071- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ריא-ריג למתקדמים Iתגיות: ...

071- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ריא-ריג למתקדמים Iתגיות: אמונה, ירידת נשמה לעולם

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה ריא- ריג

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת

אין חיבור לעליונים אלא ע"י האמונה.

חוכמת הקבלה היא אמונה ולא מדע המנסה לשווא לדעת בשכל. האמונה אותה יש להשיג כאן, היא סוד הסודות – אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, כִּי יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים:  אֵין עוֹד, מִלְּבַדּוֹ. לדעת דהיינו להתחבר כִּי יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים שכל פרט שהוא שם אלקים, כפוף לכלל שהוא שם הויה. זהו כלל של כל האמונה, של כל התורה, הכלל של מעלה ומטה שהויה הוא האלוקים. כל מה שנראה לאדם כדין, הוא למעשה רחמים.

בשעה שרצה הקב"ה לברוא את האדם, עמדה לפניו הנשמה כפי שתהיה בעולם הזה על כל הטבעיים וההשתוקקויות שלה. לפני הירידה לעולם, ממונה בשם הריון לוקח את הנשמה לפני הקב"ה עם כל התיקונים שעליה לעשות, דהיינו לקנות אמונה. זה תפקיד הנשמה וזהו רצונה לרדת לכאן למעבדה לתיקון, כדי להגיע לתכליתה. תיקון אינו אומר שיש משהו מקולקל, אלא שישנה מטרה ותכלית אליה עדיין לא הגיע, כלומר לא קלקול אלא להתקין עצמו לעלות מדרגה, וכל תיקון הרצון הוא לפי המטרה להתקדם בסוד האמונה.

השם אחד ושמו אחד זו שלמות של כל אחד בנפרד, וכאשר כל אחד מהם שלם, יכולים לבוא באחדות שניהם ואז הויה הוא האלוקים. רק שני שלמים יכולים להתאחד בייחוד שלם, לכן יש לדון האם היחד עושה אותם שלמים או הפרטים השלמים עושים את היחד שלם. התשובה היא שכאשר כל אחד מהפרטים מקבל על עצמו את היחד שהוא הכלל, אז יכולים הם לבוא לראות את הכלל השלם יחד. זו עבודה ממטה למעלה של כל הפרטים וגם הכלל מלמעלה שהוא שלם, ויש לגלותו.

תרמג) הקב"ה אומר לה ומשביע אותה, כשתרד לעוה"ז, תעסוק בתורה לדעת אותו ולדעת בסוד האמונה שהיא התוצר של התעסקות בתורה בשלב ראשון. ואם חושב מישהו שיש לו דברים חשובים יותר להתעסק בהם, ידע שכל מי שהיה בעוה"ז, ולא השתדל לדעת אותו, טוב שלא ייברא. משום זה נראית לפני המלך ע"י הממונה, לדעת אותו בעוה"ז, ולהשתדל בהקב"ה באמונה.

תרמד) כמ"ש: אתה הוראת לדעת, שהוראת ע"י ממונה ההוא לפני הקב"ה. לדעת, לדעת ולהסתכל בעוה"ז, באמונה, בתורה. וכל מי שהיה בעוה"ז ולא עסק בתורה לדעת אותו, טוב לו שלא נברא, כי בשביל זה הביא הקב"ה את האדם בעוה"ז.

תרמה) לדעת להתחבר כי הוי"ה הוא האלקים כל פרט שהוא שם אלקים, כפוף לכלל שהוא שם הויה. זהו כלל של כל האמונה, של כל התורה, הכלל של מעלה ומטה. כלל של כל האמונה, המלכות. כי השם אלקים הוא מלכות. הכלל של כל התורה, זהו תושב"כ, השם הוי"ה, ז"א. וזהו התשבע"פ, המלכות, השם אלקים. והכול אחד, הוא הכלל של האמונה, משום שיְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, הוא שם מלא. האמונה, הנקרא שם, שבייחוד הזה היא מלאה ושלמה. והוא, הוי"ה אחד ושמו אחד. הוי"ה אחד, הוא, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. זהו ייחוד אחד. ושמו אחד, הוא, בשכמל"ו. שזהו ייחוד אחר, שיהיה שמו אחד, המלכות. וכתוב: יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, כשהם בייחוד אחד. שמו גימטרייה רצון, והויה היא בחינת האמונה.

תרמו) איך אתה אומר שהכתוב: יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, הוא כעין שכתוב: הוי"ה אחד ושמו אחד, והלוא אינו דומה? שאם היה כתוב: ה' אחד ושמו הוא אחד, הייתי אומר כך. אבל כתוב: הוי"ה אחד ושמו אחד. האם לא היה צריך לומר כאן, הוי"ה הוא האלקים הוא, ואז היה נראה כמו, הוי"ה אחד ושמו אחד?

תרמז) אלא הכול אחד, כי כשמתייחדים שני שמות אלו, זה בייחוד אחד וזה בייחוד אחד, כמ"ש: ה' אחד ושמו אחד, אז נעשו ב' השמות אחד, ונכללים זה בזה, ונעשה הכול שם שלם בייחוד אחד. ואז, יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, כי הכול נכלל זה בזה להיות אחד, וכל עוד שלא התייחדו כל אחד, זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, אינם נכללים זה בזה שיהיו הכול אחד.

תרמח) יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, הוא הכלל של כל התורה. כי תושב"כ, הוי"ה, ז"א, ותשבע"פ, האלקים, המלכות. ומשום שהתורה היא השם הקדוש, הוי"ה הוא האלקים, נקרא כך, תושב"כ ותשבע"פ. תושב"כ כלל, ותשבע"פ פרט. כי ז"א כלל והמלכות פרט, שהמלכות ספירה אחת פרטית מע"ס דז"א. הכלל צריך לפרט, והפרט צריך לכלל, והתייחדו זה בזה להיות הכול אחד.

תרמט) וע"כ כלל של התורה הוא כלל שלמעלה, ז"א, ושלמטה, המלכות, משום שהשם הוי"ה למעלה, בז"א, ושם אלקים למטה, במלכות. זה עולם העליון וזה עולם התחתון. כמ"ש: אתה הוראת לדעת, כי הוי"ה הוא האלקים. זהו כלל הכול, וזה צריך האדם לדעת בעוה"ז שאותו חוק פועל בעולמות העליונים וכאן. התורה שבכתב היא מראה המציאות לא בסיפורי המעשה, אלא הכתב העליון, תורת האצילות, שכל התורה שבעל פה היא ביטוי שלה.

תרנ) מצוות התורה, איפה הם בכלל הזה של הוי"ה הוא האלקים? אלא הוי"ה הוא זָכור, ואלקים הוא שָמור, וכל מצוות התורה כלולים באלו, זכור כולל רמ"ח (248) מצוות עשה, ושמור כולל שס"ה (365) מצוות לא תעשה, שביחד הן תרי"ג (613) מצוות שבתורה, והכול הוא אחד

תגיות: אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת

 SSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה ריא-ריג
1. מה תהליך ירידת הנשמה לעולם?
2. מה משביע הקב"ה את הנשמה ועל מה כתוב שאם לא עושה טוב לה שלא נבראה?
3. כיצד אדם צריך להתעסק בעולם ומדוע?
4. הסבר ופרט מדוע "הוי"ה הוא האלוקים" זה כלל של כל התורה של מטה ולמעלה?
5. מה ההבדל בין "ה' אחד ושמו אחד" ל-"הוי"ה הוא האלוקים" ומה דומה ביניהם?
6. כיצד מצוות התורה כוללים הן את הוי"ה והן את האלוקים שהרי ודאי שהן מהוות את הכלל השלם?
7. מי היא התורה שבכתב ומי היא שבעל פה על פי "ה' הוא האלוקים"? הסבר ופרט את הקושיה שעולה מכך.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב