042- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכד-קכו למתקדמיםI תגיות: הנשיקין,...

042- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכד-קכו למתקדמיםI תגיות: הנשיקין, תרומה-

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קכד- קכו

הנשיקין

מַיִם רַבִּים, לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת הָאַהֲבָה אמתית.

זיווג דנשיקין הוא זיווג רוחני, בו מופעל כוח העליונים ממקור נסתר, בו עוזבים את האגו ובאים לרצון אמוני ליחד. אין אהבה גופנית ולא יכול אדם לומר אני אוהב מעצמי, אלא עליו להוריד רוחניות מלמעלה ואיתה להתחבר, ע"י החשבה של הרצון האמוני העליון. עולם חסד יבנה רק מהאני האמיתי של האדם המסוגל להתחבר לחסד העליון.

אהבה היא אש, תשובה הבאה מהיכל הרצון, ולכאורה ישנה הרגשה שאם אדם משפיע ונותן מעצמו, הוא מקטין את התאווה והקבלה לעצמו. אלא אהבה אפשרית רק רוח ברוח, דהיינו אהבה הנובעת מהחסדים, מההשפעה והרצון ליחד. במצב זה החסדים, ההשפעה לא תקטין את האהבה.

שעז) ע"ז אמר שלמה בסיום שיבחו של שה"ש, מַיִם חסדים רַבִּים, לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת הָאַהֲבָה, וּנְהָרוֹת, לֹא יִשְׁטְפוּהָ אל תחשוב שחסדים רבים יבטלו את האהבה. מים רבים אלו הם מים העליונים הנמשכים מטל העליון, החסדים המרובים. ונהרות לא ישטפוה, אלו הם נהרות של אפרסמון הטהור, שהם י"ג. וכל אלו אינם מכבים האהבה הגדולה מימין אל השמאל. ממונה הוא מלאך שליח מלפני ה', רב המחנות הקושר כתרים לאדונו, אכתריאל, המעטר עטרות לאדונו, בשם החקוק הויה י"ה צבאו"ת.

שעח) כיוון שהרוח נכנס להיכל האהבה, מתעורר האהבה של נשיקין העליונים דז"א ומלכות דאצילות, שכתוב: ויישק יעקב לרחל, שתהיה הנשיקין של אהבה העליונה כראוי. ואלו הנשיקין הן תחילת ההתעוררות של כל אהבה ודבקות וקשר של מעלה, וע"כ תחילת השבח של שירה זו הוא יִשָּׁקֵנִיּ.

שעט) יישקני, לאותו הסתום בסתימה עליונה, או"א עילאין, הנקראים אבא והם חסדים מכוסים, וישסו"ת חסדים מגולים. הרי הסתום מכל הסתומים, א"א, בו תלויים הנשיקין, ונושק למטה, אל המלכות. הסתום מכל הסתומים, א"א. אין מי שיודע אותו, והוא גילה מעצמו אור אחד דק סתום, אבא, שלא נגלה חוץ מבשביל אחד דק שהתפשט ממנו להאיר לאמא, האור המאיר לישסו"ת, ולזו"ן, ולבי"ע. והוא התעוררות של כל סודות העליונים, והוא סתום. לפעמים סתום ולפעמים נגלה, ואע"פ שלא נגלה כלל. שמה שנגלה לפעמים, הוא להאיר החכמה לישסו"ת, אבל הוא עצמו אינו נגלה לעולם, כי הי' אינה יוצאת מאויר דאו"א. והתעוררות עליית הנשיקין תלויה בו. ומתוך שהוא סתום, ע"כ התחלת השבח הוא בדרך סתום שאומר, יישקני מנשיקות פיהו, שהוא לשון נסתר. אם מתגלית חוכמה זה בישסו"ת

שפ) ואם באבא תלויים הנשיקין, א"כ מה רוצה כאן יעקב, ז"א? ולמה כתוב: ויישק יעקב לרחל? אלא שיעקב הנושק, כי יישקנו, פירושו אותו הסתום למעלה, אבא, אבל ע"י מרכבה העליונה שכל הצבעים תלויים בה, ומתחברים בה, וזהו יעקב, ז"א, קו האמצעי, שגוונים של ימין ושמאל כלולים בו, וחג"ת שלו הם מרכבה עליונה. בדבקות שיתדבק המלך, אבא, בבן שלו, ז"א, כמ"ש: מה שמו ומה שם בנו כי תדע. באופן שהנושק הוא יעקב, אבל הוא ממשיך הנשיקות מאבא, שהוא דבוק בו. וע"כ כתוב מנשיקות פיהו, לשון נסתר, משום שהכוונה היא על אבא שנסתר. כוח הנשיקה מגיע מאבא עליון.

שפא) כִּי טוֹבִים דֹּדֶיךָ מִיָּיִן. חוזר אל השמש, ז"א, וע"כ כתוב בלשון נוכח, בגלוי, שמאיר אל הלבנה, המלכות, מתוך האור של המאורות העליונים. שלוקח האור של כולם ומאיר אל הלבנה. ואלו המאורות המתחברים בו, מאיזה מקום הם מאירים? מיין השמור, מיין שהוא חדווה של כל החדוות. ומי הוא יין ההוא הנותן חיים וחדווה לכל? זהו אלוקים חיים, בינה, יין הנותן חיים ושמחה לכל. הארת החכמה הנמשכת מקו שמאל דבינה הכלול בימין. יין המשומר הוא ג"ר דחוכמה ואסור לקבל ממנו ישירות, שזה היה חטא אדם הראשון, אלא אם נמשך מבינה.

שפב) מיין, משם הנקרא הויה, הויה במילוי אותיות י' שבגי' ע"ב (72), שהוא ע' סנהדרין וב' עדים, וע' הוא בגי' יין. שזהו יין של שמחה של אהבה ורחמים, ומזה כולם מאירים ושמחים. באו החברים ונשקו לרבי יוסי בראשו.

שפג) בכה רבי שמעון ואמר: אני יודע ודאי שרוח הקודש העליון דופק בכם, אשרי הדור הזה, כי לא יהיה כדור הזה עד הזמן שיבוא מלך המשיח. כי התורה חוזרת ליושנה. אשרי הם הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב.

וזאת התרומה

 שפד) וְזֹאת, הַתְּרוּמָה, אֲשֶׁר תִּקְחוּ, מֵאִתָּם. רבי אלעזר אמר: תרומה היא סוד מלכות. תרומה פירושה השכינה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. שהמשמעות שאינה אצלם, אלא צריכים לקחתה. ואח"כ, מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. כאן משמע שהתרומה כבר אצלם, ואחרים צריכים לקחת אותה מבני ישראל. וכן הכתוב: וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם. שמשמע שהתרומה כבר אצלם.

שפה) ויקחו לי תרומה. מי? בני ישראל. מאת כל איש. אלו הם מלאכים עליונים למעלה, כי עליהם, המלכות היא תרומה, כלומר הרמה, שהם מרימים אותה תמיד לפני מלך העליון, ז"א, שהרי הם מעלים אותה לזיווג אל מלך העליון. שהם ד' חיות הנושאות את הכיסא, שהם ד' מלאכים, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל. וכשישראל צדיקים, הם לוקחים השכינה מעל המלאכים, ומורידים אותה למטה. כמ"ש: מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי. והם מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, שהרימו אותה למעלה. אשר יידבנו ליבו, שלב, המלכות, רצה בהם. ותרומה, השכינה, נישאת עליהם. גם בכוח המלאכים וגם ברצון התחתון

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכד-קכו
1. מהו "מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונהרות לא ישטפוה"?
2. מהי תחילתה של כל התעוררות אהבה ודבקות? ומהי הקליפה שכנגדה?
3. על מי נאמר "ישקנו" ומדוע נאמר בדרך סתום ולא בלשון נוכח?
4. אם הנושק הוא יעקב כפי הכתוב "וישק יעקב לרחל", מדוע נאמר ישקני על המדרגה העליונה דהיינו על או"א עילאין?
5. למדנו שהתרומה היא מלכות על מי הכוונה וזאת התרומה ? הסבר למה קשה הן לפי הפשט והן לפי הסוד
6. מה היחס בין התרומה בעליונים לבין התרומה בתחתונים?
7. במה מורידים את התרומה מהעליונים בזמן זה וכיצד בזמן ההוא של עשיית המשכן?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב