066- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצו-קצח למתקדמים I תגיות...

066- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצו-קצח למתקדמים I תגיות : ארון עצי שיטים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קצו- קצח

וְעָשׂוּ אֲרוֹן

 

תקצד) וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים. ספר תורה הוא עמוד האמצעי, ז"א. הארון שלו הוא השכינה. מבית ומחוץ תצַפנו, זהו הקב"ה בשכינתו, שמכסה אותו מבחוץ ומבפנים. הקב"ה ושכינתו אחד. משא"כ בארון שבעוה"ז, שהתורה שמבפנים היא מין אחד, והארון הוא מין אחר. זה בכתיבת דיו, וזה עץ מצופה זהב. וודאי התורה חביבה מכל, כמ"ש: לא יערכנה זהב וזכוכית.

תקצה) ומבחינה אחרת, אפילו התורה והארון שבעוה"ז מראה שהכול אחד דיו ועץ, כמו הקב"ה ושכינתו. כי דיו נעשה מתפוחים, שהם עץ, מעפָצים. נמצא שספר תורה, הנכתב בדיו, הוא מין אחד עם הארון, שהוא עץ, שזהו הקב"ה ושכינתו. ועוד, דיו, האותיות, שחור מבחוץ ולבן מבפנים. וכך הם בעלי תורה וחכמים, שהם שחורים בעוה"ז, מבחוץ, ויפים בעוה"ב, מבפנים. ומשום זה דיו, הוא לשון, דַיו לעבד להיות כרבו. דיו, אותיות יוד ואותיות ידו, הרומז על חב"ד, שהם יוד, שאדם כותב בידו.

רְאֵה וַעֲשֵׂה בְּתַבְנִיתָם

 תקצו) פתח רבי יוסי ואמר: באלו סודות של המשכן כתוב: וּרְאֵה וַעֲשֵׂה בְּתַבְנִיתָם אֲשֶׁר אַתָּה מָרְאֶה בָּהָר וכתוב: והקימות את המשכן כמשפטו. אמר הקב"ה למשה, כל הצורות וכל התיקונים של המשכן, כל אחד ואחד כראוי לו, והראה לו את המלאך מט"ט, שמשמש כוהן גדול בפנים. והאם לא הוקם המשכן למעלה, עד היום שהוקם המשכן למטה, ולא שימש מט"ט למעלה עד היום ששימשו למטה במשכן האחר? אז איך אתה אומר שהראה הקב"ה למשה את המשכן, אז איפה נבנה קודם למעלה או למטה. איך תוכל לתאר למישהו שלא חווה דבר מסוים.

תקצז) אלא ודאי שמשכן לא הוקם למעלה עד שהוקם למטה. אבל משה ראה למעלה המראה של כל המשכן, אלא שלא היה מסודר על עומדו, עד שהוקם המשכן למטה, וראה את מט"ט, איך שישמש אח"כ. ולא ראהו כשהוא משמש, אלא כפי שישמש אח"כ. אמר הקב"ה למשה, ראה המשכן וראה הנער מט"ט, והכול מתעכב עד שיוקם המשכן למטה. ניתן לראות את העתיד אך לא בפועל, אלא רק על הפוטנציאל הקיים. השאלה האם רואים את זה דרך רשימה דהתלבשות אחרי שהיה אור והסתלק, או דרך עוביות הנמצאת בראש. העבר נמצא בנפש שכבר חוותה את הדבר ונמצא בגוף. ישנם דברים שנמצאים במחשבה, אך באופן אישי עוד לא חווה האדם.

תקצח) א"כ, האם מט"ט הוא המשמש במשכן למעלה ולא מיכאל? אלא ודאי המשכן של מט"ט, ומיכאל כוהן גדול משמש תוך המשכן של מט"ט. כמו שמשמש כוהן גדול למעלה תוך משכן אחר, הסתום ולא התגלה, עוה"ב, בינה. ב' משכנות הם, אחד הסתום העליון, בינה, ואחד של מט"ט. וב' כוהנים הם, מידות החסד, שנקרא כוהן, אחד אור הראשון, חסד דז"א, ואחד מיכאל כוהן גדול למטה. כנגד ליבו של האדם שזה המשכן למטה, יש גם את התודעה, שהיא מעין גוף של הראש ובה יש לב, לא של קו ימין. ויש הבדל בין מה שאדם יודע לאחר חוויה שעבר, לבין מה שיודע כפוטנציאל.  כל אין אדם יכול להבין מהי השגה רוחנית עד שלא חווה אותה. ישנו יחס וקשר בין הלב המרגיש לבין רעיון מופשט בראש. את הלב יש לבנות ב-ג' קווים, חסד מימין, השתוקקות משמאל, וקו אמצעי הכולל את שניהם. בצורה זו ניתן לקבל אהרה כראוי. וכך נבנה הקשר לבורא, השפעה השתוקקות וחיבור ביניהם.

ג' שמות כלולים יחד

תקצט) מכאן יש סודות סתומים של המשכן, מפי רבי שמעון. משכן העליון, בינה, נבנה על י"ב מרגליות איברים העליונים, ג' קווים ומלכות המקבלת אותם, וכל אחד מאלו הארבעה כלול מג' קווים והם י"ב. וכלולים, ימין ושמאל, ושמאל וימין.

תר) ג' שמות הכלולים יחד: אל אלקים אלקינו. זה נכנס בזה. אל הוא השם הראשון בימין של ז"א, החסד למרות שגם כתוב: אל זועם בכל יום. הסדר הוא, א', ראשונה במילה אל, ימין, חסד, התגלמה והצטיירה בימין. הקטנות מכונה התגלמה, שהיא גולם בלתי נשלם, והגדלות מכונה הצטיירה. וכאשר נכנסה והשתמשה בפנים, בבינה, המכונה משכן עליון, התאחדה עימה ל', ונקרא אל, כי ל' יצאה מלמעלה מקודש הקודשים, בינה. כי ל' מרמזת על מגדל הפורח באוויר, הבינה. זו  מציאות הנק' חולם.

תרא) ולא שהאות ל התגלמה שם בבינה, אלא ודאי כשיצאה משם, התגלמה כשאר האותיות, שאחר שיוצאות מעוה"ב, בינה, הן מתגלמות הופכות להיות חומר גלם, קטנות ומצטיירות בגדלות שיש לציירם אברים אברים ולתת להם נפח. כי מטרם שהאותיות באות בקו אמצעי, הן לחות. ואחר שיוצאות משם לרקיע, קו אמצעי, הן מתקרשות ומתגלמות. אף ל, אע"פ שהיא סוד עליון, הרומזת על בינה במגדל הפורח באוויר, לא התגלמה עד שיצאה לחוץ. ואז הוא השם א"ל, וזהו לימין של ז"א.

תרב) השמאל כולל בתוכו הימין. ולוקח שם אל אליו, ונכלל עימו, וכשנכלל עימו, הוא נקרא אלקים. האם השמאל הקדים בעוה"ב? הבינה נקראת אלקים, שחמש אותיותיו הם ה"ס כח"ב תו"מ. ושורש ג' הקווים בבינה, ביציאת המוחין שלה על סדר ג' נקודות חולם שורוק וחיריק. נקודת החולם היא עליית המלכות המסיימת ממקומה למתחת החכמה שבבינה, תחת ב' אותיות א"ל שבבינה, שהם כו"ח, ואותיות הי"מ שבבינה, שהם בינה ותו"מ, נופלות למדרגת ז"א שמתחתיה. וזהו מבחינות הכלים. וכשמדובר מבחינת האורות, היא להיפך, שב' אותיות מ"י דאלקים, שהן נ"ר, נשארות במדרגת בינה, וג' אותיות אל"ה דאלקים, האורות של יחידה חיה נשמה, נופלות מהמדרגה. כי יש תמיד ערך הופכי בין אורות לכלים. וע"כ לפעמים אנו מחלקים אל-הי"ם, ולפעמים אנו מחלקים מ"י-אלה, שאין בבינה אלא ו"ק האורות נ"ר, וכ"ח של הכלים, וחסרים בינה ותו"מ וחסרים ג"ר. וזה נקודת החולם, קו ימין. נקודת השורוק היא לעת גדלות, בעת שנקודת המלכות המסיימת, שהייתה תחת החכמה, חוזרת ויורדת משם למקומה, שע"י זה, עולות ג' האותיות הי"ם דאלקים, שנפלו למקום זו"ן, וחוזרות למדרגתם לבינה. שאז חוזר ונשלם השם אלקים בחמישה כלים וחמישה אורות. כי אותיות הי"ם חוזרות ומתחברות עם אותיות א"ל. אמנם אותיות הי"מ, כיוון שנפלו פעם, אע"פ שחזרו ועלו שוב, אינן נעשות למדרגה אחת ממש עם אותיות א"ל שנשארו במדרגה, אלא שנשארו בבחינת שמאל המדרגה. באופן שאותיות א"ל, שלא נפלו מעולם ממדרגת בינה, הן ימין. ואותיות הי"ם שנפלו וחזרו, הן שמאל, אלא שהשם אל שבימין נכלל בהם, וע"כ יש בהם חמש אותיות אלקים בשלמות, ונמצא אל בימין, ואלקים בשמאל. השמאל הי"ם כולל לימין ולוקח אל שבימין אליו, כשאותיות הי"ם שבשמאל נכללו בא"ל שבימין, נשלם בשמאל השם אלקים. בעת שאותיות הי"ם חוזרות לבינה ונעשות לקו שמאל, מעלים עימהם לבינה גם זו"ן, שהיו מלובשות בהם בעת נפילתם, שזה נקודת החיריק, שבזה יוצאת קומת החסדים על מסך דז"א שעלה שם, והוא נעשה לקו האמצעי, המייחד את הימין ושמאל זה בזה. ונשאל, האם השמאל הקדים בעוה"ב? כי תחילת השרשת ז"א בבינה נעשה ע"י אותיות הי"ם, שהעלו את ז"א לבינה, הנקראת עוה"ב, ואחר שעלה שם, נכלל גם בימין הבינה, וא"כ הלוא היה צריך מתחילה לצאת קו שמאל בז"א ואח"כ קו ימין?

תרג) כן הוא, אלא כשיוצאות המדרגות האותיות מעוה"ב, בינה, צריך שֵם אלקים להיראות ולהיבנות, ולהראות על מקום שיצאו משם, על אותו הסדר שיצאו בבינה. ע"כ נבנה שם הזה שבתחילה יצא א"ל בימין ונכלל בשמאל, ולוקח אותו השמאל ומתחבר עם אותיות הי"ם שלו, ונקרא אלקים. כמו שיצאו בבינה, כן יוצאים בז"א. וזהו הימין, אל, שיש בשם אלקים. נמצא שבכל מקום שיש דין, שם רחמים, כי הדין, שמאל, כולל אותו, ונבנה ונראה בו. אין שמאל בלי ימין

תרד) אותו שיצא מבינה בקו אמצעי דז"א מסך דחיריק, לוקח את שניהם, השם אל והשם אלקים, ונשלם ונקרא אלקינו. הרי כאן השלמות, הנראה מעולם העליון, בינה, והכול נכלל זה בזה. כי יש כאן בשם אלקינו, שש אותיות: א"ל ימין, ה"י שמאל, נ"ו אמצעי, ונכללים זה בזה. כיוון שקו האמצעי נשלם, שורה עליו השם הקדוש, שהוא מפתח הכול, הנקרא הוי"ה. ואז הקו האמצעי לוקח כל הצדדים, מעלה ומטה נו"ה, ימין ושמאל חו"ג, ולכל צדדים האחרים מזרח מערב. וכשנשלם מב' הצדדים, מב' הקווים מימין ומשמאל, נקרא אלקינו, שיש בשם הזה ימין שמאל ואמצע.

תרה) הרי נכלל הימין בשמאל, שלוקח השמאל את השם של ימין, אל, אבל הימין איפה נכלל בו השמאל, שייקח הימין את השמאל? אלא כשנכלל הימין בשמאל, והשמאל לקח השם של הימין, שהוא השם א"ל, גם הימין כלל בתוכו את השמאל, שהוא הי"ם.

תרו) איך נכלל הימין בשמאל? בשעה שנבנה מקום ההוא שיצאו משם, בג' קווים דבינה, לקח השמאל ב' אותיות מאותיות הי"ם שבשמאל דבינה, והימין לקח אות אחת מאותיות הי"ם שבבינה. השמאל לקח ה"י מן הי"ם, ואז הימין כלל בתוכו השמאל, ולקח אות אחרונה מן הי"ם, ם'. כי בשם אלקינו, הכולל ימין שמאל אמצע, קו שמאל שבו ה"י, וחסר ם'. השם אל שבימין לקח ונכלל בם'. גם לקח הי', שהייתה בשמאל. הם' שלקח היא במילואו מ"ם, ועם אותה הי' שלקח יותר, נבנו המילים מים. ואז הימין כולל בתוכו את השמאל. ם' נבחנת לסתומה מכל עבריה, שמורה על קפיאת האורות שבקו שמאל, שנסתמים ואינם מאירים. וע"י קו ימין הם נמסים. ימין לוקח הם' סתומה משמאל ונעשית אצלו מ' פתוחה, שהאורות נפתחים ומאירים. לוקח גם הי' משמאל, ונעשה בו הצירוף מים, שהַקפיאה נמסה ונוזלת כמים.

SSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קצו-קצח
1. כיצד הראה הקב"ה למשה רבינו את המשכן למעלה מטרם שהיה למטה? אגב כך ענה על ההבדל בין עתיד ועבר.
2. מה ההבדל בין המשכן העליון למשכן התחתון בנפש האדם?
3. הסבר את השם א-ל, את השם אלוקים ואלוקינו, כיצד הם משתלבים זה בזה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב