הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ז-ט השקפה I תגיות: סוד אותיות...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ז-ט השקפה I תגיות: סוד אותיות השם הקדוש

וְאַתָּה תְּצַוֶּה ז-ט

סוד אותיות השם הקדוש

האמונה הבסיסית: אם יש קיום, יש בורא שמקיים אותו.

בכדי להשיג מחשבה אמיתית, כפי שהיא באה מתוקנת בעולמות העליונים, שם בשורש הפנימי הכל מסתמך על וודאי, על האמונה הפשוטה הראשונית, הביטוי שלה הוא באות יוד משם הויה. היוד היא נקודה כה קטנה שלא ניתן להגדיר אותה, לכן התפיסה בה היא רק אמונית.

האות ה ראשונה בשם השם, מבטאת כבר הרגשה שכלית וקבלת תענוג בלב. כבר בתחילת המחשבה במקום הבינה, אשר מקבלת את ההארה מהנסתר. כך על האדם לבנות את המחשבה על החלק הגלוי ועל הנסתר שהוא המקור. חצייה זו של המדרגה נדרשת בכדי לחבר תודעה עליונה אל הגוף, חיבור בין הנסתר לגלוי. חלוקה זו מופיעה באות יוד, אשר י היא שלמה ואותיות המילוי דהיינו אלו שנשמעות כשאומרים את האות יוד, ו"ד מחולקות לוו משפיע ואות ד מקבל.

התנאי הראשוני לאפשרות העלאת הרצונות המורגשים למקום הגבוה בכדי לבחון אותם הוא הסכמה לקטנות, לביטול לחוקי העליון, לאמונה הבסיסית, כלומר גם אם אינני מבין, אני מקבל החלטה אמונית שכך מתנהלים הדברים. כמו בדוגמא של תלמיד שמוכן לבטל את המחשבה שלו כדי לזכות במחשבת הרב, ואז יכול הוא לזכות להעלות גם רצונות אחרים לאותה נקודה אמונית. זו התודעה של האדם, דהיינו לבוא וליישם רק לאחר שמקשיבים ולומדים היטב, ואז לבוא לחיבור ולהתכלל במחשבה העליונה. המדע שהוא מד עין, מודד רק מה שנראה לו בעיניו ולכן כולו מסתמך על הספק.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב