמים I תגיות: קבורה בארץ ישראל, גוף הצדיקים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה צא- צג

פתיחה וכיסוי קל  שעל ארץ הקדושה [פתיחו וחופאה קלישא דעל ארעא קדישא]

מצפון עלולה להיפתח הרעה.

הצפון צד הגבורה, משיכת החוכמה, יפתח לרעה אם לא משתמשים בחסדי הדרום, להביא את הרצונות לקו אמצעי. החסד מימין, הדרום מפשיר את הקיפאון של החוכמה הנמשכת מצפון, וזהו וחושך לעולם כאשר עומד הצפון בפני עצמו, שאי אפשר לקבל חוכמה ללא מסגרת חסדים.

יש הבדל היכן הנשמות נפטרות, האם בא"י או בחו"ל שהן ברשות קליפה קשה, עליה לעבור תיקונים דרך מחילות. ומי שנפטר בארץ הקדושה ולא מלינים את הגופה, הוא נכנס לארץ הקדושה העליונה בלי צורך לשוטט הרבה.

הנשמה היא צד החיוּת של האדם, מה שנתפס כעונג או ידיעה. כאשר הכלי פגום, גם האור נטמא ויש לשבור את הכלי. המבחן הוא ממה אדם נהנה, מהאמת או שניזון מהס"א, שהם תענוגות הגוף. לא מביאים את האור אל החושך כפי שמציע היווני שבנפש, אלא מביאים חסדים, דחייה של האור ונכונות ליהנות רק מהאמת.

אדם שנהנה ממקורות לא אמתיים בחייו, או שמקבל מחמאות מאנשים לא ראויים ונהנה מהם, הוא פוגע בעצמו. לכן אין לקבל כבוד מאנשים שאינם הולכים בדרך השם, אחרת יש להם שליטה עליך, עם השלכות שיבואו לידי ביטוי גם לאחר הפטירה.

רעז) איברים ופדרים הנשרפים בלילה על המזבח, לזון מן העשן שלהם מינים אחרים, הס"א, אין הפירוש שנכנסים בארץ להיזון מן העשן, ולא להמשיכם לארץ, אלא להיפך, כדי שלא תשלוט הס"א תוך הארץ, ולא יהיו נמשכים להיכנס שם. ומשום זה העשן מהאיברים והפדרים, היה עולה בדרך עקום ומתגלגל לחוץ לארץ, והולך בחיפזון עד שנכנס לנקב בצד צפון, ששם מדורים של כל הס"א, ושם נכנס העשן, וכולם ניזונים שם. יוצא מכאן שהס"א מתחזקת בחו"ל

רעח) העשן של קורבנות העולה ביום, היה עולה למקומו למעלה בדרך ישר בלי הטיה לחו"ל, וניזון ממנו מי שניזון כמ"ש: לריח ניחוח אישה לה'. ומפתיחה, מהנקב שבצד צפון, ניזונים כל צדדי קליפה הקשה, שמחוץ לארץ הקדושה, וניזונים מעשן הגס של איברים ופדרים. השימוש של האדם בקורבנות בא כדי להגדיל את האמונה בבורא יתברך. ודווקא מהאברים הנשרפים על המזבח בלילה יש להיזהר, ששם כוח הס"א, אלא אם כן יחבר את הלילה ליום. כיום כנגד קורבנות הלילה תיקנו תפילת ערבית.

רעט) גופיהם של הצדיקים, שלא נמשכו בעוה"ז אחר הנאות ותאוות של קליפה הקשה, אינה שולטת עליהם רוח הטומאה כלל, כי לא השתתפו עימו כלום בעוה"ז. וכמו שהגוף של הרשעים נמשך בעוה"ז אחר קליפה הקשה ואחר הנאות ותענוגים שלו ותיקונים שלו, כך הוא נטמא אחר שיצאה נשמתו ממנו. כל מה שאדם עושה פה בארץ, משפיע באופן ישיר לקורה אותו לאחר הפטירה.

רפ) גופיהם של הצדיקים שאינם מתענגים בעוה"ז אלא מתענוג של מצווה, וסעודות של שבתות וחגים וזמנים, רוח הטומאה אינו יכול לשלוט עליהם, כי לא התענגו משלו מהס"א כלום, ומשום שלא לקחו משלו אין לו רשות עליהם. אשרי הוא מי שלא נהנה משלו כלום.

רפא) מי שנשמתו יוצאת מחוץ לארץ הקדושה, וגוף נטמא ברוח הטומאה, רוח הטומאה נבלע בתוכו עד שחוזר לעפר. ואם גוף, שנבלע בו רוח הטומאה, מעלים אותו להיקבר בארץ הקדושה, עליו כתוב: ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שׂמתם לתועבה. ארצי, שלא שלט עליה רוח הטומאה בגוף שלכם, שנבלע בו רוח הטומאה, שאתם מביאים לקבור אותו בארצי. אתם מטמאים אותה להיטמא בו, בגוף הטמא, אם לא שעשה הקב"ה רפואה לארץ, כי כיוון שנרקב גוף, מנשב הקב"ה רוח מלמעלה, ודוחה רוח הטומאה לחוץ. כי הוא חס על הארץ. צדיקים הם אלו שאינם נהנים מהעולם הזה, ולמעשה אין גופם נטמא, יכולים להביאם לקבורה בא"י. אפילו יוסף ש

רפב) על גופו של יוסף לא שלט רוח הטומאה לעולם, אע"פ שנשמתו יצאה ברשות אחרת, בחוץ לארץ, משום שלא נמשך בחייו אחר רוח הטומאה. ועכ"ז לא רצה שיעלו את גופו להיקבר בארץ הקדושה, אלא אמר, והעליתם את עצמותיי, ולא גופי.

רפג) יעקב לא מת, וגופו מתקיים תמיד בקיומו, ולא פחד מס"א, כי מיטתו הייתה שלמה בשלמות אור העליון, בהארת י"ב שבטים ובשבעים נפש שהיה כלל ואין העדר ברוחני, משום זה לא ירא מפני הס"א, שלא יכול לשלוט עליו. ועוד, שהוא גוף של צורה העליונה, מרכבה לת"ת, ויופיו נאחז בכל הצדדים, וכל אלו האיברים של אדה"ר היו נאחזים בו. וע"כ כתוב: וְשָׁכַבְתִּי עִם אֲבֹתַי, וּנְשָׂאתַנִי מִמִּצְרַיִם, וּקְבַרְתַּנִי בִּקְבֻרָתָם, כלומר גוף שלם. וע"כ, ויחנטו הרופאים את ישראל – מצב גדלות, שגופו יהיה נמצא בקיום. וכך צריך להיות. שאר בני העולם שנשמתם יצאה בארץ הקדושה, ניצלים הנפש והגוף מהכול.

תגיות: קבורה בא"י, גוף הצדיקים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה צא-צג
1. כיצד היא ההתנהגות של העשן העולה מהאברים ופדרים הנשרפים בלילה ומה זה מסמן עליו?
2. כיצד מתנהג העשן של קורבנות העולה ביום?
3. מה ההבדל בין גופיהם של הצדיקים לגוף של הרשעים?
4. כיצד מותר לצדיקים להתענג בעולם הזה? ומדוע במקרים אלו רוח הטומאה אינה יכולה לשלוט עליהם?
5. מה אומר הקב"ה לזה הרוצה להיקבר בארץ הקדושה אשר נשמתו יצאה בחוץ לארץ?
6. מדוע יוסף הצדיק ציווה להביא את עצמותיו להיקבר בארץ ולא את גופו? מדוע יעקב ציווה שיביאו את גופו להיקבר בארץ הקדושה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב