036- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קו-קח למתקדמים I תגיות:...

036- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קו-קח למתקדמים I תגיות: שיר השירים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קו- קח

שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

מותר להשתמש ברצון לקבל למען הכלל.

תכלית הבריאה היא הזיווג והאהבה עם הקב"ה, וזה בדיוק מה שמתאר שיר השירים וקדושתו גדולה מאד.

שכו) כל מי שמוציא פסוק של שה"ש ואומר אותו בבית המשתה, התורה חוגרת שק ועולה להקב"ה, ואומרת לפניו, עשוני בניך צחוק בבית המשתה מקום בו אין תורה רוצים לקבל חוכמה בלי חסדים, לוי בלי כהן, צחוק בלי ימין. ודאי שהתורה עולה ואומרת כך. ומשום זה צריכים להישמר, ולהעלות עטרה על ראשו של האדם, מכל מילה ומילה של שה"ש. שיר השירים קדוש ומותר לקחת אותו רק לצורך שבח להשם, כמו בסעודת מצווה.

שכז)  אם שיר השירים כל כך קדוש והוא כנגד כל התורה, למה היא בין הכתובים ולא בנביאים? מקומה בין הכתובים, משום שהיא שיר השבח של כנ"י, שהיא המלכות המתעטרת למעלה, מבינה, והמלכות היא בחינת כתובים. ומשום זה כל התשבחות שבעולם, אינן עולות לרצון לפני הקב"ה כשבח הזה. הנביאים בחינת נצח, ושיר השירים מבינה, והמלכות בחינת הכתובים ולא סתם, אלא כתבי קודש, זאת היות והתכללה עם בינה. מלכות לבד כתובים, אך היא התכללה בבחינת השפעה והיא קודש.

שכח) שיר השירים אשר לשלמה. שיר הוא אחד, השירים שניים, אשר שלושה. וזה שניתן הכוס של ברכה, המלכות, ונלקח בין ימין ושמאל, שהם ב' קווים ימין ושמאל, חו"ג, והכול מתעורר אל המלך שהשלום שלו, קו האמצעי, ת"ת. שכנגדם הם שלושה, ובזה עולה הרצון למעלה למעלה בא"ס. מרכבה הקדושה נמצא כאן, כי האבות, חג"ת, שהם ג' שירים, הם המרכבה, ודוד המלך מתחבר עימהם, והם ארבעה. והם מרכבה הקדושה העליונה. ומשום זה, יש ארבע תיבות בפסוק הזה הראשון, שיר השירים אשר לשלמה. שהוא מרכבה הקדושה השלמה. פירוש נוסף

שכט) שיר, זה דוד המלך, שהוא העולה בשיר. השירים, אלו האבות, הממונים הגדולים, מרכבה השלמה כראוי. אשר לשלמה, מי שרוכב על מרכבה השלמה הזו, בינה.

של) ובמקרא הזה נמצא שלמות מן העולם ועד העולם, מבינה עד המלכות, כל האמונה חסדים מכוסים. והכול מרכבה שלמה למי שידוע, ישסו"ת, ז"ת דבינה, שבהם יוצאת הי' מאויר שלהם. ולמי שלא נודע ואין מי שיעמוד לדעת, או"א עילאין, ג"ר דבינה, שבהם אינה יוצאת הי' מאויר שלהם, וע"כ נאמר הפסוק הזה בארבע תיבות, שהם מרכבה שלמה מכל הצדדים, מימין ומשמאל. מכאן ולהלאה, למעלה מאו"א, הסוד נמסר לחכמים מאחר ונמצא באו"א עילאין.

שלא) ועוד יש בו סוד פנימי. שמי שראה ענבים בחלומו, אם הם לבנים הם טובים, שהחלום מרמז לטוב. אם הם שחורים, אם בזמנם, בזמן גידולם של הענבים, הם טובים. שלא בזמנם, צריכים רחמים, כי מרמזים לגזרה רעה. מה ההפרש אם הם לבנים, ומה ההפרש אם הם שחורים, ומה ההפרש של בזמנם, ומה ההפרש של שלא בזמנם? ולמה אם אכל את הענבים השחורים, מובטח לו שהוא בן עוה"ב? ישנה דעה שעץ הדעת היה עץ ענבים, כאשר ענבים לבנים הם מידת החסד והשפעה, ושחורים מידת הדין. ענבים הם בחינת הרצון לקבל שניתן להשתמש בזמנם שזה גמר תיקון, דהיינו כאשר רכש האדם אמונה ואז יכול להגיע לאהבה, שכאן גם ענבים שחורים טובים. שלא בזמנם פירושו טרם גמר תיקון, ביקוש הארה לפני חסדים, דבר שהוא אסור.

שלב) אלא, העץ שחטא בו אדה"ר, ענבים היה ג"ר דחוכמה  שכתוב: ענבֵימו ענבי ראש, ואלו הם ענבים שחורים, משום שיש ענבים שחורים ויש ענבים לבנים. הלבנים טובים, לבן הוא חסד, השפעה. שחור מרמז על דין, שהרי מצד החיים הם, כי לבן רומז על חסד, ז"א, עה"ח. השחורים צריכים רחמים, שמצד המוות הם. כי שחור רומז על עצה"ד טו"ר, שבו המוות. בזמנם, בזמן גידולם של הענבים, הם טובים אע"פ שהם שחורים, משום שבזמן שהלבנים שולטים הכול מתבשם, כי בזמן ההוא הכול מקבלים תיקון, והכול הוא יפה, והכול תיקון אחד לבנים ושחורים. ושלא בזמן גידולם של הענבים, שהלבנים אינם שולטים, והשחורים נראים בחלום, הוא לדעת שדין מוות נגזר עליו, והוא צריך רחמים, שהרי ראה האילן שחטא בו אדה"ר, וגרם מוות לו ולכל העולם.

שלג) העוה"ז כעין עולם של מעלה, ועולם של מעלה, כל מה שיש בעוה"ז, כך הוא למעלה. אם הנחש גרם מוות לאדם למטה, מה גרם למעלה, באדם העליון, ז"א ומלכות? ואם תאמר, שלאישה, המלכות, התמעט אורה, כמו הלבנה שלפעמים נחסר אורה, ובזמן ההוא נבחן שהיא מתה. יש עוד לשאול על הזכר, ז"א, למה נבחן בו מיתה? ועוד, האם הלבנה, המלכות, מתה בעצת הנחש, שהיא מיעוט האור שלה? אלא, שלא בגלל הנחש היה מיעוט האור שלה, אלא מטעם שאמרה הלבנה לפני הקב"ה, אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד, שזה היה ביום רביעי למעשה בראשית. הרי שלא היה בגלל הנחש. והאם בעלה, ז"א, במיעוט האור, שנקרא מיתה? לא, אין מיעוט למעלה.

שלד) אלא כל זה סתרי התורה הם, והנחש גרם מיעוט בכל. כל מה שעשה הקב"ה למעלה ולמטה, הכול זכר ונקבה, וכמה מדרגות הן למעלה המשונות זו מזו, וממדרגה עד מדרגה, יש בה אדם, ואלו המדרגות שהן מין אחד, עשה להן הקב"ה צורה של גוף אחד, ע"י שעולים באדם, זכר ונקבה. כל מדרגה יש בה ע"ס, ו"ס תחתונות של כל מדרגה הן מין אחד, כי אין בע"ס אלא חמש בחינות מיוחדות, כח"ב תו"מ, ת"ת בלבדו נכלל מכולן, שהן חג"ת נ"ה, והיסוד כולל חג"ת נ"ה. הרי שחג"ת נה"י מין אחד ובחינה אחת מחמש בחינות, כלומר ת"ת בלבד. והוא שנעשה לגוף, הנקרא אדם.

תגיות: קדושת שיר השירים

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב