065- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצג-קצה למתקדמיםI תגיות :...

065- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצג-קצה למתקדמיםI תגיות : מנורה, סוד השכינה הקדושה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קצג- קצה

מנורה שקלים החודש

אל לו לאדם לשאול מה אני רוצה, אלא מהו תפקידי למען הכלל.

כאשר מנסה אדם לחקור במופלא ממנו, למעלה ממדרגתו, המלכות משפילה אותו, וכאשר בא בענווה וידיעה שיש למעלה ממנו, אז הוא מורם. הכסיל לא מבין שיש לקבל את הנקודה העליונה באמונה שלמה למעלה מהדעת. על נקודה זו על האדם להמית עצמו, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. שפלות פירושה הבנה שיש לי תפקיד בעולם, ועלי להתעלם מהרצון הפרטי ולהקדיש הכל למען הכלל.

על האדם לבנות את ליבו כמשכן להשם באופן שיש בו צד אמונה שלמה כמו קודש הקודשים, דהיינו להשיג את מדרגת משה רבינו שבנפשו. השכינה הקדושה, הכלל, היא המקשרת בין האדם לקב"ה, הוא שאמר משה: אָנֹכִי עֹמֵד בֵּין-יְהוָה וּבֵינֵיכֶם, בָּעֵת הַהִוא.

אומר רבי שמעון, למשה שהוא ראשי תיבות מנורה שקלים החודש, אותם קיבל באמונה בשלמות, ולא רק שהיה מוכן להמית את עצמו, הכל למען השכינה, למען כלל ישראל. הוא הרועה הנאמן שלא נמצא כמוהו. אומר לו הרשב"י אתה תוכל לגאול את כולנו.

משה שבנפש כל אחד, היא האמונה הסובבת את כל תפיסת הקב"ה שבו. לפני שזוכה אדם לאמונה השלמה אין התורה יכולה להאיר מבחוץ, דהיינו על הרצון לקבל, אלא רק מבפנים.

 

 

תקפט) אבל מי שהוא עני, שממית עצמו בשבילה, כמו בחינתך משה, המלכות, קורבן יורד תחתיך, שנעשתה לנקודה תחת יסוד ז"א, שהוא בחינת משה. משום שמי שמשפיל עצמו בשביל השכינה, הקב"ה יורד עליו, דהיינו האור מתקבל אצלו. וזה שאמר דוד, כי רם ה' ושפָל יראה. והנביא אמר, כי כה אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דַכּא ושפל רוח. שאע"פ שאני מרום וקדוש אשכון, הנה בשביל אותו שנעשה דכא ושפל רוח בשביל השכינה, כדי להעלותה משפלותה לעשותה עטרה לראשו, אני יורד לשכון עימו. ואחר שבעלה של השכינה, ז"א, יורד על האדם, היא יורדת מעל ראשו, ונותנת מקום הראש לבעלה, לז"א, והיא יורדת לרגליו של המלך, תחת נה"י שלו, המכונים רגליים. כמ"ש: הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי, וְהָאָרֶץ הֲדֹם רַגְלָי, המלכות, הנקראת ארץ.

תקצ) מיום שיורש הדם הנשמה, הכלולה מהקב"ה ושכינתו, משעה ההיא נקרא בן עד אז נק' עבד. כמו שאמר דוד בספר תהילים, אֲסַפְּרָה, אֶל חֹק   יְהוָה, אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי, הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ. שזה נוהג בכל אדם בשעה שמשיג הנשמה. מי שעדיין לא השיג את מדרגת הנשמה, כאילו עוד לא נולד. השגה זו אינה קבועה, ויש לתחזק ולשמור תודעה רוחנית זו ברציפות.

תקצא) אומר הרשב"י למשה רבינו: מהו, היום ילדתיך? הלוא היה מספיק שיאמר, בני אתה שילדתיך? אלא בשבילך אמר דוד ברוח הקודש, אני היום ילדתיך. אני היא השכינה. היום, משה, ת"ת, שכתוב: הן עוד היום גדול, באותו שכתוב בו: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. וע"כ נקרא יום גדול. אתה קיימת בשכינה, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, הגוף. ובכל נפשך, הנשמה, כי חמישה שמות יש לה: נרנח"י. ובכל מאודך, בכל הכסף הכיסופים שלך. הקב"ה ושכינתו אינם זזים ממך, בכל אלו.

תקצב) אתה חשבת, שאפילו היו כל העולמות תחת רשותך, היית נותן אותם בכדי להקים השכינה בהקב"ה ולהמליך אותו בשכינתו, על כל הממונים של אוה"ע, ואח"כ להעלות אותו ושכינתו. הצורה שלך כלולה מכל מידות טובות, ובכל העולמות, ובמחנות מלאכים העליונים, והתחתונים, וכל ישראל.

תקצג) הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה. ומאחר שאתה בנו, על כל שחשבת בשביל אדונך, יקיים על ידך, ולא תזוז ממנו לעולם, אלא שתהיה בצורתו בכל. ואתה בזמן הגלות אתה נעלם מבני אדם. ואני, מעוה"ז, הנני שליח של הקב"ה, לומר דברים אלו לפניך. ואני מצווה ממנו, שלא לזוז ממך בכל עת ובכל שעה שאתה רוצה. אני וכל התַנאים והאמוראים של ישיבתנו מבקשים לך, קום והשלם מצוות אדונך.

תגיות: סוד השכינה הקדושה

 

SSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קצג-קצה
1. כיצד השכינה מקשרת בין הקב"ה לבין האדם ובאיזה מצב זה מתקיים?
2. ממתי נקרא האדם 'בן' ומה נקרא טרם היותו בן?
3. מהו שכתוב 'אני היום ילדתיך' לכאורה היה מספיק שיאמר 'בני אתה שילדתיך'.
4. תאר את הגילוי של רשב"י את סוד האמונה השלמה כפי שמופיע באות תצג.
5. מה ההבדל בין תפיסת התורה בעולם האמת לתפיסת התורה בעולם הזה? ולפי זה מהו האתגר של האדם?
6. מהו הסימן לכך שבעלי תורה וחכמים הולכים בשחור בחוץ ולבן בפנים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב