064- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצ-קצב למתקדמיםI תגיות: במופלא...

064- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצ-קצב למתקדמיםI תגיות: במופלא ממך אל תדרוש

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קצ- קצב

מנורה שקלים החודש

מי שמבקש בגאוותו לחקור באמונה היא משפילה אותו למטה ממנה, ואין לו חלק בה.

את היחד, הכלל, יש לקבל באמונה תוך הבנה שיש לשמש את היחד, ואז ניתן לשמור על האמונה ולפתח את החשק לדבקות. חקירה היא בדיקת הפרטים, והכלל שהוא שלם אין מה לחפש בו חקירה, לא הכל שפיט. במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור. כך משה לא יכול היה להבין את מחצית השקל ואת קידוש החודש, אלא קיבל באמונה, וכך ציווה יעקב את השבטים שלא ינסו לעלות למדרגה גבוה מעבר ליכולתם. זו המדרגה הנק' זאת.

החקירה הראשונית לא באה לקבוע האם האמונה אמיתית, אלא רק כדי להפגיש את האדם עם המקום הזה וליישם את האמונה כראוי. כל התירוצים שהאהבה לא קיימת אינם נכונים, עליך לקיים אותה ולא לחפש שתגיע מבחוץ.

בגאווה לא ניתן להבין את היחד. כשנאמר על עם ישראל הן עם לבדד ישכון, הכוונה להיבדל ממי שלא רוצים את היחד, האומות לא רצו את התורה, ואנו כן מבקשים את האחדות בעם ישראל ושאיפה שכל אומות העולם ירצו לבוא ליחד.

אם אתה מקבל באמונה שלמה שהמלכות שלמה, אז שום רע לא יגע בך מעצם היותך כלול בשכינה הקדושה. כדי לקבל השתוקקות יש לקבל שישנו כלל למעלה ממך, שעליך לפעול מלמטה בכדי לזכות בחשק שעליך לפעול למען הכלל. מי שמתדבק במחשבה העליונה שהיא האני שלו, יוכל ע"י כך לעלות.

חוכמה בלי חסדים מאירה רק לעולם הזה, דהיינו השתוקקות. חסדים בלי חוכמה מאירה רק בפנימיות – עולם הבא. לכן אמר לה השם ללבנה, מעטי עצמך, ע"י שתוותרי על עולם הזה, תוכלי לזכות בפנימיות היא עולם הבא. יש חוכמה בפנימיות אך היא אינה מאירה ללא המעשים בחיצוניות, יש ליישם אותה.

תקפב) ובכל מקום שהשכינה התחתונה היא עטרה על עמוד האמצעי, ז"א, בעת שנלקחת מהבינה, עוה"ב, בעת שהמלכות עולה לבינה בי' שנכנסת באויר, ודאי שאז אין ידיעה לאדם בהקב"ה וכל המידות שלו, מחמת שהבינה התמעטה אז לו"ק, עד שייכנס בשער הזה שכתוב עליו, זה השער לה'. כלומר באות ל', הרומזת על מגדל פורח באויר, שהי' שנכנסה באויר, חזרה ויצאה משם, שאז חוזרים הג"ר דבינה ושל ז"א, ואז יש ידיעה בדעת. המנורה תיעשה מאליה, שהיא מעצם. אין ידיעה, חיבור כשהמלכות נמצאת בו"ק, עדיין לא ניתן לקבל הארה מחסדים אלו. מגדל הפורח באוויר הוא מקום של או"א עילאין, חסדים מכוסים בה נכנסה היוד באויר ולא יוצאת.

תקפג) מבחינת מה שהיא באמצע ז"א, היא כלולה מכל הספירות ומכל האותיות של שמות המפורשים והנסתרים, שהיא מקבלת מכולם ונכללים בה. ומבחינת מה שהיא בסוף ז"א, היא נקודה תחת כל אות ואות, שהיא שימוש תחת בעלה, ז"א באמצע ז"א היא יחד איתו, בסופו היא שימוש תחת ז"א בעלה. בצלאל יכול לעשותה מצד שימוש אך לא בעצם כמו משה. כי משם נבנית לזיווג עם ז"א. ומבחינת מה שהיא עטרה על ראש ז"א, היא מצד הטעמים שמעל האותיות. היא נקודה, כגון נקודת הסגול, תחת ברכי המלך, תחת נה"י דז"א, המכונים ברכיים. כמ"ש: והארץ הדום רגלי כשהנקודה באמצע האות, שורוק. המלכות שנקראת ארץ. והיא באמצע עם ז"א, שנקראת אז מחצית השקל, חצי גוף, בנקודת השורוק, מלאפום, שהיא באמצע הו'. והיא עטרה על ראשו מצד הטעם שנקרא סֶגולתָא, שהוא מעל האותיות.

תקפד) כשזורקים ומסמיכים המלכות לבינה, המכונה שופר, הולכת ונעשית הטעם סגולתא. שבעת ההיא, היא כתר על ראש המלך, ז"א. כמ"ש: כתר ייתנו לך ה' אלקינו. היא ידועה אז, באותו שלומדים, במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור. שזה או"א עילאין, שבהם אסור החקירה והדרישה אין ידיעה ויש לקבל באמונה שלמה. שהמלכות נכללה בהם ונעשתה למלכות שלהם. ובה נודע שהוא ראשון למעלה בכתר, שהיא טעם סגולתא, ממעל האותיות. והוא אחרון בסגול, תחת האותיות. ומבלעדיו אין אלקים, בשורוק, שבאמצע האותיות, שאז מאירה בהארת החכמה. כשאינה נמצאת גם למעלה וגם למטה, לא תהיה באמצע בהשתוקקות.

תקפה) מי שמתדבק במלכות למטה מאותיות, היא מעלה אותו למעלה. כי משם היא נבנית לזיווג פב"פ עם ז"א. ומי שרוצה לעלות עליה להשיגה למעלה מאותיות, היא משפילה אותו למטה ממנה, ואין לו חלק בה. כי כשהיא למעלה באו"א עליון אין בה השגה. ומשום שיעקב נודע בה, מבחינתה שלמטה מאותיות, לימד אותה לבניו, וציווה אותם שלא ירצו לעלות למדרגה שלמעלה ממנה. כי היא הכול, שכלולה מכולם, מלמעלה ומלמטה ומאמצע. כמ"ש: וזאת אשר דיבר להם אביהם. כלומר המלכות, שנקראת זאת, שדיבר להם שלא יעלו למעלה ממנה.

תקפו) הנביא שמכיר אותה, אמר לבעלי תורה וחכמי התורה, שהם עשירים בה, ששמחים בחלקם, שהשמח בחלקו הוא עשיר. אמר, כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת באמונה יתהלל המתהלל הַשׂכֵּל וידוע אותי. במלכות, הנקראת זאת, ולא למעלה ממנה. דוד, שהיה יודע אותה, אמר, אם תחנה עלי מחנה, בזאת אני בוטח. וירמיה ראה אריכת הגלות, וס"מ ונחש וכל הממונים של שבעים אומות שיורדים על ישראל בריבוא רבבות, וראה הכתוב הזה שאמר הקב"ה: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, אמר הנביא: זאת אשיב אל ליבי על כן אוחיל, שבזכות שהמלכות הנקראת "זאת" עימהם בגלות ע"כ מצפה לישועה אפילו במקום הכי נמוך, האמונה ביחד תציל מהגלות. ואשר לא שת ליבו גם לזאת, כתוב עליו, וכסיל החושב רק על עצמו לא יבין את זאת. וכן כתוב: וזאת ליהודה ויאמר, שמע ה' קול יהודה, כי משום שיהודה שמר מה שציווה אותו אביו, ע"כ זכה למלוכה, ודוד עלה בזכותה למלוכה, שטרח כל ימיו לתקן אותה את המלכות, את האמונה.

תקפז) אמר רבי שמעון למשה, עליה כתוב: וְזֹאת עם הז"א הַתּוֹרָה, אֲשֶׁר-שָׂם מֹשֶׁה, לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. בה הזהרת לישראל בשעת מיתתך, בה ברכת לישראל בכל שבט ושבט. כמ"ש: וְזֹאת הַבְּרָכָה, אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: לִפְנֵי מוֹתוֹ. ומשום זה ביארו החברים בעלי המשנה, שכתוב: זֹאת, הַתּוֹרָה, אָדָם, כִּי-יָמוּת בְּאֹהֶל, ואמרו עליה, מהו, כי ימות באוהל? אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה שמוכן לוותר על התענוג של עולם הזה כדי לקבל את התורה, ואין מיתה אלא עוני, כי עני חשוב כמת. לעני אין ממון לספק את רצונו, לרצון שמנוגד לזאת, למלכות. אצל הרשעים למלכות זו אין כלום.

תקפח) המלכות קורבן עולה ויורד. מצד העשיר היא עולה, מתעלה עליו, כי כל העשירים, כל הטוב שהם עושים, הכול לזכותם לעוה"ב, ושם היא עטרה על ראשם, וזהו מבחינת מה שהיא כתר על ז"א. בינוני, העובד כדי לזכות בשני עולמות, גם בעוה"ז. היא עימו מחצית השקל בעוה"ב, כגון מצה, שנחלקה, חציה תחת המפה לאפיקומן אחר הסעודה, וחציה לאכילת מצה לפני הסעודה. ומצד זה כתוב באסתר, מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות, ותיעש. וזהו מבחינת מה שהיא באמצעו של ז"א בנקודת השורוק. תחילת המלכות בב' מאורות הגדולים, בשווה עם ז"א, ששניהם הם ב' חצאי הגוף, כי ז"א מקבל חסדים מקו ימין דבינה, והמלכות מקבלת חכמה בלי חסדים מקו שמאל דבינה. ואז מאירה גם לחיצוניות, שהיא עוה"ז. ואז היא נבחנת למחצית השקל של חכמה בלי חסדים, ולרביעית לחג"ת, שעומדת באמצעו של ז"א מחזה ולמעלה. ואח"כ התמעטה המלכות עד לנקודה תחת יסוד דז"א, ואז יש לה רק חסדים בלי חכמה, ונבחנת למחצית השקל של חסדים בלי חכמה, ומאירה רק לפנימיות, שהיא עוה"ב. ולא לחיצוניות, שהיא עוה"ז.

מתחילה ממשיך המלכות בב' מאורות הגדולים, שאז מאירה לחיצוניות, שהוא עוה"ז. ואח"כ ממשיך אותה מבחינתה לאחר המיעוט שירדה לסוף ז"א, לנקודה תחת יסוד ז"א, שאז מאירה רק לפנימיות, שהוא עוה"ב. אז היא מחצית השקל מבחינת חסדים בלי חכמה המאירה רק לפנימיות. וזהו שמדמה אותה למצה, שחציה לפני הסעודה לאכילת מצווה, מחצית השקל מחכמה בלי חסדים, וחציה לאחר הסעודה לאפיקומן, מחצית השקל מחסדים בלי חכמה וכמ"ש: עד חצי המלכות ותיעש. כי אי אפשר להמשיך ב' חצאי המלכות ביחד, אלא בזה אחר זה. וכן אין אפשרות לחצי המלכות העליונה להתקיים, להיותה בחיסרון של חכמה. וע"כ אפשר להתקיים רק חצי המלכות התחתונה, שהיא תחת יסוד ז"א. וכל המדובר כאן שהיא מג"ר דחכמה, שאינה מאירה בתחתונה. אבל ו"ק דחכמה מאירה גם בתחתונה. אמנם ו"ק דחכמה אינה מאירה לחיצוניות, שהוא עוה"ז.

תגיות: במופלא ממך אל תדרוש

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קצ-קצב
1. מיהי בינה שהיא עולם הבא שמגינה על האדם?
2. מהו "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור"? האם מסתירים משהו מהאדם?
3. מתי המלכות מעלה את האדם ומתי משפילתו למטה ממנה?
4. מה לימד יעקב את בניו?
5. מה צעק הנביא, ירמיהו, לעם?
6. מה מאפשר לעם לצאת מהגלות שעל זה נאמר וכסיל לא יבין זאת?
7. הסבר מהו "זאת התורה אדם כי ימות באהל"?
8. מהו בחינת בינוני ומהו בחינת עשיר?
9. הסבר את המושגים עולם הזה ועולם הבא.
10. באיזה מצב אדם זוכה רק לעולם הבא ובאיזה מצב רק לעולם הזה ובאיזה מצב לשניהם?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב