039- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קטו-קיז למתקדמיםI תגיות:...

039- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קטו-קיז למתקדמיםI תגיות: שיר השירים אשר לשלמה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קטו- קיז

שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

אדם הפועל אמת כשהיא ברורה לו, הס"א לא יכול לפגוע בו.

אהבה לא יכולה להיות רק בקו ימין שהוא אמונה, הטבה – ולא רק בקו שמאל, צד ההשתוקקות וקבלה, אלא בקו אמצעי הכולל שניהם. הזיווג לקבל החוכמה/התענוג חייב להיות בנסתר כדי שהקליפה לא תיאחז בו.

שנג) ומשל הזה מתפשט לג' אלף משלים, לג' קווים, וכולם הם במשל הזה בשעה שיוסף נכלל ביעקב, כי שלושה אלפים הם באברהם יצחק ויעקב, חג"ת, שהם ג' קווים. ויעקב לבדו כלול מכולם, ויש בו לבדו ג' קווים. וע"כ כשנכלל יוסף ביעקב הם כולם ביוסף. שכל ג' קווים הם במשל הזה בחכמה. וכאן, בג' אלפים משל, כמה סוחרים הם במשאי סחורות של נסתר. כלומר, שחכמים הרבה יש להם בזה הרבה סודות, בהם דרי המגנים, לובשי מגנים כנגד הס"א הממשיכים אותם מקו אמצעי, ואין להם חשבון לסתרי החכמה שיש בזה. ככול שדבר מופשט יותר ניתן להפיק ממנו יותר סודות.

שנד) ויהי שירו של משל, חמישה ואלף. והכול אחד, והכול הפירוש הוא, ויהי שירו, זה שה"ש. האם שה"ש הוא חמישה ואלף? ודאי. חמישה, הם שערים ופתחים הנפתחים במלך שהשלום שלו, ז"א, והם חמש מאות שנים של עה"ח, ז"א, כי הם ה"ס כח"ב תו"מ, הנמשכים לו מאמא, והם חמישים שנים של יובל, בינה, הנמשכים לז"א. לכאורה היינו אומרים שכאן מדובר על מדרגת בינה, ושיר השירים הוא מדרגת חוכמה. אלא שזו התחלת האהבה.

שנה) ואלף, זהו עה"ח, ז"א. החתן היוצא מצידו, יסוד היוצא מעה"ח, מז"א, שיורש כל אלו החמישה שבעה"ח, להביאם אל הכלה, המלכות. היסוד יורש את החסדים מהת"ת מעלה, כמו שיוסף צר בחסדים, אם כך מה יוכל לתת לכלה, אלא יורש הוא את החסדים מבחינת ת"ת ומעלה, בינה. וזהו שיר השירים, הזיווג בין הצדיק לשכינה הקדושה.

יומו של הקב"ה הוא אלף שנים. כשז"א מלביש לאו"א עילאין שספירותיהם כל אחת אלף, ואז גם ו"ס חג"ת נה"י דז"א, הנקראים ששת ימים, כל יום אלף שנים. ונמצא אז שגם היסוד, הוא אלף שנים. וזהו נהר היוצא מעדן, כי היסוד, הנקרא נהר, יוצא אז מעדן, או"א עילאין, שנקרא יוסף הצדיק, יסוד דגדלות דז"א, הנקרא צדיק ע"ש הלבנה, המלכות, הנקראת צדק, שהוא דבוק עימה, כמו שהתנה עימה הקב"ה, כמ"ש: אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ומשום זה, שה"ש הוא קודש הקודשים, שנמשכים בה המוחין דאו"א הנקראים כן.

שנו) שיר השירים ודאי הוא חמישה ואלף, כי חמש מדרגות יש בו, חמש תיבות כנגד כח"ב תו"מ. האלף, שהוא יסוד, אינו נזכר, כי אלף נסתר, עד שמתחברת אישה בבעלה, ז"א ומלכות, וע"ז השתדל שלמה להביא אלף הזה אל הכלה בסתר החותם של החכמה העליונה, שהוא יסוד המלכות. שבה נחתם ומתגלה חכמה עילאה. נדרשת ההסתרה כל זמן שיש קליפות כמו הנחש שראה את זיווג אדם וחווה. לכן על האישה להיות צנועה מפאת העוצמה שהיא מגלה את מטרת הבריאה, ויש חשש שאדם ירצה את מטרת הבריאה לפני שיתקן וירש חסדים.

שנז) כיוון שעשה קודש הקודשים למטה, בביהמ"ק, גנוז ונסתר, הכניס סוד קודש הקודשים שמה, שהם שני הכרובים, ז"א ומלכות, הנקראים קודש הקודשים, כדי לעשות סתרו של זיווג השלם למעלה באו"א, ולמטה בז"א ומלכות. קודש הקודשים למעלה הוא חכמה עליונה, ויובל, בינה. כעין זה יורשים חתן וכלה, ז"א ומלכות, ירושת או"א, חכמה ויובל, ונקראים אף הם קודש קודשים. על האדם לבנות את המשכן בליבו, כעין זה של מעלה. כפי שלמעלה זווג או"א צריך להיות בסתר, אף כאן בצניעות.

שנח) וחזרה נחלת הירושה באופן אחר. ירושה דאבא, חכמה עילאה הנמשכת מחו"ס דא"א, יורשת הבת כוח ההשתוקקות, המלכות, שרק בה מתגלה החכמה. בעליית השם הקדוש הזה, בעת רק עליית המלכות, הנקראת שם, אל או"א, אז מתגלה בה החכמה, והמלכות נקראת גם כן קודש שבת מצד הזמן, חכמה, כמו אבא. ירושה דאמא, בינה, חסדים, כי חפץ חסד הוא, יורש הבן, ונקרא קודשים, משום שלוקח כל אלו קודשים העליונים, הן חכמה דאבא והן חסדים דאמא, ומקבץ אותם אליו וקודם אמר שהיא יורשת. אבל החכמה מכוסה, ורק החסדים שולטים בו חוכמה מתקבלת בסתר ובזכות הנקבה שיורשת את האפשרות לגלות, לא את החוכמה עצמה. וע"כ נבחן שאינו יורש מאבא אלא מאמא לבד. ואח"כ נותן אותם החכמה והחסדים, ומכניסם אל הכלה, מלכות. ובה מתגלה החכמה. ע"כ נבחן, שיורשת את אבא, שיש בו חכמה עילאה מחו"ס דא"א, שהוא שורש אל החכמה. וע"כ נקראת קודש על שמו. הבריאה לא יכולה לגלות את החוכמה, יוצא שהבן יורש גם את החוכמה וגם את החסדים, והיא מאפשרת את הגילוי. הקשר בין הזכר לנקבה בא לגלות את הקשר של הקדושה.

שנט) וע"כ אמר, שיר השירים. שיר, אל קודש, אבא. השירים, אל קודשים, אמא. להיות הכול בקודש הקודשים באחד כמו שראוי. אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, ז"א. אין שלימות אלא בחיבור הזכר והנקבה, נשיאת הפכים בטבעים שונים.

שס) ושבח הזה, המוחין המובאים בשה"ש, אינם של ז"א, אף שאומר, אשר לשלמה, שהוא ז"א, אלא השבח במקום עליון עולה, לבינה שיצאה לחוץ מחו"ס דא"א וחזרה אליו, שכל אלו המוחין שלה הם. אבל כאן, שכתוב: אשר לשלמה, הוא סוד. כי כשמיתקנים זכר ונוקבא יחד, ז"א ומלכות, תחת מלך העליון, בינה, אותיות אל"ה דבינה, נה"י שלה, יורדים לז"א ומלכות בעת קטנותה, שנה"י אלו נותנים להם מוחין בעת גדלותה. אז מלך, ז"א, עולה למעלה, אל הבינה, ומתמלא שם מכל הקדושות ומכל הברכות הנמשכות למטה, ומשפיע אותם למטה, למלכות. וזו היא השתוקקותו של מלך העליון, ז"א, להתמלא קדושות וברכות להשפיע למטה, למלכות. מלמד שאין לומר שהחוכמה שייכת לז"א, אלא הסוד שהזכר משתוקק להעניק לנקבה את העונג שבא מלמעלה, וכל מה ששלמה מקבל לא לעצמו אלא כשליח שימסור לנקבה. לזכר אמיתי יש רצון גדול לספק את הנקבה בסיפוק של קדושה, יותר מסיפוק אישי. לשם כך עליו לעלות ולהשיג את החוכמה בכל הכוח. גם הקליפה מתנהגת כך, לכן צריך זהירות שלא הנקבה של הס"א תנהל אותו, שאז ירצה רק לשלוט בה. לכן אמר שלמה בקהלת: שְׂמַח בָּחוּר בְּיַלְדוּתֶיךָ, , בקטנות שתשיג את החסדים, ייטבך ליבך ואז וִיטִיבְךָ לִבְּךָ בִּימֵי בְחוּרוֹתֶיךָ, וְהַלֵּךְ בְּדַרְכֵי לִבְּךָ, וּבְמַרְאֵי עֵינֶיךָ; וְדָע, כִּי עַל-כָּל-אֵלֶּה יְבִיאֲךָ הָאֱלֹהִים בַּמִּשְׁפָּט. מי שלוקח את השפע לעצמו במקום להשפיע לכלל נוהג בדרך הקליפה. גם הנקבה צריכה להבין שיש לה תפקיד ביחד, לא לחפש את העונג בלי הקשר, לא תיתן ביטוי לשלמות.

שסא) וע"ז התפילות והבקשות, שאנו אומרים, שייתקן ויתמלא מעיין העליון, ז"א, כי כיוון שהוא מיתקן כראוי, אז ממראֶה שלו, חכמה שנקראת ראייה, וממראה של תיקון, מתיקון בקו האמצעי, מיתקן עולם התחתון, המלכות, והעלמות שלה, היכלות דבריאה. ואין צריך עולם התחתון להיתקן, מבינה, כמו בקטנותה, אלא ממראה של עולם העליון, ז"א. ולא מבינה, הלבנה, מלכות, שאין לה מראה מעצמה כלום, אחר שהתמעטה מאורות שקיבלה מבינה, חוץ מכאשר מיתקנת ע"י השמש, ז"א, ואז מאירה. וממראה השמש והתיקונים שלו ניתקנה הלבנה ומאירה. כמו הקשר בין הבורא לבריאה אשר מגלה את אורו, אך בלי האור אין כלום. לכן כל חומר נבחן על פי צורתו.

שסב) מה שצריכים תפלות ובקשות, הוא שיאיר ויתוקן מקום ההוא שהאור יוצא ממנו שהוא ז"א, כי כיוון שמקום מיתקן, ממראה שלו מיתקן כל מה שלמטה, במלכות כשהזכר מקדים ונותן אור נכון, דהיינו מתקן את גאוותו, הנקבה תוכל להיות מתוקנת, קודם צריך תפיסה עליונה ואידיאה נכונה בתיקון תפיסת הבורא. ומשום זה השיר שאמר שלמה, לא השתדל לתקן אלא בשביל המלך שהשלום שלו, ז"א, שייתקן. וכיוון שהוא מיתקן, הכול מיתקן ממראה שלו. ואם הוא לא היתקן, אין תיקון ללבנה, המלכות, לעולם. ומשום זה כתוב: אשר לשלמה, שהוא ז"א, שייתקן ויתמלא כראוי מתחילה.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב