הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ז-ט למתקדמים I תגיות: סוד אותיות...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ז-ט למתקדמים I תגיות: סוד אותיות השם הקדוש

וְאַתָּה תְּצַוֶּה ז-ט

סוד אותיות השם הקדוש

האמונה הבסיסית: אם יש קיום, יש בורא שמקיים אותו.

בכדי להשיג מחשבה אמיתית, כפי שהיא באה מתוקנת בעולמות העליונים, שם בשורש הפנימי הכל מסתמך על וודאי, על האמונה הפשוטה הראשונית, הביטוי שלה הוא באות יוד משם הויה. היוד היא נקודה כה קטנה שלא ניתן להגדיר אותה, לכן התפיסה בה היא רק אמונית.

האות ה ראשונה בשם השם, מבטאת כבר הרגשה שכלית וקבלת תענוג בלב. כבר בתחילת המחשבה במקום הבינה, אשר מקבלת את ההארה מהנסתר. כך על האדם לבנות את המחשבה על החלק הגלוי ועל הנסתר שהוא המקור. חצייה זו של המדרגה נדרשת בכדי לחבר תודעה עליונה אל הגוף, חיבור בין הנסתר לגלוי. חלוקה זו מופיעה באות יוד, אשר י היא שלמה ואותיות המילוי דהיינו אלו שנשמעות כשאומרים את האות יוד, ו"ד מחולקות לוו משפיע ואות ד מקבל.

התנאי הראשוני לאפשרות העלאת הרצונות המורגשים למקום הגבוה בכדי לבחון אותם הוא הסכמה לקטנות, לביטול לחוקי העליון, לאמונה הבסיסית, כלומר גם אם אינני מבין, אני מקבל החלטה אמונית שכך מתנהלים הדברים. כמו בדוגמא של תלמיד שמוכן לבטל את המחשבה שלו כדי לזכות במחשבת הרב, ואז יכול הוא לזכות להעלות גם רצונות אחרים לאותה נקודה אמונית. זו התודעה של האדם, דהיינו לבוא וליישם רק לאחר שמקשיבים ולומדים היטב, ואז לבוא לחיבור ולהתכלל במחשבה העליונה. המדע שהוא מד עין, מודד רק מה שנראה לו בעיניו ולכן כולו מסתמך על הספק.

טז) אות י היא צד הזכר, והמילוי וד שבאות יוד מתחלק אף הוא שהאות וו היא הזכר במילוי והאות ד צד הנקבה. כעת בא ללמד כיצד האות ה השנייה בשם הויה מתכללת במבנה של עולם אצילות. העניין השני הוא, אות ה' של הויה, העומדת על חמישה עמודים הסומכים אותה, היוצאים מהמאור, מבינה דא"א, אחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך בצמצום ב' ישנה תנועה באריך אנפין, שמלכות עולה לבינה ויוצרת הפסק בין גלגלתא ועיניים לבין אח"פ שיורדים למדרגה התחתונה, זאת הבינה שירדה מבחינת אותיות המילוי ו"ד. כי ע"י עליית המלכות למקום בינה דא"א, נעשה שם מסך המסיים אל הראש דא"א, ובינה ותו"מ דא"א, יצאו לבר מראש, למקום חג"ת דא"א. ששם עומדים או"א וישסו"ת דאצילות.

ואח"כ לעת גדלות, חוזרים בינה ותו"מ אל הראש דא"א, שעולים למעלה ממסך המסיים, ונעשו שוב ראש דא"א. ואז הם מעלים עימהם גם או"א וישסו"ת שהם י"ה דהויה, אל מקום הראש דא"א, ומאירים אֲליהם. הַבּוֹצינָא, המאור, הבינה דא"א, מאיר אל ה' דהויה, לאחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך המסיים את הראש דא"א.

יז) אות זו נקראת היכל הקודש אל הנקודה, ה י' דהויה, שהכל הוא באות ם' במרובע, שאין הארת החכמה מתגלה שם ושם רק חסדים מכוסים, כוח של אמונה שלמה שלא מקבלת ג"ר. אבל כאן לא נרשם אות ם', אלא רק אות ה, משום שכאן מתחיל הגילוי באות ל' דצלם. והמרכבה שלה היא ה' עמודים. ל זה המקום בו יכולה להתגלות חוכמה, בסוד ל"ב נתיבות החוכמה, היא חוכמה שמאירה דרך הבינה, לאחר עיבוד שהבינה ממתנת לקבל דרך מידת השפעה.

יח) ה' העמודים: כשהאיר אור הבוצינא באות י', והוארה, מאותו ההארה שהאיר הבוצינא, הבינה דא"א, נעשו ט' עמודים חב"ד חג"ת נה"י, שנתפשטו מרת"ס די', ומתוך ההארה שהוארה אות הי' נתפשטו ג' נקודות של הי'. ב' נקודות למעלה, שהם בראש הי', קוץ העליון וגופו של יוד. ונקודה אחת למטה, קוץ התחתון של הי'. כעין זה , ג' קווים ימין שמאל ואמצע. וכשנתפשטו שתי נקודות חולם ושורוק, ונעשו ב' קווים, נתחבר אֲליהם קו האמצעי בחיריק, ונעשו ג', וקו האמצעי נעשה ב', שנחלק לחסד, ז"א, ולגבורה, הנוקבא, ונתפשטו ד' נקודות אלו, ונעשו היכל אחד. היכל הזה, אחר שנעשה היכל לנקודה הראשונה, נעשה בהעלם ובמכוסה אות ה', ועומדת על ה' אחרות.

ה' קומות יצאו באצילות ממ"ה החדש:

א. כתר בפרצוף עתיק,

ב. חכמה בפרצוף א"א,

ג. בינה נחלקה לב' פרצופים, שכו"ח שלה נעשו לפרצוף או"א עילאין, בינה ותו"מ שלה נעשו לפרצוף ישסו"ת

ד. ת"ת יצאה בפרצוף ז"א,

ה. מלכות יצאה בפרצוף הנוקבא דז"א.

כשעולות רשימות להוליד פרצוף, יש בהן כתר חוכמה בינה ז"א ומלכות. בינה התחלקה לכתר חוכמה בינה ויצאו אבא ואבא אלעין, ומז"ן יצאו ישסו"ת.

והנך מוצא שקומת בינה לבדה נחלקה בין ב' פרצופים, שבכל אחד ע"ס. והם י"ה דהויה, שאו"א עילאין הוא יוד, וישסו"ת הוא ה'. גם או"א, שהם היוד דהויה, נחלקה לב' בחינות, בעת יציאת נקודת החולם בכל המדרגות, בעת עליית המלכות מכל מדרגה לבינה של כל מדרגה, שאז נפלו בינה ותו"מ של הי' למדרגה התחתונה שלה, שהיא הה' דהויה. ותדע שכל בינה ותו"מ שנפלו ממדרגתם, כשהם חוזרים למדרגתם בעת נקודות השורוק, אינם מתיחדים ממש למדרגה אחת עם הכתר וחכמה שנשארו במדרגה, אלא שנתקנו להיות קו שמאל ובחינת נוקבא לכתר חכמה שבמדרגה.

ומכאן יצא, שיש ב' נוקבין לי' דהויה שהם או"א עילאין:

נוקבא הא'. בינה ותו"מ, שנפלו מי' בעת הקטנות וירדו לישסו"ת, שהיא ה' דהויה. שבינה ותו"מ אלו ו' ד' של מילוי היוד.

נוקבא הב'. ישסו"ת, בינה ותו"מ של קומת בינה הכוללת, שנתקנה למדרגה בפני עצמה, ה' דהויה. אמנם בעת קטנות אינן נחשבות לנוקבין, כי אז שתיהן למטה ממדרגת או"א, הי' דהויה. אלא בעת יציאת נקודת השורוק, שבינה ותו"מ של כל המדרגות חוזרות ועולות למדרגתם, ולוקחות עימהן גם מדרגה התחתונה, שהיו בה בשעת נפילה, נמצא שבינה ותו"מ של הי' חזרו ועלו לי' ונעשו לה לנוקבא, ו' ד' של מילוי יוד. ובינה ותו"מ אלו העלו עימהן לי' גם ה' דהויה, מחמת שהיו מלובשות בהן בשעת הנפילה. ונתקנה גם ה' דהויה לנוקבא לי' לקו שמאל שלה. הרי שיש לי' ב' נוקבין:

א. ו"ד של מילוי י', והיא חג"ת די'.

ב. ה' דהויה, היא נה"י די'.

וע"כ הם יוצאים מהמאור, מבינה דא"א, כי כל מדרגה מקבלת הארתה מבחינה שכנגדה בעליון. וכיוון שי"ה דהויה הם שניהם קומת בינה, ע"כ הם מקבלים מא"א, מקומת חכמה. אבל רק מבחינה שכנגדה, מבינה שבא"א, והיא הנקראת בוצינא. בינה דאריך שמאירה ל ב' הנקבות של היוד המאיר, אחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך המסיים את הראש דא"א, כי מטרם שהבינה דא"א חזרה ועלתה לראש א"א, היו כל המדרגות בקטנות, ובינה ותו"מ די', ו"ד של מילוי יוד, ובינה ותו"מ של קומת בינה, ה' דהויה, שתיהן עוד לא היו במדרגות הי', שיהיו נחשבות לב' נוקבין די', אלא שהיו בנפילה מחוץ למדרגת הי'. אלא אחר שבינה דא"א חזרה ועלתה לראש דא"א, למעלה מן המסך, אז גם בינה ותו"מ די' עלתה למדרגת הי', ונעשה לבחינת נוקבא שלה, ה' בצורת ו"ד של מילוי יוד.

וכשהאיר אור הבוצינא באות י', והוארה, מאותו ההארה שהאיר הבוצינא, בינה דא"א, נעשו ט' עמודים, כי הי' קיבלה מן הבוצינא כל ג' בחינות חולם שורוק חיריק, ג'

קווים, רת"ס של הי', וכל אחד מהם כלול משלושתם. וע"כ יש ג' קווים בראש, חב"ד. וג' קווים בתוך, חג"ת. וג' קווים בסוף, נה"י. אבל הה', בינה ותו"מ די', שנפלו ממנה בעת הארת נקודת החולם, בקטנות, לא התחילה להאיר, להיות נוקבא להי' ולקבל ממנה, רק אחר שנאסף ועלה למעלה מהמסך המסיים את הראש דא"א, שאז היא הארת השורוק, שהיא רק בחינת התוך של הי' וחג"ת שלה. ע"כ אינה מקבלת אלא רק הארת ג' הקווים מחג"ת די'.

וכשהאיר אור הבוצינא באות י', מהחלק של הארת הי', נתפשטו ג' נקודות של הי', חולם ושורוק, ונעשו ב' קווים, ונתחבר אֲליהם קו האמצעי בחיריק, ונעשו ג', בחלק של הארת התוך די', שנחלק על ג' קווים, שהם ד', וקו האמצעי נעשה ב', שנחלק לחסד, ז"א, ולגבורה, הנוקבא, ונתפשטו ד' נקודות אלו, ונעשו היכל אחד, שנתקנה להיות היכל אל הי', הנוקבא אל הי'. כי הנוקבא נקראת היכל. אבל מבחינת ג' קווים דראש, הי' אינה מקבלת, כי הארתה מתחלת מן התוך די'.

היכל הזה, אחר שנעשה היכל לנקודה הראשונה, כלומר, אחר שה' די' קיבלה מהארת השורוק, עלתה ממקום נפילתה, ונעשתה נוקבא לנקודה ראשונה, הי', בהעלם ובסתר נעשית אות ה', ו"ד של מילוי י', נוקבא אליה, הגונזת והמעלימה החכמה ונתתקנת בבחינת לא נודעת, שהיא אמא עילאה. ועומדת על ה' אחרת, ה' דהויה, בינה ותו"מ דבינה הכוללת דאצילות, הנקראת ישסו"ת, שבה מתחיל להתגלות הארת החכמה. והיא מלבשת על הסוף של הי', על נה"י שלה. כיוון שלי' יש רת"ס, שבכל אחד ג' מדרגות, וד"ו של מילוי יוד, הבינה ותו"מ די' עצמה, נעשתה ה', ומלבשת על חג"ת דיוד, ושניים אלו נקראים או"א עילאין. וה' דהויה שהיא ישסו"ת, מלבשת על נה"י של הי'. וע"כ בב' אותיות ה', בכל אחת, רק ד' נקודות ולא כל הט' כמו הי', כי לכל אחת יש לה רק בחינה אחת מן הי', לזו תוך, ולזו סוף. ל-וד שעלו ל ה בחינת התוך, וה ה שהיא ישסו"ת בחינת סוף.

 

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה ז-ט
1. ממה נוצרת בינה דא"א בסוד צ' בראש דא"א?
2 .מיהם ב' הנוקבות דיו"ד מדוע הם רק במצב הגדלות?
3. מי ה' דהוי"ה דא"א וממי מקבלת את אורה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב