055- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסג-קסה למתקדמים I תגיות:...

055- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסג-קסה למתקדמים I תגיות: וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ, דברי תורה על השולחן

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קסג- קסה
וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ
אדם פועל כאן למטה את הצד הבהמי בשביל להתחבר להשגה הנפשית למעלה, פעולה חיצונית כדי להפעים את הפנימיות. פּוֹתֵחַ אֶת-יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל-חַי רָצוֹן, מכאן שלא השובע, הבטן הוא המדד, אלא הרצון אותו יש למלא – קשר לנותן החיים. שביעה היא מילוי רצון, והברכה הופכת את קבלת התענוג לקשר עם לצד האדם.
.
תצט) פתח רבי חייא: וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ. שואל, וכי טרם שאדם אוכל לשובע וימלא בטנו, לא יברך להקב"ה? ואיך כתוב: ואכלת ושבעת, ואח"כ, וברכת? אלא אפילו לא יאכל אדם רק כזית, ורצונו עליו, באופן רגיל שעור של ביצה נחשב לשביעה, להלכה יהודי מברך על שעור כזית (27 גרם), וכאן מדבר על רעיון ושם האוכל ההוא לעיקר מאכלו הוא נקרא שובע שכתוב: פּוֹתֵחַ אֶת-יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל-חַי רָצוֹן. לא כתוב: לכל חי אכילה, אלא לכל חי רצון. ללמד, שרצון שנותן על אוכל נקרא שובע, ואפילו שאין לפני האדם אלא דבר מועט כזית ולא יותר, הרי הרצון של שובע נתן עליו. ומשום זה כתוב: ומשביע לכל חי רצון. רצון כתוב ולא אכילה. וע"כ, וברכת, שמחויב האדם לברך את הקב"ה, כדי לתת שמחה למעלה.
תק) פתח רבי חזקיה: ואכלת ושבעת, משמע שלשיכור מותר לברך ברכת המזון, משא"כ בתפילה, לשיכור אסור להתפלל, משום שהתפילה טובה בלי אכילה, משום שהתפילה עולה למעלה למקום שאין בו לא אכילה ולא שתייה, לבינה לכאורה צריכה התפילה לעלות עד אין סוף, אך כאן מכוון לאו"א – בינה. וע"ז נאמר, שעוה"ב אין בו אכילה ושתייה. אבל בשאר המדרגות שלמטה יש אכילה ושתייה. יש להתנהג למטה לפי החוקים העליונים של אותה מדרגה. באכילה יכוון למלכות העליונה ובתפילה לבינה העליונה.
תקא) בברכת המזון נמצא, שטובה ברכה הנמצאת בשובע. משום שברכת המזון הוא במקום, שיש בו אכילה ושתייה, במלכות, שממנו יוצא מזון ושובע למטה. וע"כ צריכים להראות לפניו שובע ושמחה. אבל במקום שמגיעה התפילה אינו כן, כי עולה יותר למעלה, לבינה, שאין שם אכילה ושתייה, וע"כ שיכור לא יתפלל תפילה. שיכור לא יתפלל או יברך ברכת כוהנים כשהוא שיכור, אך כן יברך ברכת המזון כאשר יכול לכוון מפני שהשתייה היא חלק מהמזון.
תקב) לשיכור מותר לברך ברכת המזון, שמשמע מהכתוב: ואכלת ושבעת וברכת. ואכלת, אכילה. ושבעת, שתייה, כי השובע ביין שהוא רווה, וזהו שיכור. שכתוב: וברכת את ה' אלקיך, את, רומז על המלכות, שבה אכילה ושתייה. ומשמע שברכת המזון צריכה שמחה ושובע, מהכתוב: אל הארץ הטובה. טובה, שובע כמ"ש: ונִשׂבע לחם ונהיה טובים. משום זה צריכים שמחה ושובע.

וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן
לכל הנאה אמיתית יש להצמיד דברי תורה.
ואם אין לך דבר תורה לומר על השולחן, פתח חומש או ספר יהודי אחר וקרא בו. שדברי תורה על השולחן הם ככתר אצל הקב"ה ולהם ערך עצום אשר מייצרים בעיקר קשר וטהרה. האכילה חשובה שהיא מעין הכנסת אור לגוף. השולחן מסמל את המקום בלב, בו חש האדם שהבורא ממלא את רצונו, ותמיד מרגיש שהבורא נותן לו לפחות כדי קיומו.
תקג) פתח רבי ייסא: וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן, עֲצֵי שִׁטִּים. שולחן עומד בפנים במשכן, וברכה עליונה שורה עליו, וממנו יוצא המזון הרוחני לכל העולם. ושולחן זה אינו צריך שיהיה ריק אפילו רגע אחד, אלא שיהיה עליו מזון, כי הברכה אינה נמצאת על מקום ריק. ומשום זה צריך להיות עליו תמיד לחם, כדי שתהיה נמצאת בו תמיד הברכה העליונה. ומשולחן ההוא יוצאים ברכה ומזון לכל שאר השולחנות שבעולם, שהם מתברכים בזכותו.
תקד) שולחן, של כל אדם, צריך להיות כך לפניו בשעה שמברך את הקב"ה, כדי שתשרה עליו ברכה מלמעלה, ולא יהיה נראה ריק, כי הברכות שלמעלה אינן שורות במקום ריק, כמ"ש: הגידי לי מה יש לך בבית.
תקה) שולחן שלא נאמרו עליו דברי תורה, עליו כתוב: כִּי כָּל שֻׁלְחָנוֹת, מָלְאוּ קִיא צֹאָה, בְּלִי, מָקוֹם. ואסור לברך על שולחן הזה, משום שיש שולחן ויש שולחן אסור לאדם רק לבוא למלא תאוותו. כל תענוג שאדם חווה יחבר לדברי תורה. יש שולחן ערוך לפני הקב"ה למעלה, המלכות, העומד תמיד שיסודר בו דברי תורה, ושתכלול בו אותיות וכל דברי תורה, והוא מלקט אותן אל הקב"ה, וכולל כולם בתוכו, ונשלם בהם, ושמח, ויש לו שמחה, ועל שולחן זה כתוב: וַיְדַבֵּר אֵלַי זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה. לפני ה', שהיא המלכות, ולא, מלפני ה', שלמעלה מז"א, בינה.
תקו) ויש שולחן אחר, שאין בו חלק של התורה, ואין לו חלק בקדושת התורה, שהוא מלכות הקליפות. שולחן ההוא נקרא, קיא צואה. והוא בלי מקום, שאין לו חלק בצד הקדושה כלום. משום זה, שולחן שלא נאמר עליו דברי תורה, הוא שולחן של קיא צואה, הוא שולחן של אל אחר. אין בשולחן הזה חלק באל עליון.
תקז) שולחן שנאמרו עליו דברי תורה, הקב"ה לוקח אותו לחלקו. ולא עוד, אלא סורי"א, שר הממונה, לוקח כל אלו הדברים, ושם צורתו של שולחן ההוא לפני הקב"ה. וכל אלו דברי תורה שנאמרו עליו, עולים על שולחן ההוא, ומתעטר לפני המלך הקדוש. זה משמע מהכתוב: זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה, שהתעטר לפני ה'. שולחנו של אדם עומד לטהר את האדם מכל חטאיו.
תקח) אשרי מי שנמצאים על שולחנו דברי תורה וחילק לעניים שמארח בביתו משולחן ההוא. כשמעלים שולחן מלפני האדם, שני מלאכים קדושים מזדמנים, מימין ומשמאל. אחד אומר, זהו שולחן של המלך הקדוש, שפלוני ערך אותו לפניו, ערוך יהיה שולחן הזה בברכות עליונות, ושמן וגדלות עליון ישרה עליו הקב"ה. ומלאך אחד אומר, זהו שולחן של המלך הקדוש שפלוני ערך לפניו, שעליונים ותחתונים מברכים אותו, ערוך יהיה שולחן הזה לפני עתיק יומין, בעוה"ז ובעוה"ב.
תגיות: דברי תורה על השולחן

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קסג-קסה
1. מהו שכתוב "ואכלת ושבעת וברכת"? מהי השביעה שעליה צריכה לחול הברכה?
2. מדוע לשיכור מותר לברך ברכת המזון אך להתפלל אסור לו?
3. מהו הפירוש "ושבעת" לפי תק"ב והאם מכאן שחייב יין בסעודה?
4. מה תפקיד השולחן ומתי שולחן זה נקרא "קיא צואה" ומדוע?
5. מה קורה לשולחן שנאמרו עליו דברי תורה והיה בו חלק לעניים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב