045- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלג-קלה למתקדמים I תגיות:...

045- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלג-קלה למתקדמים I תגיות: משה אהרון ושמואל , זהב כסף ונחושת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קלג-קלה

משה אהרון ושמואל

תד) אהרון זכה לכהונה ונבואה, מה שלא זכה כהן אחר. האם זכריה לא היה כהן ונביא, שנאמר עליו, אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא? אלא הנבואה הייתה לצורך שעה ולא לדורות שכתוב: "ורוח אלוקים לבשה את זכריה". "למה אתם עוברים את מצוות ה' ולא תצליחו". כלומר לצורך שעה בלבד. בירמיהו כתוב: בטרם אצורך בבטן ידעתיך, האם היה כהן ונביא, וכן אחרים, ולאו דווקא אהרון? אלא כולם לא זכו לנבואה וכהונה כאהרון, כי אהרון זכה בנבואה עליונה על כל שאר הכוהנים, וזכה בכהונה עליונה, על כולם, כי היה כהן גדול אשר משרת את ה' בקודש יותר מאשר כהן אדיוט.

תה) משה זכה לנבואה ושימש בכהונה עליונה, בז' ימי מילואים שהיה מקים ומפרק את המשכן. וכן שמואל זכה בשניהם כמ"ש: וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל, טְלֵה חָלָב אֶחָד, ויעלה (וַיַּעֲלֵהוּ) עוֹלָה. כמו משה שהיה קורא והקב"ה ענהו מיד, אף שמואל כתוב בו: הֲלוֹא קְצִיר חִטִּים, הַיּוֹם אֶקְרָא אֶל יְהוָה, וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר. אבל לא עלה למדרגה עליונה כמו משה. כמו אהרון שהיה משמש לפני הקב"ה, אף שמואל היה משמש לפני הקב"ה, אבל לא עלה בשימוש העליון, להיות כהן גדול, כמו אהרון. מכאן שמשה ואהרן היו גדולים מכולם. שמואל היה שקול כנגד משה ואהרן אך לא גדול מהם.

תו) שלושה הם, שהיו נביאים נאמנים ושימשו בכהונה: משה, אהרון, שמואל. ואל תאמר, שמואל לא המשיך בכהונה כשהיה משרת עם עלי, ולאחר מכן עזב אותו, אבל אחר היה ששימש בכהונה, והוא ירמיהו, שהיה כהן שכתוב: מן הכוהנים אשר בענתות. מן הכוהנים היה, אבל לא שימש בכהונה. ושמואל בימי עלי שימש, שכתוב: והנער שמואל משרת את ה' לפני עלי. ומשה שימש זמן אחד, כל אלו ז' ימי מילואים.

תז) שמואל זכה למדרגת נער, מוחין פנים קטנות מהכרובים, שכתוב: והנער נער. ושמואל משרת את פני ה', נער חגור איפוד. ומשום שעומד במדרגה זו, ודאי הוא כמשה ואהרון, כי מי שלוקח מדרגת נער וזוכה בו, זוכה באלו מדרגות העליונים שזכו בהם משה ואהרון. לכאורה מאמר זה אינו שייך לבניית המשכן, אך הקשר הוא שאדם בנה לב ראוי, וכעת עליו לעבוד את השם כראוי. לכן מלמד שמשה היה גדול בנבואה וכהן. שמואל שקול אליהם אך רק במדרגת נשמה, ומשה במדרגת חיה.

זהב וכסף ונחושת

 תח) הכרובים הם זהב, משום שיוצא מצד הזהב. ולא התערב בהם כסף ולא גוון אחר. וזהו זהב ירקרק, הזהב שבראש המלכות. במשכן מתערבים הגוונים זהב וכסף יחד, שכסף וזהב, ימין ושמאל, נכללים זה בזה, שיהיה סוד העליון באחד. עוד התערב עימהם נחושת, ת"ת, שיהיה עימהם, וללכת ביניהם בכל הצדדים, כל ג' קווים. שיימצא השלמות בכולם כאחד, כמ"ש: זהב וכסף ונחושת.

תט) זהב חזר לכסף וכסף לזהב. קו ימין, כסף, נכלל בקו שמאל, זהב, וכן זהב בכסף, והכול נכלל יחד ובמקום אחד. בג' גוונים חזרו. כשנצרך לשמחה ולא דין, הוא זהב, שמאל. וכשנצרך לרחמים, חסד, הוא כסף, ימין. וכשנצרך כוח הדין, כדי להכניע השמאל שיתחבר בימין, הוא נחושת, ת"ת, קו אמצעי. כך אדם צריך לראות בנפשו איזה סוג עבודה נצרך: כאשר צריך לחזק את ההתבטלות בנפשו – זו עבודת הכסף, וכשצריך לעורר קו שמאל להשתוקקות – זהב וכשצריך את החיבור יפעל את בחינת הנחושת שמכניעה את הדין. קו אמצעי מצד גודלו קטן יותר למרות שהוא חשוב יותר. צריך שמחה, אך גם עונג דהיינו הרגשה שמתקדמים בעבודה. רוב היום צריך לעבוד את קו ימין – שמחה, אמונה. אך בכדי להתקדם יש לשלב במהלך היום גם ביקורת (כחצי שעה) – השמאל, שאז הוא בודק ומצטער מהריחוק מהשם. אין התקדמות בלי קו שמאל. מציאות תודעת הזמן מאפשרת את העבודה בשני הקווים, פעם בהכללה ופעם לראות את הפרטים שמפרט השמאל, ואז לשלב ולראות את כללות הגינה בערוגותיה. יכולת האדם לתפוס את הכלל היא דרך הפרטים.

שמחה צריכה לבוא ממעשי השפעה, אז למה כתוב יין ישמח לבב אנוש, שיין הוא קו שמאל שבלעדיו אין שמחה, לכן כאן משתמשים בבחינת הזהב. וכשנצרך לרחמים ישתמש בכיסופים להשם, בכסף בידיעה שהבורא ברא את הבריאה עם תכלית.

תי) וע"ז הסתכל משה במעשה נחש הנחושת, כמ"ש: וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה נְחַשׁ נְחֹשֶׁת, והיה יודע המקום של היתוך הזהב, הכנעת קו שמאל לימין, ע"י דינים של נחושת, קו אמצעי, משום שהנחש מלשון נחושת, והיה יודע מקומו. שהרי הקב"ה לא אמר לו, אלא, עשה לך שרף, והוא בא ועשה נחש נחושת. מה פתאום משה משנה, שהרי כתוב לא תוסיף ולא תגרע. אלא זו הפעולה שהתחתון צריך להיות מאותגר אליה, לעשות את ההכללה הזו. ה' אמר לו עשה לך שרף, דהיינו מלאך שזה כוח להתגבר על המגפה, על המצב שהגוף, השמאל שולט.

תיא) אלא היה יודע המקום, שהוא עיקר הדבר. כי מתחילה כתוב: וַיְשַׁלַּח יְהוָה בָּעָם, אֵת הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים שגם הם סוג של כוח וכתוב: נחש שרף, משום שהשורש שלהם היה נחש הקדמוני. ומשום שמשה היה יודע העיקר והשורש והיסוד ממקום ההוא, עשה נחש וסמך עליו. משום שישראל חטאו בלשונם, כמו הנחש, שכתוב: וידבר העם באלוקים ובמשה. וע"כ, וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים. משה ראה שצריך להילחם, כמו בחינת התכלת, להילחם בדין ע"י הדין. ע"י כך שאדם מוכן לקבל על עצמו את העשיה במצוות, וגם את העונש/תיקון במידה ולא עושה, שזה מעיד על חיפוש האמת. בזה שמשה מוכן לקבל את הדין, שנגד המגפה, נהפך לחסד.

תיב) ומשה לא הלך אלא אחר השורש, שהוא הנחש, ועשה נחש נחושת באופן זה שצריך לו, כי מקומו הוא נחושת. והקב"ה לא אמר לו ממה שיעשה, ומשה הסתכל ועשה אותו מנחושת, כמו שצריך למקומו כמ"ש: ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס על בחינת קו אמצעי, הנחושת, על רשימה שלמעלה, הדינים של קו האמצעי, ששם המקום שלהם.

תיג) בכל מקום הולך נחש הזה ומנסה לחמוס אחר אשת חיל, המלכות, ואשת זנונים, הקליפה, רוצה לתקן את עצמה כאשת חיל, ואינה יכולה לתת אור. אשת חיל, הרשימה והאות שלה הוא אות ה' וכך ראוי לה. אשת זנונים, הרשימה והאות שלה צריכה להיות ה', אבל לא ניתקנה להיות כך, ואות שלה ק'. כי האות שלה ניתקנה בתיקון של אות ה', כמו הקוף אצל בני אדם, שהולך אחר בני אדם להידמות להם, ואינו מתוקן לעשות זה. כעין זה עשה משה נחש ההוא על רשימה שראוי לו. ותמיד ניתקן להרע. ועליו חטא אדם וגורש מגן עדן, שהיה שם מקום דירתו כעין מדור של מעלה. צריך להילחם בקליפה עם הכוח של הקליפה. הזיוף של ה – ק' שהיא נתפסת דווקא באות ה אחרונה שהיא דומה לה. אות ה אחרונה יכולה להתחבר לקדושה או חלילה לקליפות. יבחן אדם את עצמו, האם חלילה רוצה להתחבר לאשת זנונים, דהיינו שרוצה לפרנס את התאוות הפרטיות, או שמשכיל לרצות שליבו יהיה בבחינת אשת חיל.

תגיות: נחש הנחושת לפי הקבלה

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קלג-קלה
1. מה המיוחד במשה, אהרון ושמואל ובמה הם שונים מנביאים וכהנים אחרים? הראה את היחוד של כל אחד.
2. כיצד במשכן אפשרי שזהב וכסף שהם מנוגדים בטבעם זל"ז, כגבורה וחסד, ישבו במשכן יחדיו? מה מחבר ביניהם וכיצד זה קשור לשמואל?
3. באיזה מקרים משתמשים בזהב? באיזה מקרים בכסף? ובאיזה מקרים בנחושת?
4. מה ראה משה לעשות נחש נחושת כאשר הקב"ה לא אמר לו אלא עשה לך שרף?
5. כיצד מנסה הקל' הנקראת אשת זנונים לרמות ולתפוס את מקום הגבירה? הבא דוגמה מעצמך.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב