061- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפא-קפג למתקדמים I תגיות:...

061- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפא-קפג למתקדמים I תגיות: מזון הנשמות

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קפא- קפג

מזון הנשמות

ככול שצורכים יותר מזון רוחני בעולם הזה, כך מוכשרים יותר לקבל אור בעולם האמת.

העבודה כאן היא לרכוש הרגלים של אכילה רוחנית ראויה.

מזון הגוף הוא חומר, ומזון הנשמה הוא צורה של השפעה. ובעולם הבא הנשמות כמו המלאכים ניזונים ממזון רוחני שהוא צורה ולא חומר, כמו המן במדבר. בגשמיות לנברא אין תפיסה של חומר ללא צורה, אך מי שמתעלה ובוחן כל מקרה – מעבר למקרה, מעבר לזמן ומקום, מוכשר הוא לחוש ברוחניות ובצורה שהם מזון הנשמה.

כאשר אדם מתקרב לקדושה, עליו לעבור במדבר קשה מאחר וכאן מתגבר כוח הס"א, וזהו מקום המלחמה הנפשית החזקה.

תקנו) שולחנו של אדם מזכה אותו לאכול על שולחן אחר בעידון שבעוה"ב כאשר הולך בדרך אמת ובקדושה כמ"ש: כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל. ודוד המלך אומר, תערוך לפניי שולחן נגד צוררי. וזהו עריכת השולחן בעולם ההוא, כי אז הוא עידון וחשק, שהנשמה נהנית בעוה"ב.

תקנז) האם יש שולחן אל הנשמות בעולם ההוא? כן. כי מזון וסיפוק העידון אוכלות הנשמות בעולם ההוא, כמו שמלאכי השרת אוכלים. האם מלאכים העליונים אוכלים? כן, וכעין אכילה שלהם אכלו ישראל אוכל רוחני במדבר, המן. ומזון ההוא, הוא הטל, הנוזל ונמשך מלמעלה מעוה"ב, בינה. והוא מזון מאור שמן משחת קודש, ונשמות הצדיקים ניזונות משם בגן עדן, ונהנות שם. כי נשמות הצדיקים מתלבשות שם בגן עדן התחתון, כמו שהתלבשו בעוה"ז. בעולם הבא הנשמות ניזונות ממזון ראשוני מבינה, השפעה.

תקנח) בשבתות ובחגים מתפשטות הנשמות מלבושיהם, ועולות לראות בכבוד אדונם ולהתעדן בעידון העליון כראוי כמ"ש: והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר ה'. האם כל בשר יבוא? הלוא אינו כן, והיה לו לכתוב: כל רוח או כל נשמה, מהו כל בשר? אלא הקב"ה עשה לאדם בעוה"ז כעין הכבוד של כבוד העליון למעלה, החכמה של ל"ב נתיבות. כבוד עליון, הוא רוח לרוח, שמאיר לז"א, שנקרא רוח, ונשמה לנשמה, שמאיר לבינה, הנקראת נשמה, עד שמגיע למקום אחד למטה, הנקרא גוף, מלכות, ומכניס בו רוח אחד של מקור החיים, שנקרא כל, שהוא יסוד. כמ"ש: ויתרון ארץ בכל הוא. כל הזה הוא רוח לגוף ההוא. נדמה לאדם שמה שהוא רואה זה מה שקיים, אך האמת שמה שקיים בעולם, יש לו השלכה לעולם הזה כך יש רוח וגוף רוחניים.

תקנט) האדם בעוה"ז הוא גוף, ורוח השולט בו הוא כעין רוח העליון, הנקרא כל, השולט על גוף שלמעלה, המלכות. ורוח הזה שבגוף האדם נקרא, כל בשר. וע"ז כתוב: יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר ה', על עידון הזה כתוב: עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו.

תקס) שמחו החברים בדרך, כשהגיעו להר אחד, אמר רבי חייא למוליך החמורים: מה שמך, אמר לו חנן. אמר לו: הקב"ה יחוננך וישמע לקולך בשעה שתצרך לו. אמר רבי יוסי וודאי כי נטה השמש וכאן אחרי ההר הזה יש כפר אחד על שמך, הנק' כפר חנן, נלין שם לכבוד שמך. כשהגיעו שמה באו לבית מלונם וערכו לפניהם את השולחן בכמה מינים לאכול. אמר רבי חייא, ודאי הוא שולחן זה כעין עולם הבא ויש לנו להעלות מעלת שולחן זה ולעטר אותו בדברי תורה. דהיינו שעליהם להתייחס לאוכל עין עולם הבא.

אמצעית העולם [אמצעיתא דעלא]

תקסא) פתח רבי יוסי: וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ. אם בארץ ישראל מברכים, בחוץ לארץ מאין לנו שצריכים לברך? האם משמע שבחוץ לארץ לא צריכים לברך? אלא הקב"ה, כשברא העולם חילק העולם, מקום היישוב לצד אחד, ומקום החָרב לצד האחר. וחילק את מקום היישוב, וסיבב העולם מסביב נקודה אחת מרכז העולם, שהיא ארץ הקדושה. כי ארץ הקדושה היא אמצעית העולם, ובאמצעה של ארץ הקדושה הוא ירושלים. ואמצעה של ירושלים היא בית קודשי הקודשים. וכל הטוב וכל המזון של היישוב כולו, יורד שמה מלמעלה, ואין לך מקום בכל היישוב שאינו ניזון משם. מאבן השתיה ממנה מושתת העולם שבבית קודש הקודשים. זו נקודת הרצון כמו מלכות באין סוף.

תקסב) חילק את מקום החרב, ולא נמצא חורבן חזק בכל העולם, זולת מדבר ההוא, שישראל שברו כוחו וגבורתו ארבעים שנה. כמ"ש: הַמּוֹלִיכְךָ בַּמִּדְבָּר הַגָּדֹל וְהַנּוֹרָא, נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב, וְצִמָּאוֹן, אֲשֶׁר אֵין-מָיִם. במדבר שולט הס"א, ובעל כורחו, כנגד רצונו, הלכו ישראל עליו ושברו כוחו ארבעים שנה. ואם ישראל היו נמצאים צדיקים בארבעים שנה האלו, היו מעבירים את הס"א מהעולם. ומשום שהכעיסו את הקב"ה בכל פעם, התחזק הס"א, ונפלו כולם שם תחת רשותו.

תקסג) ואם תאמר הרי משה, שעלה מעלתו על כל בני העולם, איך מת שמה? כי משה לא היה ברשותו של הס"א, אלא בהר העברים. מהו העברים, זוהי מחלוקת, מלשון עברה וזעם, שנחלקו עליה השליטים העליונים שלמעלה, שרצו לשלוט על ההר, ולא נמסר ביד ממונה ושליט אחר, ונשאר כך, עד שבא משה, עבד הנאמן, ושלט עליו. ונקבר שם, ולא עסק בקבורתו, אלא הקב"ה בלבדו, שכתוב: ויקבור אותו בגיא.

תקסד) מי קבר אותו? לא כתוב מי הוא. אלא מקום השכינה, הנקראת מקום. וע"כ בהר הזה לא שלט עליו חוץ ממשה לבדו, והוא נקבר שם. ומשום שידעו כל דורות העולם אחרים, שמֵתי מדבר האלו יקומו לתחיית המתים, השרה הקב"ה בתוכם את הרועה שלהם, שיהיו כולם בהתעוררות הקיום לעוה"ב. מכאן שמשה נשאר מנהיג מתי המדבר.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קפא-קפג
1. מהו מזון הנשמות ובמה הוא דומה למזון המלאכים? היכן ראינו מזון זה אצל עם ישראל?
2. מהו "וכל בשר יבא"? ולא כותב כל נשמה, כל רוח והרי מדובר בנשמות.
3. מהו אמצע העולם ומה הייחוד של מקום זה?
4. היכן הוא החרבן החזק והגדול בעולם ומי הצליח לשבור קליפה זו אבל לא למגרה?
5. מדוע לא הצליחו בנ"י למגר את הקליפה?
6. מהו הר העברים ומדוע מת שם משה?
7. מי קבר את משה ומהיכן לומדים זה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב