034- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ק-קב למתקדמים I תגיות:...

034- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ק-קב למתקדמים I תגיות: ביטחון עצמי, ביטחון בהשם, שיר המעלות

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה ק- קב

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת הַבֹּטְחִים בַּיהוָה

שז) שִׁיר הַמַּעֲלוֹת הַבֹּטְחִים בַּיהוָה כְּהַר צִיּוֹן לֹא יִמּוֹט, לְעוֹלָם יֵשֵׁב. אבל אלו הן מדרגות קדושות עליונות מצד גבורות עליונות שבבינה גבורות תחתונות של גבורה, כאשר בינה היא עליונה היות ונוגעת לגדלות המדרגה, והן כעין הלויים למטה, שהם במעלות, מדרגות על מדרגות, חמישים שנה שכתוב בהם, מבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה. הרומז על חמישים שערי בינה. וזהו שיר המעלות הבוטחים בה'. כהר ציון, אלו הם הצדיקים, הבוטחים בו בזכות מעשי ההשפעה הטובים. עובד הלוי עד גיל חמישים, עד הבינה.

שח) וצדיקים ככפיר יבטח. הרי הצדיקים אינם בוטחים במעשיהם כלל, ותמיד הם יראים, כאברהם, שכתוב בו, ויהי כאשר הקריב לבוא מצריימה. כיצחק, שכתוב בו, כי ירא לאמור אשתי. כיעקב, שכתוב בו, ויירא יעקב מאד ויצר לו. ואם אלו לא בטחו במעשיהם, כש"כ שאר צדיקי העולם. א"כ איך כתוב כאן, וצדיקים ככפיר יבטח? והרי הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אז כיצד חשש אברהם שירד למצרים. בטחון עצמי הוא רע, בטחון בכּלל – בבורא הוא הראוי. ביטחון בכוח עצמי גרוע, ובכוח נשמתי הוא טוב, דהיינו ביטחון במקרה משתנה התלוי בזמן ומקום הוא רעוע, ובכלל גדול הוא טוב, הכלל הגדול הוא השם יתברך. מקום הביטחון הגדול של עם ישראל הוא בית המקדש בו שורה השכינה.

שט) אלא ודאי ככפיר כתוב: כי מכל אלו שמות של האריה, לא כתוב אלא כפיר, ולא כתוב לא אריה, ולא שחל, ולא שחץ, אלא כפיר, שהוא החלש והקטן שבכולם, שאינו בוטח בכוחו, אע"פ שהוא חזק. כך הצדיקים אינם בוטחים במעשיהם עתה אלא ככפיר, אע"פ שיודעים שכוח מעשיהם הטובים הוא חזק, אינם בוטחים אלא ככפיר, ולא יותר. הצדיק יודע שהוא חזק, אך הוא מעדיף לבטוח בעליון החזק ממנו, מקטינים עצמם ככפיר, שיש לו כוח אך לא בוטח בעצמו.

שי) משום זה כתוב: הבוטחים בה' כהר ציון. לא ככפיר, ולא כאריה, ולא ככל השמות שלו, אלא, כהר ציון. כמו הר ציון הוא חזק ולא יימוט לעולם, אף לעת"ל, יהיו כהר ציון, ולא כמו עתה, שאינם בוטחים אלא ככפיר, המתיירא ואינו בוטח בכוחו. ואתם בני קדושים עליונים, הביטחון שלכם הוא כהר ציון. אשריכם בעוה"ז ובעוה"ב. הבוטח בהשם יכול להגיע לביטחון כהר ציון שלא יימוט לעולם.

שיא) הלכו החברים. כשהגיעו לעיר, חשך הלילה. אמר רבי שמעון, כמו שיום הזה האיר לנו לזכותינו לעוה"ב, אף כך, לילה הזה יאיר לנו לזכותינו לעוה"ב, ולעטר בלילה הזו הדברים שאמרנו ביום, לפני עתיק יומין. כי יום שלם כזה, לא יימצא בכל דורות האחרים. אשרי חלקינו בעוה"ז ובעוה"ב. חושך, חיסרון יכול להאיר לאדם שמבין שבשעת היום עושה גבול לשפע, דהיינו מגביל את השפע ושם אותו במסגרת עבודה.

שיב) נכנסו לבית, לנו עד שנחלק הלילה. כיוון שנחלק הלילה, אמר רבי שמעון לחברים, עתה הוא הזמן לעטר המרכבה הקדושה למעלה בהשתדלות שלנו. אמר לרבי יוסי, אתה, שלא נשמע דבריך בינינו ביום הזה, אתה תהיה ההתחלה להאיר הלילה, כי עתה עת רצון הוא להאיר למעלה ולמטה. חצות לילה הוא המקום בו ניתן לראות את הבעיה כאתגר, את החיסרון כמקום קו אמצעי, מקום לחיבור לקניית העבודה.

שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

 שיג) פתח רבי יוסי: שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה. שירה זו העיר שלמה המלך, כשנבנה ביהמ"ק, והעולמות כולם נשלמו למעלה ולמטה בשלמות אחד זו התבנית, המסגרת המחברת עליונים לתחתונים. ושירה זאת נאמרה כשנבנה ביהמ"ק, ונאמרה בשלמות, כאשר הלבנה, המלכות, התמלאה בשלמות, וביהמ"ק נבנה כעין של מעלה. בשעה שנבנה ביהמ"ק למטה, לא היה שמחה לפני הקב"ה מיום שנברא העולם אדם ראשון, כיום ההוא. כשבית המקדש קיים ישנו ביטוי של העליון בתחתון, של הימין בשמאל, של הפנימי בחיצוני.

שיד) המשכן שעשה משה במדבר, שתרד השכינה לארץ, ביום ההוא משכן אחר הוקם למעלה לכאורה יודע שהעליונים פועלים לפני התחתונים, אלא הענפים לא יכולים לחייב את השורשים אלא לגרות אותם לפעולה. התחתון פונה בביקוש לעליון אשר מסכים ונותן כרצונו, המשכן של נער מט"ט, ולא יותר גבוה. המשכן הוא בניין המלכות בערך מוחין דו"ק, וביהמ"ק הוא המלכות במוחין פב"פ. וכשהמלכות במוחין דו"ק, שומר אותה מט"ט. וע"כ נקראת אז משכן של מט"ט. בית ראשון כשנבנה, נבנה עימו בית ראשון אחר, המלכות, במעלת הבינה, והתקיים בעולמות כולם, והאיר לכל העולמות, והתבשם העולם, ונפתחו כל מסגרים העליונים להאיר, ולא היה שמחה בכל העולם כיום ההוא, אז פתחו העליונים והתחתונים ואמרו שירה, שה"ש, שירה שהמנגנים מנגנים להקב"ה. המשכן הוא בחינת ו"ק, היה נייד, ובית המקדש הוא שלם.

שטו) דוד המלך אמר, שיר המעלות המדרגות בהן עולה האדם לדבקות בהשם. שלמה המלך אמר, שיר השירים. מה בין זה לזה, האם משמע שהכול אחד? אלא ודאי הכול אחד, אבל בימי דוד המלך לא היו כל אלו המנגנים מתוקנים במקומם לנגן כראוי, שביהמ"ק עוד לא נבנה, וע"כ לא ניתקנו למעלה במקומם. כי כמו שיש תיקוני משמרות בארץ, כן יש ברקיע. ועומדים אלו כנגד אלו. והמשמרות למטה עוד לא ניתקנו כראוי, כי לא נבנה ביהמ"ק.

תגיות: ביטחון עצמי, ביטחון בהשם

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה ק-קב
1. כתוב שהצדיקים בוטחים בזכות מעשיהם הטובים מהי שאלת הזוהר על כך ומהי תשובתו?
2. כיצד נכון לקנות בטחון במסגרות השונות שבחיים?
3. מהו בטחון כהר ציון?
4. מדוע דווקא בחיבור הלילה והיום רואה רשב"י מעלה גדולה על כל הדורות האחרים?
5. מתי העיר רשב"י את החברים לעסוק בתורה ומה זה אומר לגבינו?
6. מתי נאמר שיר השירים אשר לשלמה עפ"י רבי יוסי ומדוע?
7. מדוע לא היה שמחה בפני הקב"ה מיום שנברא העולם כיום שבו נבנה בית המקדש?
8. מה ההבדל בין המשכן למקדש?
9. מה ההבדל בין שיר המעלות שאמר דוד לשיר השירים שאמר שלמה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב