044- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קל-קלב למתקדמיםI תגיות: תרומה,...

044- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קל-קלב למתקדמיםI תגיות: תרומה, ברזל, בנית משכן

תְּרוּמָה קל- קלב

וזאת התרומה

אין להביא ברזל  שהוא סימן לרצון לקבל לבניית המשכן – לב האדם.

את הלב בונים מחסד – כסף, גבורה – זהב ותפארת – נחושת. התכלת היא יכולת השליטה של מלכות שמים, היא הדין שניתן להפוך לרפואה אם מוכן האדם לקבל על עצמו דין מלכות שמים בלי להתלונן. ארגמן – שיודע לשלב בין הצבעים ולעשות שלום. לכן בחומר לא ניתן לחבר אלא בצורה, ועל האדם לעלות לספירת נצח, דהיינו לפעול מעל  דעתו. תולעת שני, שש המחבר ועושה שלום גם בתחתונים ולא רק במרומיו. לאחר מכן מסגרת ושמירה.

מעבר לחומרי הבנייה, דהיינו הרצונות והניהול הנכון שלהם, צריך לפעול ולעבוד בשמחה תמידית בזמן ירידות ועליות. האחדות בין כל החומרים הנפשיים לבניית המשכן, הם אבני השהם, י"ג בחינת האהבה.

אריות עולם אצילות, שועלים עולמות בי"ע

שצז) מתחילה, שהיו יושבים ז"א ומלכות יחד, נקראו שני המאורות הגדולים, אע"פ שהמלכות זנב אל העליון ז"א. כיוון שהמלכות נפרדה מהעליון, כביכול להיות ראש לשועלים, אז נקראת קטן. וע"ז, שמן המאור אינו פוסק לעולם ועומד במעלת העליון, לשלוט ביום, ז"א. שמן למאור, הארתו נפסקת, ונקראת קטן, ושולטת בלילה, המלכות. מעבר לשמן התענוג והשמחה יש להתחבר לרוחניות.

שצח) בשׂמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים. חמישה מיני בשמים לתוך השמן, וחמישה לתוך הקטורת. ואע"פ שהוא אחד, שמשמע מהכתוב שהוא מין בשמים אחד, לשמן המשחה ולקטורת הסמים, עכ"ז הם שני מיני בשמים מיוחדים, חמש מינים לשמן: בשמים ראש, מור דרור, קינמון בֶּשֶׂם, קנה בושם, קידה. וחמש מינים לקטורת: נטף, ושחלת וחֶלבּנָה, סמים, ולבונה זכה, וסמים הראשון כולל כולם ואינו מן המניין. והכול אחד, שמתייחדים ונעשים אחד. אבני שוהם ואבני מילואים, י"ג הם. י"ב אבני מילואים עם אבני שוהם הם י"ג. והם תיקון המשכן, המלכות המיתקנת בי"ג, שמקבלת מי"ב צירופי הויה דז"א עם הכולל שבהם. דרך י"ג מידות הרחמים מתפשט אור החוכמה לנברא, הם י"ב  המתפרטות + הכולל.

שצט) שבעה מיני זהב. זהב דין, גבורה. כסף רחמים, חסד. ולא התעלה הזהב למעלה ממנו, שהדין לא התמתק כל כך עד שהגבורה חשובה מחסד אפשר היה לחשוב שהשמאל חשוב יותר מהימין אם הוא נמתק דהיינו התכלל בחסד. אמנם זהב חשוב יותר מכולם, אבל זהב בלי סוג הוא, ולא שהתעלה יותר מחסד, מחמת מיתוק. והוא זהב העליון הוא יותר מגבורה שנמתקה בינה מצד הגבורה שבה בינה גבוהה מחסד, השביעי מכל מיני הזהב, זהב המאיר ומתנוצץ לעיניים. שישה מיני זהב התחתונים הם בז"א. ומשום זה כשיוצא לעולם, מי שמשיגו טומן אותו אצלו. ומשם יוצאים ונמשכים כל מיני הזהב.

ת) מתי נקרא זהב? כל מי שנקרא זהב, כשהוא באור המאיר והתעלה ביקר הפחד, הדינים של קו שמאל שנמתקו ונעשו גורמים להמשכת החכמה, ונהפך הפחד להיות מנוחה ויקר, והוא בשמחה עליונה לשמח לתחתונים בהארתו. וכשהוא בדין, בשליטת השמאל לבדו, כשמשתנה מגוון זהב, לגוון תכלת או שחור או אדום, אז הוא בדין קשה. אבל זהב הוא בשמחה, ונמצא בהתעלות הפחד לשמחה, ובהתעוררות השמחה. כיצד מעלים את הפחד לשמחה, ניתן לומר שזה כאשר אדם יכול לעלות למעלה ממקומו.

תא) כסף למטה מזהב, שכסף זרוע הימין דז"א, חסד, וראש העליון זהב שכתוב: אתה ראש הזהב, בינה. כסף למטה. וכשנשלם הכסף אז נכלל בזהב. כמ"ש: תפוחי זהב במשכיות כסף. נמצא כשהכסף חזר לזהב, שמשכיות הכסף נעשו זהב, אז נשלם מקומו. וע"כ, כיוון שהזהב בינה, הם ז' מיני זהב. כי הבינה כוללת ז"ת.

תב) נחושת ת"ת יוצאת מזהב, ומשתנה להיות גרוע ממנו, להיותו זרוע שמאל, גבורה. ותכלת ירך השמאל, הוד. ותולעת שני ירך הימין, נצח, ונכלל בשמאל. שש, נהר הנמשך ויוצא, יסוד. ונקרא שש, משום שלוקח וכולל בתוכו כל הו"ק. וכעין זה הוא למטה, במלכות, ורומז ג"כ על ספירות שלה. .כולם עלו במדרגה והשתנו כתוצאה לעליית הזהב למדרגת בינה. אמנם בעל הסולם נתן מדרגות שונות באותיות שפח עד שצ – וניתן לומר שכאשר נשתנו כתוצאה מעליית הזהב מגבורה לבינה.

תג) הרי כאן שבע של יובל, בינה, הכוללת ו"ק דז"א: זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני. והם ז' של שמיטה, מלכות, שיש בה ג"כ ז' מינים שכנגד בינה וו"ק חג"ת נה"י. ואע"פ שהם שישה חוץ מבינה, הם י"ג עם השביעי, שהוא בינה, חג"ת נה"י דז"א וחג"ת נה"י דמלכות, הם י"ב, והבינה עצמה, הראש עליהם, הרי י"ג. הראש העומד על כל הגוף למטה, במלכות, והראש העומד על כל איברי הגוף דז"א, הוא זהב. מה בין זה לזה, בין הראש שעל ז"א לראש של המלכות? כי זהב העליון שעל ז"א הוא סתום, והשם שלו זהב סגור, כי סגור וסתום מכל. וע"כ נקרא סגור, שהוא סגור מהעין שאינה שולטת בו. אבל זהב התחתון שבמלכות בגלוי יותר. ושמו נקרא זהב ירקרק.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קל-קלב
1. מדוע נקראו בתחילה "שני מאורות הגדולים" ולאחר מכן נקראת הלבנה "המאור הקטן"? , כיצד זה קשור לשמן המאור, לשמן למאור ,לשועלים ואריות?
2. מה ההבדל בשמים לשמן המחה וקטורת הסמים?
3. האם הזהב נתעלה על הכסף או לא? הסבר ונמק
4. מתי נקרא זהב כל מי שנקרא זהב ?
5. הסבר מהו תפוחי זהב ומשכיות כסף?
6. מה ההבדל בין זהב עליון לזהב תחתון?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב