043- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכז-קכט למתקדמיםI תגיות:...

043- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכז-קכט למתקדמיםI תגיות: תרומה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קכז- קכט

וזאת התרומה

 החומרים אותם מביאים לבניית המשכן, מסמלים כוחות נפש באדם לבניית המשכן הפנימי בלב. כסף הוא בחינת כיסופים להשם מידת החסד. זהב – זה הב, הוא כוח ההשתוקקות שגם אותו יש להקדיש. הנחושת שבאה מהזהב נותנת את הכוח להילחם בהשתוקקות העצמית ע"י נקודת החסד שבה.  בנוסף דרושים כוחות נפש להגן מבחוץ על הקליפות. בחיצוניות מהעיזים עושים את יריעות האוהל, שזו קליפה השומרת על קליפה, לכן עז נוטריקון עבודה זרה. כבש וצמר הם בחינת חסד, והם השמירה, עליהם להיות מאודמים כדי להגן.

בשלב הבא צריך שמן, נשמה שתיתן תענוג שיאיר.

 

שפו) ואע"פ שהשכינה עומדת ושורה על המלאכים, תיקחו, תיקחו אותה מהם להורידה למטה. ובמה? בזמן הזה, מורידים אותה במעשים טובים, בתפילות, ובקשות, ובקיום מצוות  התורה. ובזמן של עשיית המשכן מורידים אותה ע"י אלו הגוונים, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש, הנראים למטה כעין הספירות העליונות, ובעבודות אחרות. ואלו הגוונים מושכים למטה את התרומה, השכינה, וניצחו גוונים שלמטה את הגוונים שלמעלה, הספירות, וגוונים שלמטה, משכו את הגוונים של מעלה ונכנסו אלו באלו, ונעשו אלו שלמטה גוף לאלו שלמעלה. וע"ז כתוב: תקחו מאיתם.

בא ללמד כאן כיצד מורידים את השכינה הקדושה אל הלב בעזרת הכוחות העליונים.

שפז) זהב הנכלל בגבריאל. זהב הוא למעלה, ספירת גבורה, וגבריאל לוקח אותה למטה. ושבעה מיני זהב מתחלקים למטה מזהב הזה. שהם, זהב ירקרק, זהב אופיר, זהב שבא, זהב פרוָויים, זהב סגור, זהב מופז, זהב תרשיש. וכסף הוא למעלה, ספירת חסד, ונכלל במיכאל למטה ושורים זה על זה גבורה זה זהב ולכאורה ספירת החסד גבוהה יותר. ונחושת למעלה, ספירת ת"ת, ויוצא מזהב, שת"ת יוצא מגבורה, משום שזהב ואש אחד עומדים והולכים, ששניהם הם גבורה, והאש הוציא נחושת, ומכוח ועוז הזה התפזרו נחשים שרפים היוצאים מאש. וע"כ הנחושת היא אדומה כאש ונכללת באוריאל, ונעשה זה גוף לזה.

שפח) ותכלת שורה בנחושת ובזהב בת"ת ובגבורה, שכולל הדינים שבת"ת, נחושת, ושבגבורה, הזהב. ומשום שמתגבר בב' צדדים, ע"כ תכלת חזקה בדינים, ואין מי ששולט עליה לחיים, ונאמר, שאם רואה בחלומו גוון תכלת יידע שנשמתו עולה בדין. כי תכלת היא כיסא הדין ששורה בה דין קשה. וזהו המלאך בואל שכתוב: ואל זועם בכל יום. וכשבני אדם חוזרים בתשובה שלמה חוזר שמו לרפאל. כי רפואה מזדמן להם מדין קשה ההוא. ישנה מציאות שאדם רוצה לעשות תשובה מפני שמאתגרת אותו מלכות שמים, ואם עושה כך מזדמנת לו רפואה מפני שהוא קשור בלי פחד מהדין, שהתפארת כוללת את האמת.

הרפואה היא בקבלת הדין שבא מלמעלה בלי להתלונן, וחיבורו להשפעה לבינה לצד הבורא שבנברא.

שפט) ארגמן הוא זהב וכסף, גבורה וחסד, שחזרו להיכלל יחד, מיכאל וגבריאל, שנכללו ומשולבים זה בזה. וע"ז כתוב: עושה שלום במרומיו. ומשום שהם משולבים זה בזה נעשו גוף אחד, ארגמן, כנגד נצח, כי בנצח החו"ג שולטים יחד. בנצח שולט גם הגבורה הזהב, מלמד שכדי לעשות שלום במרומיו, ביראת הרוממות צריך לעלות לשמים דהיינו לצורה ולא לחומר, לאידאות ולא למצבים.

שצ) ותולעת שני הוא למעלה בהוד, ונכלל למטה באוריאל, שזה נעשה גוף לזה, שיהיה נאחז בתכלת ובארגמן, מלכות ונצח. ושש למעלה ביסוד, ונכלל, ברפאל. וזה נעשה גוף לזה. ויהיה נאחז בכסף ובזהב, חו"ג. החיבור והשלום היותר קשים כאן מפני שחסד וגבורה מנוגדים בתכלית, ודווקא המקום של רפאל מחבר ביניהם.

שצא) עד כאן ז' עמודים שלמעלה, חג"ת נה"י, בתוך ז' עמודים שלמטה, שהם זהב וכסף ונחושת ועוד. קליפה תוך קליפה, מלובשים זה בזה, ואלו שלמטה נעשו קליפה על אלו שלמעלה, לשמירה. ועיזים, שאלו ז' עמודים, מוח למוח, כולם פנימיים, ועיזים הוא קליפה למוח, חיצוניות.

שצב) וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים, הם מלאכים בעלי מגן, שמגנים מפני הס"א, והם עיניים לוהטות להבות אש, כמ"ש: ועיניו כלפידי אש. ונקראים רקיעים, והם בחוץ בתוך הקליפה. וְעֹרֹת תְּחָשִׁים, אלו הם בפנים בצד הקדושה, ונאחזים בקדושה ואינם נאחזים.

שצג) וַעֲצֵי שִׁטִּים, הם שרפים עומדים, כמ"ש: שרפים עומדים ממעל לו, בעולם הבריאה. ממעל לו, ממעל לקליפה. ששום קליפה אינה שולטת בהם להיותם ממעל להם, ואין הדינים פוגמים למעלה ממקום מציאותם. ועד"ז הם עצי שיטים. ומקרא זה לא נאמר בהקב"ה, שממעל לו יהיה הפירוש ממעל הקב"ה, אלא, כמ"ש: ואראה את ה'. את, שראה המלכות, הנקראת את. כעין במקרא הזה, ושוליו מלאים את ההיכל, את, הוא בדיוק, שבא לרבות קליפה ההיא. כלומר ששוליו ממלאים ומבטלים קליפה שכנגד המלכות, הנקראת את. וכיוון שאמר והזכיר הקליפה, כתב, שרפים עומדים ממעל לו, ממעל לקליפה. אלו בחינות נפשיות איתם יש לבנות את לב האדם.

שצד) שמן למאור. שמן גדלות העליון הבא מלמעלה, מאו"א. ב' שמנים, שתי מדרגות. אחד למעלה באו"א, שמן המאור, ואחד למטה שמן למאור. שמן המאור הוא עליון, שהשמן עומד בו בוודאי, ואינו נפסק לעולם, ותמיד מלא שמן הקודש, וכל הברכות וכל האורות וכל הנרות כולם מתברכים ומאירים משם. שמן למאור, מלכות, שלפעמים מתמלאת ולפעמים לא. שמן המאור קבוע ומגיע גם למי שאינו עושה פועל בדיוק כראוי, בא כקיום ואתגר ראשוני לתיקון, זהו נר שצריך שיבער באופן קבוע לשמר את השמחה והיכולת לתשובה. שמן למאור הוא לשבת ונובע מנקודת האמונה.

שצה) ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. שני המאורות הגדולים הם שמן המאור ושמן למאור. עולם העליון, ז"א, ועולם התחתון, המלכות. זכר ונקבה. וכל פעם שזכר ונוקבא באים יחד, נקראים שניהם בלשון זכר. ומשום שעולם העליון נקרא גדול, בזכותו, גם עולם התחתון, המחובר ונכלל עימו, נקרא גדול. וע"כ כתוב: שני המאורות הגדולים.

שצו) כיוון שנפרדו זה מזה בינה ממלכות, נזכרו כל אחד ואחד בפרט בתפקיד כראוי לו בכדי שיבואו לחיבור, זה נקרא גדול וזה נקרא קטן. ומשום זה לומדים, שאדם יהיה זנב לאריות ולא ראש לשועלים, כי כשהמלכות עמדה בין האריות, הספירות דאצילות, נקרא כולה אריות, כי זנב האריה הוא אריה בלי פירוד. ואם המלכות היא בתוך שועלים, ספירות דבריאה, אחר שהתמעטה וירדה לבריאה, אפילו היא הראש של השועל, כי נעשית כתר הבריאה, הראש של השועל הוא שועל בלי פירוד, ונקרא שועל.

 

SSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכז-קכט
1. הסבר את הבחינות המוזכרות ואת מקורן והתהוותן של: זהב, כסף, נחושת, ארגמן, תולעת שני ושש, ועיזים ועורות אלים מאדמים ועצי שטים.
2. מדוע התכלת שהוא דין מאפשר רפואה?
3. מה בין הרפואה של היסוד לרפואה של הת"ת?
4. מדוע דווקא בבחינת הנצח נקרא "עושה שלום במרומיו" למה "שלום" ולמה "במרומיו"?
5. מדוע העיזים הם משמשים רק כקליפה שהיא חיצונית?
6. עורות אלים מאדמים הם דין והם "כעיניים להוטות להבות אש" מדוע הם נבחרו כמגנים מפני הס"א?
7. כיצד קשורים עצי שטים לשרפים?
8. מה ההבדל בין שמן למאור לשמן המאור וכיצד זה קשור ל-ב' המאורות הגדולים?
9. מדוע ראוי לו לאדם להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים? כיצד זה קשור לנפרדות של ב' המאורות?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב