054- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קס-קסב למתקדמים I תגיות:...

054- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קס-קסב למתקדמים I תגיות: שלחן לסעודה, שולחן למלך, אכילה בקדושה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קס- קסב

וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן

על האדם לאכול כדי שיוכל לברך.

על האדם להתאמץ כדי ששולחנו יהיה כשולחן המלך, דהיינו להגיד בו דברי תורה. המאכל הוא האור הגדול היורד בהיררכיה נכונה.

שלושה שליטים בעולמות העליונים: האור הניתן מהבינה אל הלב, הוא המלך, אשר מעביר הלאה לתחתונים.

תצא) רבי חייא היה הולך לרבי שמעון לטבריה, והיה עמו רבי יעקב בר אידי ורבי ייסא הקטן. בעוד שהיו הולכים אמר רבי ייסא לרבי חייא: תמוה מה שכתוב: וְלִבְנֵי בַרְזִלַּי הַגִּלְעָדִי תַּעֲשֶׂה חֶסֶד, וְהָיוּ בְּאֹכְלֵי שֻׁלְחָנֶךָ. לפי זה, כל החסד ואמת הוא לאכול על שולחנו, ולא יותר שכתוב: וְהָיוּ בְּאֹכְלֵי שֻׁלְחָנֶךָ. ועוד, האם אין זה, שאין כבודו של המלך, שיאכל אדם אחר על שולחנו של המלך, ולא צריך שיהיה כך, אלא המלך לבדו, ומסביב כל השרים שלו למטה ממנו?

ראוי למלך להיות לבד שהוא רם ונישא על כל השרים. אמר רבי חייא: לא שמעתי בזה משהו, ואיני אומר. שאל את רבי יעקב: ואתה שמעת בזה משהו, ענה לו: אתם שיונקים בכל יום מדבשו של השמן העליון הרשב"י, לא שמעתם, כל שכן אני. אמר לרבי ייסא, האם אתה שמעת, אמר כן.

תצג) אמר רבי חייא: נֹתֵן לֶחֶם, לְכָל-בָּשָׂר: כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. מה ראה דוד, שסיום הלל הגדול סיים במקרא הזה כך? אלא ג' שליטים הם למעלה, שהקב"ה נודע בהם: מוח לב כבד. שהם בינה ז"א מלכות. והם בהיפוך מעוה"ז, מהתעוררות מלמטה העולה מעוה"ז. למעלה הסדר הראוי, לוקח המוח ונותן ללב, והלב נותן לכבד, וכבד נותן חלק לכל המקורות שלמטה, כל אחד כראוי לו. למטה, ע"י התעוררות מלמטה, הכבד, המלכות, לוקח ההתעוררות תחילה, ומקרב הכול ללב, ז"א, והלב לוקח הטוב שבמאכל, ומתחזק מכוח והרצון שלקח, נותן ומתעורר אל המוח, בינה. ואז מושפע השפע מבינה לז"א ומז"א למלכות, הכבד. ואח"כ חוזר הכבד ומחלק מזון לכל מקורות הגוף, שהוא ג' עולמות בי"ע.

תצד) ביום התענית האדם מקריב מאכל ומשתה אל כבד העליון, המלכות. מקריב חלבו, דמו ורצונו כאילו הקריב קרבן. כבד לוקח הכול ברצון. כיוון שהכול כבר אצלו, מקריב הכול לפני הלב, ז"א, שהוא גדול ושליט עליו. כיוון שלקח הלב והתחזק ברצון, מקריב הכול אל המוח, בינה, שהוא שליט העליון על כל הגוף, ז"א. וחוזרת השפע מבינה לז"א, ומז"א למלכות, הכבד, ואח"כ חוזר הכבד ומחלק חלקים לכל המקורות והאיברים שלמטה, בבי"ע. תחילת התנועה ממטה למעלה, הכבד מרכז את כל הרצונות ומעלה אותם ללב, הלב למוח אשר מייצר מחסרונות אלו אור ומוריד לאברים התחתונים.

תצה) בזמן שהשפע מושפע מהתעוררות מלמעלה, כל השפע מקבל המוח, בינה, תחילה ממה שלמעלה ממנו, החכמה. ואח"כ נותן ללב, ז"א. והלב נותן לכבד, המלכות. והכבד נותן לכל המקורות והאיברים שלמטה, בבי"ע. ואח"כ, כשרוצה לחלק מזון לעוה"ז, נותן תחילה, המובחר והיפה שבשפע, אל הלב, שהוא המלך שבארץ, למלך ישראל. ושולחן המלך מתעורר תחילה, לקבל קודם לשאר בני העולם. אשרי מי שהוא בחשבון של שולחן המלך, כי הוא נודע למעלה, להטיב לו באותו הטוב שלמעלה, שהמלך מקבל. לכן זה כבוד גדול לשבת בשולחן המלך, שאז מקבלים את ההארה מלמעלה, וזוכה לזה מי שמוכן בנפשו, דהיינו פועל את האמת כפי העולמות העליונים, כפי התכלת.

תצו) וזהו האמת, שעשה דוד לבני ברזילי שכתוב: והיו באוכלי שולחנך. ובשולחן המלך לא אוכל אדם אחר זולתו, אלא המלך אוכל תחילה, ואח"כ כל העם. ואלו שאוכלים עם המלך, בשעה שהוא אוכל, הם האהובים לו יותר מכולם, והם שהתמנו להיות משולחן המלך.

תצז) והרי כתוב: כִּי עַל-שֻׁלְחַן הַמֶּלֶךְ תָּמִיד, הוּא אֹכֵל, הלוא משמע על שולחנו ממש? אלא, משום שכל המזון שלו, הוא בחשבון אוכלי שולחן המלך, ולא עשה חשבון אחר, אלא על שולחן המלך, שמשם היה בא המזון והמאכל שלו. וזהו, על שולחן המלך תמיד הוא אוכל. בא רבי חייא ונשקו על ראשו אמר לו נער אתה וחוכמה עליונה שורה בך.

תצח) ישבו חברים לאכול. אמרו, כל אחד ואחד יאמר דבר תורה בסעודה זו. אמר רבי ייסא, סעודה מועטת היא, ועכ"ז סעודה נקראת. ולא עוד, אלא שזו נקראת סעודה, שהקב"ה נהנה ממנה. וע"כ כתוב: זה השולחן אשר לפני ה'. כי דברי תורה יסבבו מקום הזה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קס-קסב
1. מה שואל רבי ייסא את רבי חייא באות תצא?
2. מה ראה דוד שסיים הלל הגדול ב"נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו"?
3. מה הסדר של מוח, לב וכליות מלמעלה למטה ומלמטה למעלה?
4. כיצד אפשרי לאדם לגרום לזיווג להארה מלמעלה למטה?
5. יש לנו יסוד שאין מי שאוכל על שולחן המלך אלא הוא לבדו, אם כן, מהו שכתוב על שולחן המלך תמיד הוא אוכל?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב