032- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צד-צו למתקדמים I תגיות:...

032- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צד-צו למתקדמים I תגיות: נפש רוח נשמה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה צד- צו

נפש רוח ונשמה

אל לו לאדם להישאר קבור במקרי העולם הזה.

נשמה היא שם כללי לנפש רוח נשמה, נר"ן.

בכל פעולה שאדם עושה יש את הכוח המניע ואת הכוח הרוחני שהוא מעבר למקרה, וחלק נוסף של כל פעולה, תוצאה בעולמות העליונים. אדם גשמי שקוע בתוך המקרה, ובכך מונע עצמו להפעים נקודה פנימית ולפתח דרגת נשמה. אין אפשרות להתחבר לנשמה ללא אמונה בקב"ה.

הקבר הוא בחינת הקליפות מהם שואבים רשעים תחליף לתענוג ולכן נק' בחייהם מתים. אלו גם בחלום מקבלים מידע משובש המחזק את התפיסה הגשמית המעוות שלהם.

רפד) שלושה שמות נקראת הנשמה של האדם, שהן נר"ן. וכולן כלולות זו בזו, ובשלושה מקומות נמצאות כוחן. נפש נמצאת תוך הקבר, עד שהגוף נרקב בעפר, ובזה היא מתגלגלת בעוה"ז להימצא בין החיים, ולדעת הצער שלהם. ובשעה שנצרכים היא מבקשת רחמים עליהם. הנפש מנהלת את צד הגוף – העולם הזה כפי שהמידות מנהלות את הרצונות, ועדיין קשורה י"ב חדשים לאחר הפטירה, לכן מבקשים מהנפטר להיות מליץ יושר על החיים בעולם הזה. ויש הנוהגים לא ללכת לבית העלמין 12 חודשים, לתת לנפש מנוחה להשתחרר מעולם הזה. הקדיש עוזר לה לעלות ולהתדבק בקב"ה. תפקיד הרוח לתת את התנועה החיוּת לנפש, וכאשר נפרט אדם מהעולם,

רפה) רוח נכנס בגן עדן הארץ, ומצטייר שם בצורה של הגוף מעוה"ז, במלבוש אחד שמתלבש שם. ונהנה שם הנאות וחמודות שבזיו שבגן עדן התחתון למרות שנמצא עדיין בדיוקן של עולם הזה. ובשבת ור"ח וזמנים, הוא עולה למעלה, לגן עדן העליון, ונהנה שם וחוזר למקומו כמ"ש: והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, בזמנים האלו. וזאת במהלך 12 חודשים בהם תוכל לעלות רק לגן עדן העליון.

רפו) נשמה למי שזכה להגיע לדרגה זו, ולא נדרש ממנה גלגול, עולה מיד למקומה, למקום שיצאה משם, למלכות, שממנה נולדת הנשמה. וזו היא שבשבילה האירה הנר, המלכות, להאיר למעלה. כי נשמות צדיקים עולות למ"ן לז"א ומלכות, ומזדווגים על ידיהן. נשמה זו אינה יורדת למטה לעולם. בזו נכללת מי שנכללת, המלכות, מכל הצדדים ממעלה וממטה. כי המלכות נכללת מנשמות הצדיקים, היא הכלל והם הפרטים. ועד שהנשמה אינה עולה להתקשר בכיסא, עולם הבריאה, הרוח אינו מתעטר בגן עדן הארץ, והנפש אינה מתיישבת במקומה. כיוון שהנשמה עולה, יש מנוחה לכולם, שבאים על מקומם. זה למי שזכה לפתח דרגת נשמה, ומי שאינו צדיק עליו להמתין להירקבות הגוף. גוף הצדיק אינו נרקב ואינו מפריע.

רפז) וכשנצרך רחמים לבני העולם, כשהם בצער והולכים להתפלל על בית הקברות, נפש הזו מתעוררת, והולכת ומשוטטת ומעוררת לרוח, ורוח מתעורר לאבות, ועולה ומעורר את הנשמה, ואז הקב"ה מרחם על העולם. ואע"פ שביארו דברים אלו של הנשמה באופנים אחרים, שהנפש בעשיה, הרוח ביצירה, הנשמה בבריאה, כולם עולים במשקל, וזה בירורו של הדבר. כול שלושת החלקים בקשר אחד, כמו שלושה תפקידים לחלק הרוחני.

רפח) וכשהנשמה שהיא התענוג רק מהאמת מתעכבת מלעלות למקומה בעקבות מעשיה בעולם הזה, הרוח הולך ועומד בפתחו של גן עדן התחתון, ואין פותחים לו פתח בגלל החטאים שהנשמה לא הושלמה. והולך ומשוטט, ואין מי שישגיח בו. הנפש שאמנם חשה מה שקורה בעולם הזה, הייתה כבר צריכה לחוש מעבר לעולם הזה לו הייתה מתוקנת, הולכת ומשוטטת בעולם, ורואה את הגוף מעלה תולעים, ובדין של הקבר, בחיבוט הקבר, ומתאבלת עליו מפני שרוצה להינתק מהגוף כמה שיותר מהר. והכול הוא בעונש, עד שהנשמה מתקשרת במקומה למעלה, ואז כולם מתקשרים במקומם. הנשמה היא זו שמובילה דרך, וכשהיא לא מתוקנת מעכבת את הרוח והנפש. הקדיש עוזר לה להתקשר ולעלות לעולם הרוחני.

רפט) משום שכל השלושה הן קשר אחד, כעין של מעלה בנר"ן, שהם מלכות ז"א ובינה דאצילות, שכולם אחד וקשר אחד: נפש, המלכות, אין לה אור מעצמה כלום, וזו היא שמשתתפת בגוף אחד, שהוא ג' עולמות בי"ע, שהמלכות מתלבשת בהם כנשמה בגוף, לענג אותו ולזון אותו בכל מה שצריך. כמ"ש: ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ביתה, זהו הגוף, שהיא מזינה אותו. ונערותיה, האיברים של גוף פרצופי העולמות, הספירות דבי"ע.

רצ) רוח דאצילות שהוא בחינת נשמה לבי"ע, הרוכב על נפש ושולט עליה, ומאיר לה בכל מה שהיא צריכה, ז"א. והנפש היא כיסא לרוח הזה. נשמה, שהוציאה והאצילה לרוח הזה, ושולטת עליו, ומאירה לו באור החיים, היא בינה. ורוח תלוי בנשמה ומאיר ממנה באור שמאירה לו. נפש תלויה ברוח ומאירה ממנו וניזונה ממנו. וכולם קשר אחד.

רצא) הנשמה העליונה, בינה, אינה עולה תוך הנביעה דעתיק דעתיקין סתום מכל סתומים, א"א. שבקטנות שמלכות עלתה לעיניים דאריך, הבינה יצאה מראש א"א, ולעת גדלות חוזרת לראש א"א, אל המקום שיצאה משם. ומתמלאת אור ממנו, משום שאינו פוסק מלהאיר, וכל עוד שהנשמה לא חזרה למקומה ראש דא"א, רוח הזה אינו נכנס בגן עדן, שהוא הנפש, המלכות, ולעולם הרוח אינו שורה אלא בגן עדן מלכות דאצילות, כי ז"א ומלכות מזדווגים זה בזה, והנשמה למעלה. גם הנפש, המלכות, אינה מתיישבת במקומה בתוך הגוף למטה, שהוא בי"ע, כל עוד שהנשמה לא חזרה למקומה למעלה. יוצא שבי"ע הם כגוף, כאברים לנשמה

רצב) כעין זה, הכול מתפרש כך באדם למטה. ואע"פ שנר"ן שבאדם כולם קשר אחד, הנשמה עולה למעלה בנביעה של הבאר, ביסוד דמלכות. הרוח נכנס בגן עדן התחתון, כעין של מעלה, שז"א נכנס בגן עדן דאצילות, המלכות. הנפש מתיישבת תוך הקבר. ואם הנפש למעלה, שהיא המלכות, מתיישבת תוך הגוף בקבר, איפה הוא קבר למעלה? אלא תוך קליפה הקשה. כי במלכות כתוב: ורגליה יורדות מוות, שמתלבשת בסיומה תוך קליפה הקשה, שהיא בחינת מוות וקבר. וע"כ נפש כעין זה למטה. והכול זה כעין זה. ומשום זה בשלוש מדרגות מתחלקות הנשמה, נר"ן, והם קשר אחד וסוד אחד. כך מתנהל האדם, העולם וכל מקרה.

רצג) ובכל זמן שהעצמות עוד נמצאים בקבר, טרם נרקבו, נפש נמצאת שם. וכאן סוד ליודעים דרך האמת, ליראי חטא: בשעה שהנשמה מתעטרת למעלה בתוך עטרה הקדושה, המלכות, והרוח עומד באור העליון, בשבת וראשי חודשים וזמנים, נפש הזו בשעה שהרוח יורד מתוך אור העליון לדור בגן עדן ומאיר ומתנוצץ, עומדת הנפש תוך הקבר ומתלבשת בצורה שהיה לגוף מתחילה, וכל העצמות עולים בצורה ההיא, ומשבחים ומודים להקב"ה, כמ"ש: כל עצמותיי תאמרנה ה' מי כמוך. לא כתוב: אומרות, אלא, תאמרנה, בקבר. זה אינו תהליך אוט' אלא בקבר כשהנפש נמצאת רוצות העצמות להינתק מהבשר

רצד) אם היה ניתנת רשות לעין לראות, היה רואה בליל כניסת השבת ולילה של ר"ח וזמנים, כצורות על הקברים, המודות ומשבחות להקב"ה. אבל הכסילות של בני אדם מעכב אותם מלראות, ואינם יודעים ואינם משגיחים על מה הם נמצאים בעוה"ז, ואינם דואגים להשגיח בכבוד המלך העליון בעוה"ז, ומכ"ש להשגיח בכבוד עולם העליון, ועל מה עומדת, ואיך מתפרשים הדברים. כדי לו לאדם להיפתח לעולם הרוחני, מפני שהכסילות של עולם זה תעכב אותו. ואם אינו רואה זאת לפחות ינהג כך.

רצה) ביום רה"ש, שהעולם נידון וכיסא הדין עומד אל מלך העליון לדון העולם, כל נפש משוטטת ומבקשת רחמים על בני אדם החיים. בליל מוצאי יום הדין, הנשמות הן הולכות ומשוטטות לשמוע ולדעת, מהו הדין שנידון העולם. ולפעמים הן מודיעות בחיזיון אל החיים כמ"ש: בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב. אז יגלה אוזן אנשים, ובמוֹסָרם יחתום. מוסרם, הנפש, שעומדת וקובעת דברים לבני אדם, שיקבלו מוסר, שמודיעה להם גזר דינם בחזיון לילה, ואז הם ישובו בתשובה. רק לאדם זך לגמרי מודעים לו אמת, לכן אסור לשמוע לאנשים לא כשרים וכל מיני מתקשרים מטעם עצמם.

תגיות: נפש רוח נשמה

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה צד-צו
1. מהו השם הכללי לנר"ן ומדוע נבחר שם זה?
2. כיצד היא ההתנהלות של הנר"ן בעת פטירת האדם במצב האופטימלי?
3. הסבר את הקשר המוכרח בין הנר"ן.
4. מה קורה לרוח והנפש כשהנשמה מתעכבת מלעלות למקומה?
5. הסבר כיצד המלכות היא נשמה לבי"ע ובמה היא נפש? אגב כך הסבר מהו ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה"?
6. מהו הקבר בעולם העליון?
7. מה היה רואה האדם אם היתה ניתנת לו רשות לראות בליל כניסת השבת ומדוע אינו רואה?
8. מה קורה לנפש ביום ר"ה ומה קורה בליל מוצאי יום הדין?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב