038- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיב-קיד למתקדמים I תגיות:...

038- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיב-קיד למתקדמים I תגיות: שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קיב- קיד

שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

לאחר התיקון של שיר המעלות שתיקן דוד, יכול שלמה להכניס את הכלה לחתן ואת החתן לחופה, ע"י שגרם להם להשתוקקות לקיום היחד שזה הכלי לאהבה. לצורך כך בא שלב ראשון, בחינת משה והוא יצירת אמון הדדי. דוד המלך מביא גם את החלק הנמוך לשותפות בעליון, שלב שלישי מביא את כולם ליחד. כאן על האדם להיזהר בבניית ההשתוקקות שלא תבוא לסיפוק האישי שאז הכל הולך לס"א, אלא ליחד.

יוסף כמו יעקב קיבל ג' קווים כמו בחינת קוהלת. יעקב נוטה לימין ויוסף יותר לשמאל, בכך יוסף גדול יותר בתנאי שאינו חוטא עם התעוררות הרצון, ואז ראה את דיוקן אביו, החסדים, ובכך בא לקו אמצעי.

שמד) כיוון שבא שלמה, מצא את המלכה מקושטת, והעלמות שלה ביופי, והשתדל להכניסה אל החתן, ז"א, והכניס החתן לחופה עם המלכה עשה "לשם ייחוד" בין המטרוניטא להקב"ה, המשכת ו"ק של גדלות בנה השתוקקות ליחד, והכניס דברי אהבה ביניהם, כדי לחבר אותם יחד, להמשיך ג"ר של גדלות כלי המשכה שיכולים למשוך את הג"ר, בסוד זיווג דנשיקין, ויהיו שניהם בשלמות אחד באהבה שלמה. וע"כ עלה שלמה בתשבחה עליונה על כל העולם אין דבר גדול מאהבה.

שמה) משה זיווג את המלכה בעוה"ז למטה, במחזה ולמטה דז"א, בו"ק, שתהיה בעוה"ז בזיווג שלם בתחתונים, בתנה"י בלבד. שלמה זיווג את המלכה בזיווג שלם למעלה, מחזה ולמעלה דז"א, והכניס החתן לחופה קודם הזיווג. ואח"כ הכניס שניהם בעוה"ז, בביהמ"ק שבנה, שהמשיך הזיווג למחזה ולמטה ג"כ. ונמצא, שמשה המשיך למלכות רק ו"ק, ושלמה המשיך ג"ר, אחר שהו"ק כבר היו מתוקנים ע"י משה. יש כאן ענין של הופכיות כלים ואורות, משה משך בכלים של חזה ולמעלה וקיבל אורות יותר נמוכים, שלמה משך בכלים של מעלה ושל מטה.

שמו) איך הביא משה את המלכה לבדה בעוה"ז? הרי הזיווג היה בתנה"י דז"א, ששייכים למלכות, ורק חג"ת נבחן לז"א, הלוא נראה פירוד? הקב"ה זיווג אותה בתחילה במשה, שהיה מרכבה ללמעלה מחזה דז"א, והייתה כלת משה. כיוון שהזדווגה במשה וקיבלה ממנו המיתוק שלמעלה מחזה דז"א, ירדה בעוה"ז, בזיווג של עוה"ז, שהוא ו"ק, וניתקנה בעוה"ז, מה שלא הייתה מקודם לכן. ולעולם לא הייתה בפירוד. למעלה מחזה יש את בחינת הג"ר אותם אי אפשר לקבל, אלא פועלים בהסתרה בחסדים מכוסים. אמנם למטה מזה יש אהבה, אך בו"ק. שלמה שייך לבחינת למעלה מחזה, לכן כאשר רחל יורשת את לאה יכולה להגיע לאהבה שלמה. דוד ושלמה שיתפו גם את צד המלכות לזיווג, ואל רק זיווג על ז"א שזו בחינה חלקית כמו למשל שמרדכי אומן את הדסה.

שמז) אבל לא היה אדם בעולם, מיום שנברא אדם, שיביא אהבה וחביבות ודברי זיווג למעלה חוץ משלמה המלך, שהוא התקין הזיווג שלמעלה מחזה דז"א בתחילה, שהמשיך משם החכמה, ואח"כ הזמין אותם יחד בבית שהתקין להם, גם לזיווג למטה מחזה להמשכת החסדים. אשריהם דוד ושלמה בנו, שהם התקינו הזיווג של מעלה, בג"ר. מיום שאמר הקב"ה ללבנה, המלכות, לכי ומעטי את עצמך, לא הזדווגה זיווג שלם עם השמש, ז"א, חוץ כשבא שלמה המלך.

שמח) שיר השירים אשר לשלמה – חמש מדרגות להתדבק בעוה"ב, בינה: שיר אחת. השירים שתיים. הרי שלוש. אשר ארבע. לשלמה חמש. כי יש ב' מדרגות זו"ן הקטנים מחזה ולמטה דז"א, וב' מדרגות זו"ן הגדולים מחזה ולמעלה דז"א, ואחריהם בינה. נמצא בינה במדרגה החמישית, שהרי היא יום החמישים, היובל. עולם הבא זה לא אהבה אלא נשמה, יראה, אמונה – לעתיד לבוא זה אהבה. כדי לקנות את מדרגת הגדלות צריך גם את הבינה, זו"ן לא מספיק.

שמט) זיווג שלמעלה, ג"ר, לא היה יכול שלמה לתקן, אלא משום שנמצא זיווג של מטה כלומר קודם דרושה אמונה שהשיג משה רבינו, לא ניתן היה לתקן, בו"ק, מקודם לכן. זיווג שלמטה הוא זיווג של משה, שאם לא היה זיווג הזה מקודם, לא היה מיתקן זיווג שלמעלה. בלי אמונה אין אהבה.

שנ) וידבר שלושת אלפים משל. ודאי על כל דבר ודבר שהוא אמר, היה בו שלושת אלפים משל. כגון ספר קוהלת, שהוא בסוד עליון ובדרך משל, שאין בו מקרא שלא יהיה בחכמה העליונה, ובדרך משל, ואפילו מקרא קטן שבו. קהלת הוא קו שמאל שבא בשביל היחד, לכן נק' בסוכות, עם רכישת האמונה.

שנא) כי כשהגיע רב המנונא סבא הראשון למקרא הזה, שְׂמח בחור בילדותך ויטיבך ליבך בימי בְּחורותיך, היה בוכה, ואומר, ודאי מקרא זה יפה הוא, והוא בדרך משל, ומי יכול לעשות דרוש במשל הזה. אם הוא דרוש, אין בו דרוש, שיהיה אפשר להתבונן בו, אלא בשטחיות, כפי שאנו רואים בעיניים, ואם הוא חכמה, מי יכול לדעת אותה.

שנב) מיד חזר ואמר, כתוב: אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב, יוֹסֵף בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה. מקרא זה של קוהלת הוא משל אל החכמה של מקרא זה שבתורה, וזה משל לזה. שְׂמַח בָּחוּר בְּיַלְדוּתֶיךָ, כנגד, והוא נער. הכתוב: וִיטִיבְךָ לִבְּךָ, כנגד, היה רועה את אחיו בצאן. הכתוב: בִּימֵי בְחוּרוֹתֶיךָ, כנגד, את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. הכתוב: ודע כי על כל אלה, כנגד, ויבֵא יוסף את דיבתם רעה. הכתוב: יביאך אלוקים במשפט, כנגד, אלה תולדות יעקב יוסף, כי יוסף נכלל ביעקב, שנקרא משפט.

שלושת אלפים משל הוא ג' קווים חג"ת, אברהם יצחק יעקב. יעקב קו האמצעי כלול מכולם, ויש בו ג' אלפים משל. יוסף יסוד, כלול ביעקב, ויש ביוסף ג"כ ג' הקווים. ההפרש בין יעקב ליוסף, שיעקב נוטה לימין, בשליטת אור הימין חסדים, יוסף נוטה לשמאל בשליטת המשכת החכמה המלובשת בחסדים ע"י קו האמצעי. שזה ההבדל בין למטה ולמעלה מחזה, שההפרש ביניהם מבדיל בין ימין לשמאל כמו בין חסדים לחכמה, שלמעלה מחזה החסדים מכוסים ולמטה מגולים.

וכתוב: אלה תולדות יעקב יוסף, שיוסף כלול ביעקב, ויש לו ג' קווים כמוהו. היה רועה את אחיו בצאן, קו ימין. כי צאן חסדים. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, שזה קו השמאל. כי המוחין דשמאל מכונה פנים קטנות, נער, ובני השפחות הם שמאל כמ"ש: ויבא יוסף את דיבתם רעה שמעורר את היצר הרע אל אביהם שהוא קו אמצעי שלמעלה, שזה המשכת החכמה ע"י שמביא הדינים של שמאל שהוא דיבתם רעה, אל אביהם, קו אמצעי, שאז הקו אמצעי ממתיק, שמלביש החכמה בחסדים. וזהו העיקר שבכתוב: שהוא להורות מעלת יוסף בהמשכת החכמה, שתרגום בן זקונים הוא בר חכים בן למדרגת החוכמה, בג' קווים, יוסף בקו אמצעי.

הקוהלת דומה למקרא שבתורה, והכתוב: שמח בחור, נאמר ג"כ על יוסף, הכלול ביעקב, כמו המקרא שבתורה. כי כאן כתוב: שמח בחור בילדותך, ובתורה כתוב: והוא נער. הרי שיוסף נקרא בחור ונער. ויטיבך ליבך, הוא קו ימין שביוסף, כנגד, והוא היה רועה את אחיו בצאן. בימי בחורותיך, קו שמאל שבו, שהם פנים קטנות, כנגד, את בלהה ואת זלפה נשי אביו. ודע כי על כל אלה, שע"י הדעת יעלה את ג' אותיות אל"ה של אלקים ויחברן עם מ"י של אלקים, שבדרך זה תתלבש החכמה שבאל"ה בחסדים שבמ"י ותוכל החכמה להאיר. והוא כנגד, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם שהביאם לקו אמצעי ולא לעצמו, שפירושו שהמשיך החכמה ע"י קו אמצעי. יביאך אלוקים במשפט, שאלוקים מביא את יוסף וכלל אותו במשפט, ת"ת, יעקב. והכתוב מסיים בזה, להורות שכל עיקר התכללות יוסף ביעקב, הוא כדי להמשיך החכמה כמ"ש: ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט, שהביאך במשפט בשביל לחבר אל"ה במ"י ע"י הדעת. והוא כנגד, אלה תולדות יעקב יוסף, שיוסף נכלל ביעקב. זהו הסוד הגדול של החיבור שמביא לאהבה

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב