060- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעח-קפ למתקדמיםI תגיות: עת...

060- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעח-קפ למתקדמיםI תגיות: עת רצון

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קעח- קעפ

עֵת רָצוֹן

מהות האדם היא הרצון

וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ יְהוָה, עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ; עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ. ישועה זה לגוף, הצלה למוחין לעצם הקיום. אל לו לנברא לבקש בקשות מטעם עצמו, אלא מטעם היחד. כאשר בא לבקש, האדם הופך שותף ליחד עם השם.

עת רצון הוא זמן המסוגל שהעליון ייתן לתחתון הנמצא בקדושה, ברצון הלב. בקשה ותפילה כדאיים בזמן מסוגל כשאדם נמצא בזמן שיא, אז מתעורר רצון אמיתי ואדם לא נופל לרצון מזויף כמי שנמצא בשפל.

במנחה של שבת היא מדרגת יחידה, כמו זמן גאולה, אומרים צדקתך, מפני שהשם נתן לנו את נקודת האמונה הנפשית, את משה רבינו, ולאחר שלקח אותו מאתנו, עלינו להצדיק דין זה. זוהי נקודת העת רצון שבזכותה אפשר היה לעמוד בהסתלקות משה.

תקמה) פתח מוליך החמורים ואמר. וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ יְהוָה, עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ; עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ, ענֵני באמת יִשעֶך. מתי נקרא עת רצון? בשעה שהציבור הכלל מתפללים, כי אז הציבור מסדרים ומתקנים התיקון של עת המלכות. אז הוא עת רצון ויש לבקש בקשות, שכתוב: אלקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך.

תקמו) ואני תפילתי לך ה'. כאן עניין הייחוד. ואני, זהו דוד המלך, המלכות, מקום שנקרא גאולה, מלכות בעת שמחוברת עם היסוד. תפילתי, התפילה סמוכה לגאולה, שהם אחד, ששניהם בחינת מלכות, כשהסמיך גאולה לתפילה אז היא עת רצון, כלל אחד יחד. עת היא אחת, מלכות, רצון הוא אחד, ומתגלה מהכתר, והם נכללים זה בזה ונעשים אחד. ודוד המלך רצה במקרא הזה, לייחד ייחוד אחד. רצה דוד לחבר את המלכות עם הכתר.

תקמז) למה התמנה מקרא הזה לאומרו בתפילת מנחת שבת כשפותחים את ההיכל? משום שבחול במנחה תלוי דין בעולם, ואין הוא עת רצון. אבל בשבת, שכל רוגז הוסר, והכול נכלל יחד, שהדין והחסד הם אחד, שהדין התעורר להתבשמות, כדי לגלות המתיקות שבו. וע"כ נצרך מקרא של ייחוד, לייחד כל המדרגות. כי כשיש ייחוד, הדין מתחבר ונכלל ברחמים, והכול מתבשם. אז כתוב: עת רצון, שהכול, הדין והחסד, כלול יחד, והדין מתבשם בזמן ההוא, ובכל דבר יש שמחה. מנחה של שבת היא מדרגת יחידה, כמו זמן גאולה, ז"א עולה עד לכתר שלו לאריך אנפין, רצון הרצונות.

תקמח) משה הסתלק מהעולם, בשעת תפילת המנחה של שבת, בשעה שעת רצון נמצא שעושים לו צידוק הדין. ובשעה ההיא רצון היה למעלה, וצער למטה, על פטירתו של משה. וע"כ ננעלו בשבת השערים משעת המנחה ולמעלה. ושערי בית המדרש, כדי להזכיר את משה, שהתורה התבטלה בגלל שנפטר.

תקמט) בזמן שנפטר, התבטל בית המדרש של משה. כש"כ בתי מדרש אחרים. מי ראה שערי בית מדרשו של משה שננעלו, ולא ננעלו האחרים כולם, התורה של משה אבלה עליו בעת ההיא, מי לא אבֵל. משום זה כל שערי בית המדרש ננעלו. והכול צריכים להצדיק את הקב"ה בדרך שבח. וזהו, צדקתך כהררי אל, שאנו אומרים אז.

תקנ) ג' הסתלקו מהעולם בזמן ההוא, וכולם כלולים במשה: משה, יוסף, דוד המלך. משום זה ג' צידוקי הדין כאן. של יוסף הצדיק הקודם לכל, וזהו, צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה, שיוסף, יסוד, כלול מכל ההרים העליונים, חג"ת נ"ה דז"א. משה, הנביא הנאמן, זהו שכתוב: וצדקתך אלקים עד מרום אשר עשית גדולות, משום שהוא ז"א, קו האמצעי הלוקח צד ימין ושמאל ומכריע ביניהם. דוד המלך, זהו שכתוב: צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, המלכות הנקראת עולם.

תקנא) אז נאסף הכול בזמן ההוא, תושב"כ, משה, ותשבע"פ, דוד. וע"כ בזמן ההוא ננעלו שערי תורה, וננעלו שערי כל העולם. בשעה שמת יוסף הצדיק, יבשו המקורות והמעיינות, וכל השבטים נפלו בגלות. פתחו העליונים ואמרו, צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה. בשעה שמת משה, חשך אור השמש בצהריים, וננעלה תושב"כ. שהוא אור המראה המאירה, ז"א. בשעה שמת דוד המלך, אספה הלבנה, המלכות, את אורה, והתשבע"פ, אספה אורה.

תקנב) מעת ההוא נגנזו אורות התורה, התרבה מחלוקת במשנה, וחכמים במחלוקת, וכל אמיצי הלב בבלבול הדעת, וע"כ אין שמחת התורה בזמן ההוא, בכל דורות העולם. ומה אלו חומר התעניות שגזרו רבנן, כשמת פלוני גזרו תענית, כשהיה נאסר ביותר שמחת התורה שבכתב והתורה שבעל פה בזמן ההוא, על אחת כמה וכמה שצריכים לנעול שערי תורה.

המחמר מלמד את רבי יוסי ורבי חייא, שלמרות העת רצון אומרים צידוק הדין.

החכמה תעוז לחכם

 

תקנג) החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. החכמה תעוז לחכם, זהו משה, כשעלה להר סיני לקבל התורה, הזדעזעו כל הרקיעים וכל מחנות מלאכים העליונים. אמרו לפניו, ריבון העולם, והרי כל טוב וכל שמחה שלנו אינו אלא בתורה, ואתה רוצה להורידה לארץ. נקהלו על משה לשרפו באש. התחזק משה.

תקנד) כל מי שעוסק בתורה ומשתדל בה לשמה, הוא מתחזק בתורה בשעה שצריך, שיהיה לו אומץ וכוח, ושתגן עליו בשעה שצריך. ואומץ וכוח מאיזה מקום מקבל להתחזק? מעשרה שליטים, בסודות שבעשרת הדיברות שבתורה, שהם שליטים עליונים, שהאדם מתחזק בהם בעוה"ז ובעוה"ב. כל סודות העולם וכל המצוות וכל החכמה שלמעלה ושלמטה תלויים בהם, ובהם נכלל הכול, והכול היא בתורה. אשרי חלקו מי שעוסק בתורה, להיות מתחזק באומץ בעוה"ב.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קעח-קפ

1. מתי נקרא עת רצון ומדוע יש לבקש בזמן זה?
2. עני זה מלכות ותפילה גם מלכות , מדוע כופל ואני תפילתי?
3. למה נתמנה מקרא זה של עת רצון דווקא בתפילת של מנחה של שבת ולא של חול?
4. מדוע אומרים ג' צידוקי הדין במנחה דשבת?
5.מה קרה שמת כל אחד מהצדיקים יוסף, משה ודוד?, הסבר מהו "החכמה תעוז לחכם".

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב