062- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפד-קפו למתקדמיםI תגיות:...

062- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפד-קפו למתקדמיםI תגיות: כוס של ברכה, אמצע עולם

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קפד- קפו

אמצעית העולם [אמצעיתא דעלמא]

העולם ייבנה בחסד, וכך את האני של האדם.

תפקיד האדם לעשות את המעבר מהטומאה לקדושה, ממצרים לרצון ישר-אל. זהו המעבר הנפשי ההכרחי אך הקשה ביותר, ממצריי האנוכיות לצמיחה רוחנית. יהודי מסוגל לעשות זאת בזכות האבות הקדושים שסללו את הדרך ובכך נטעו בנפש כל אחד את הפוטנציאל להגיע לתכלית. יש לנו תודעה פנימית שלמה, וצריך לתת יגיעה לפגוש אותה, ממנה מקבלת הנשמה את המזון הרוחני הנקי, ולא כפי שהתאוות והגאווה מלבישים אותו.

מי שיודע להצטער על בית המקדש, יזכה לשמוח בבניינו, וכך גם בדברים נפשיים יומיומיים, שאם למשל נחשף אדם לשמיעת לשון הרע, והדבר לא מצער אותו, הוא יישאר תקוע ופגוע בלי להתקדם. יש ליישם את הערכים העליונים בהתמדה, ויקבל מזון קלוקל.

לעומת בית המקדש, שהוא המקום המקודש ביותר, המדבר הוא מקום החורבן הקשה ביותר, התפר בין הטומאה לקדושה. וכאן לעבור ממצרים לישראל בא ההרהור הקשה ביותר, וכך כשמתעורר אדם לצאת מחיצוניות התורה לפנימיות, לבחון כל דבר מעבר לזמן ומקום. שם נמצא הס"א בשיא תוקפו.

למדבר למקום אליו נשלח השעיר לעזאזל, הוא מקום בו נשלחו שני המלאכים שהתנגדו לבריאת האדם, וביקשו לפעול את כל האמת ורק את האמת, דבר שהוא בלתי אפשרי בזמן תיקון, אלא על סדר המדרגה, בהליכה מתוך שלא לשמה להגיע לתכלית.

לא ניתן לפעול את נקודת השלמות בבת אחת.

 

תקסה) א"כ שמדבר הוא כוחו של הס"א, איך ציווה הקב"ה על שעיר הזה, לשלוח אותו להר אחר, שנקרא עזאזל? הלוא היה להם לשלחו להר ההוא, שהלכו בו ישראל במדבר, ששם הוא מקום כוחו של הס"א? כיוון שכבר הלכו בו ישראל ארבעים שנה, נשבר כוחו והתגבר במקום שלא עבר שם אדם מעולם, אבל בהר שבמדבר שהלכו בו ישראל, היה מושבם של ישראל שם ארבעים שנה. הר לשון הרהור.

תקסו) אבל מקום ששולחים השעיר, הוא סלע חזק עליון, ותחת עומקו של סלע, שאדם אינו יכול להיכנס שמה, הס"א שולט יותר לאכול טרפו. ואז יעבור מישראל, ולא יימצא עליהם מקטרג במקום היישוב. כמו שאבן השתייה היא הנקודה ממנה ניזון כל העולם, כך בנפש האדם נקודה פנימית המשויכת למקור, אך היא מוסתרת ע"י לבושים של רצון קלוקל.

תקסז) ממשלתה של אמונה היא תוך נקודה האמצעית של כל ארץ הקדושה, בבית קודש הקודשים, ואע"פ שעתה אינו מתקיים, עכ"ז, בזכותו ניזון כל העולם, ומזון וכלכלה יוצאים משם לכל, בכל מקום צד היישוב. ומשום זה, אע"פ שישראל מחוץ לארץ הקדושה, עכ"ז, מכוח וזכות של הארץ, נמצא מזון וכלכלה בעולם. וע"כ כתוב: וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. על הארץ הטובה ודאי, כי בזכותה נמצא מזון וכלכלה בעולם.

תקסח) מי שמתעדן על שולחנו ומתענג במאכלים, יש לו לזכור ולדאוג על הקדושה של ארץ הקדושה, ועל היכל המלך שנחרב, ובזכות העצב ההוא שנעצב על שולחנו שם, בתוך השמחה והמשתה שלו, חושב עליו הקב"ה כאילו בנה ביתו, ובנה כל אלו חורבות של ביהמ"ק. אשרי חלקו.

 

כוס של ברכה

 תקסט) כוס של ברכה אינו אלא בכלל בשלושה שאכלו כאחד, כי מג' אבות הוא מתברך, שהמלכות, כוס של ברכה, מתברכת מחג"ת דז"א, שנקראים אבות. וע"כ לא נצרך כוס אלא בשלושה. כוס של ברכה צריך לתת אותו ביד ימין ובשמאל, ולקבלו בין שתיהן, משום שהמלכות ניתנה בין ימין ושמאל דז"א. ואח"כ יעזוב אותו על יד ימין, כי משם מתברך, מאור החסדים שבימינו של ז"א.

תקע) עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה, וכולם הם כראוי להיות, משום שתיקונים של כוס של ברכה, המלכות, ע"ס. כוס של ברכה צריכים להסתכל בו בעיניים, שכתוב: עֵינֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּהּ, בארץ, המלכות, הנקראת כוס של ברכה. ואינו צריך לעבור מן העין, אלא להסתכל בו.

תקעא) כוס של ברכה מתברך בברכה ההיא, שהאדם מברך עליו להקב"ה, משום שהוא האמונה, המלכות. וצריכים לשומרו בשמירה עליונה, כמו שהיא החשיבות של המלך, כי בזכותו מתברך השולחן בשעת ברכת המזון, שאדם מברך. ה' מבורך, האדם צריך לברכה, אז מה אומר שמברכים את הכוס, אלא את בחינת הרצון של האדם מברכים, והכוס החיצונית מסמלת את זה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קפד-קפו
1. אם תוקפו של הס"א גדול במדבר שבו הלכו בנ"י ביציאתם ממצרים, מדוע השעיר לעזאזל לא נשלח לשם אלא לעזאזל?
2. מהי הנקודה שמזינה את העולם ומהי שמזינה את האדם? התייחס בתשובתך לחורבן בית המקדש.
3. מה ההתייחסות של לעילא מהאדם שזוכר לדאוג על הקדושה של חורבן הבית של ירושלים?
4. מדוע בשלושה שאכלו כאחד אפשר לברך על הכוס ובפחות מזה לא?
5. מדוע מקבלים את הכוס בשתי ידיים ולאחר מכן מעבירים רק ליד ימין?
6. מה שואל התנא את משה רבנו ומה תשובת משה רבנו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב