הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מג-מה למתקדמים I תגיות: ב'...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מג-מה למתקדמים I תגיות: ב' השעירים

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה מג-מה

ב' השעירים

קיב) למה נקרא כיפור? משום שמנקה כל טומאה ומעביר אותה מלפניו ביום הזה. ע"כ יום כיפור הוא, יום של ניקיון. וכך אנו קוראים אותו. כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. כי היום הזה, היה צריך לומר. מהו, כי ביום

הזה? משום שנטהר מקדש של מעלה, המלכות, והואר. ע"כ כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, שפירושו, יכפר וינקה תחילה ביום הזה, המלכות, כדי שיטהר ויכפר אח"כ עליכם.

קיג) יכפר ביום הזה, שהוא מלכות, וינקה אותו תחילה, וכל זה הוא עליכם, בשבילכם, שצריכים לנקותו ולטהרו תחילה. מי יכפר? עולם העליון, בינה, המאיר ומנקה הכל. וע"כ כל צדדים הרעים, הנקראים מצולות ים, נעברים. וכמו שאלו מצולות ים תלויות, אף כך תלויות השערות של השעיר, הצד של הס"א, והשערות אינן חלקות אלא קשות, הרומזות על דינים.

קיד) וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטואתם. שלא יוכל המקטרג לשלוט עליהם. וע"כ ביום כיפור, הקינוח כל העוונות וניקיון שלהם, צריכים ישראל לטהר עצמם וללכת יחפי רגליים כמלאכים העליונים.

חמישה עינויים הם ביום הכיפורים: אכילה, שתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. כדי להיעזר מחמש צדדים העליונים, חג"ת נ"ה, שיום הכיפורים, בינה, הוציא אותם, והם שערים שלה.

קטו) ואם חושבים שתייה לעינוי מיוחד, הרי יש שישה עינויים, משום ששתייה הוא מצד יצחק, גבורה, ואכילה מצד אברהם, חסד. וע"כ הם שניים. אע"פ ששתייה בכלל אכילה, הם שישה. ועינוי האחרון, תשמיש המיטה הוא, ונמצא במדרגה השישית, היסוד, וכנגדו אנו עושים עינוי הזה

ובעשור לחודש השביעי

מצד אחד לא אומר בעשירי אלא בעשור, ללמד שמדובר במדרגת שלמות, ומצד שני חודש מורה על חידוש, על צורך בתיקון, כלומר חידוש ורכישת אמונה. הנס בניסן שבא אור גדול המאפשר לאדם לראות את החיסרון כדי שיוכל לצאת ממצרים, ממצריי נפשו. בעשור זה התיקון, בשביעי זה ראיית החיסרון השלם שבנפש, חיסרון אותו יש לתקן בעשרת ימי תשובה אשר בשיאם, ביום הכיפורים התיקון השלם לקניית אור זך, ע"י עינוי הנפש למעלה מהדעת והרצון הגופני. ואז כשבא השטן לדון בנפשות, מתבלבל כשנוכח שאין לאדם עניין בחוכמה, בתענוג, לכן לא כתוב ועיניתם את גופכם. זהו כוח האמונה שפועלים למעלה מהדעת.

כשאדם עוד קטן יכול הוא רק להשיג את היראה, יראת הרוממות, שמשבח את הבורא מתוך תפיסתו הפנימית, שזו עבודה למעלה מהדעת, שאז ניתן להגיע לתפיסה שהבורא שלם.

קטז) כתוב, ובעשור לחודש השביעי הזה. וכתוב, אך בעשור לחודש השביעי הזה. בעשירי היה צריך לומר, מהו, בעשור? אלא שביום הזה כל מדרגות עליונות באות אלו על אלו, שנמשכות ע"ס שיש בהן ג"ר מאמא, לשרות על הלבנה, המלכות, ולהאיר לה. וכשכולן עולות למאה, כי עשר פעמים עשר הם מאה, יש לה ג"ר, אז המלכות היא אחד עם אמא, ונקראות שתיהן יום הכיפורים. וע"כ נאמר, בעשור, משום שעשירי מורה על המלכות לבדה, ספירה עשירית. אבל עשור מורה על כל ע"ס ביחד, שכולם באות מאמא, כדי לעַשֵׂר לכל ספירה ולהאיר בסוד עשר, שכולל גם ג"ר. כדי להראות את הכפילות של מלכות ובינה, לכן נאמר בעשור ולא עשירי.

קיז) החזיר לו סבא ההוא ראשו כנגד רבי שמעון ואמר: יודע אני שיש לך שאלה בכתוב זה. אמר לו רבי שמעון בוודאי בעשור יפה הוא שאמרת בעשור מורה על עשר, אבל למה עולה למאה? הרי משמע שעולה לשבעים, שכתוב, בעשור לחודש השביעי? אמר לו על זה החזרתי ראשי אליך, כי יודע אני כי חכם אתה. רשב"י שואל הרי כתוב בחודש השביעי ולכאורה צריך עשר כפול שבע, למעשה שואל אילו ימים מקבלים את הכוח מבינה, בכפולה של עשר, האם עשרת ימי תשובה או לפי שבעה חודשים. הלבנה היא בסוד חודשים, וימים זה סוד מדרגת חוכמה.

קיח) ב' עניינים יש כאן:

א. כי הלבנה, מלכות, נקראת חודש השביעי, ומשום זה נקרא חודש השביעי עשור, שכתוב: ובעשור לחודש השביעי, משום שמאירים לה עשרה פעמים, ע"ס, ועשר פעם עשר הוא מאה. מכאן לומדים שמפרש הזקן את החודש השביעי כשם של המלכות ואת המושג בעשור שהוא עשר פעמים למלכות. השביעי הוא השם של המלכות ולא מספר.

ב. אשר בעשור מורה, להכפיל פי עשר את השביעי, ודאי הוא שעולה לשבעים ביום ההוא, באופן שהיא במדרגת שבעים ובמדרגת מאה. היא במדרגת מאה, להשלים אותה בג"ר ולהאיר לה. והיא במדרגת שבעים, כי ביום הזה לוקחת המלכות לכל עם ישראל לדון אותם, וכולם עומדים בנשמה יותר מבגוף, כי ביום הזה עינוי הנפש הוא ולא הגוף, כמ"ש, ועיניתם את נפשותיכם, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה. שיום ההוא לוקח לכל הנפשות והם ברשותו מאחר והדין הוא בנפשות ולא בגופים, לכן כתוב בשביעי. ואם לא הייתה עומדת במדרגת שבעים, לא היה לה רשות בנפשות, כי קיום הנפשות הוא במדרגת שבעים, כמ"ש, ימי שנותינו בהם שבעים שנה.

ביום הכיפורים המלכות עולה לאמא, ומקבלת ממנה תחילה הנקודה שלה, שהיא שורש בין לעולם החרב ובין ישוב העולם. שמבחינה זו אנו עושים התיקון של שעיר אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל. ואח"כ מקבלת מאמא מוחין השלמים דפָנים, ג"ר. ואלו המוחין השלמים דפנים, הם מדרגת מאה של המלכות ביום ההוא. ואלו המוחין שמקבלת בנקודה דבינה, הם בחינת מוחין דו"ק, להיותם מבחינת קו שמאל דאמא בלבד. וע"כ נצטווינו בחמישה עינויים הנוהגים בקו שמאל דאמא, מטרם ביאת קו אמצעי לייחד הקווים. אי אפשר להשיג את החוכמה בסוד החוכמה, בלי ועיניתם את נפשותיכם שהאור המאיר הוא ג"ר דבינה. שיום הכיפורים צריך תשועה גדולה כנגד הנפש. אור זך כנגד ג"ר דנשמה נותן את הכוח כמו למרדכי היהודי שהיה איש ימני. קשה להילחם בס"א בקו שמאל, שנק' שביעי, בלי עינוי הנפש ומוכנות לשבת בשק ועפר ולהבטל מהחיצוניות. את נקודת האמונה יש לתקן. שני התיקונים נצרכים, גם למשוך ג"ר דחוכמה, והנפש היא זו שמושכת. האור הגדול יכול להציל ע"י משיכת האור הגדול בלי להשתמש בו, כך מושכים את אור הגאולה.

ואלו המוחין דו"ק הם שבעים, שמורה שחסר ג"ר דפנים. ואלו המוחין הם שלמות הנפש. וע"כ כתוב, והנפש אשר לא תעונה. כי החכמה דשמאל מתגלה רק במלכות, ואור המלכות הוא אור הנפש. קיום הנפשות הוא בבחינת שבעים, ששלמות הנפש הוא דווקא מהמוחין של המלכות, שהם בבחינת שבעים, שהיא מקבלת ע"י ה' עינויים. כי המוחין שהם המאה, הג"ר דפנים, אין שם עוד שבעים, החכמה דשמאל.

קיט) ונפשות הילדים, שלא השלימו לשבעים שנה, אין המלכות שולטת בהם? ודאי שולטת בהם, כי מוחין דו"ק אלו פנים קטנות, הילדים. אבל לא בשלמות, כמי שזכה לימים רבים למצוות התורה. ועכ"ז בכולם הולכים השבעים שנה, הן בילדים והן בזקנים. כמ"ש, אחד המרבה ואחד הממעיט. אחד, הוא הייחוד של ע' שנים: של מי שמרבה, הזקן, ושל מי שממעיט, הילד.

השבעים שנה, שמלכות מקבלת ביום כיפור מאמא, בה' עינויים, היא מקבלת בעת שיש לה גם מוחין דפנים שהם מאה, עשר פעם עשר. וע"כ גם המוחין דשמאל, שמקבלת עינוי נפש, הם נעשים אורות מרובים ע' שנה. והמוחין דשמאל, שהילדים מקבלים, שהם בחינת פנים קטנות, שמאל בלי ימין, הנמשכים ממצב הא' של הנוקבא חוכמה בלי חסדים, שהמוחין אלו אינם מאירים אלא מעט מאוד.

ומלכות ודאי שולטת בהם, אבל לא בשלמות, כמי שזכה לימים רבים למצוות התורה, כי מי שזכה למצוות התורה, קו האמצעי, הנקרא תורה, מאירים בו אפילו המוחין דשמאל בבחינה מתוקנת. וע"כ זכה לימים רבים לתיקון במצוות התורה, ומלמד כאן שמצוות התורה הן אלו שמושכות לאדם לאט לאט את אור גאולתו, כפי שמרדכי היהודי משך בסוד נירא דכייא, כך כל יהודי צריך למשוך, רק שאינו יכול לעשות זאת בבת אחת, על כן קיבל שבעים שנים כדי למשוך אור גאולה זה. וזהו שמרמז, אחד המרבה ואחד הממעיט. שהמוחין דחכמה דשמאל הם אחד, שבהם ב' בחינות:

א. אחד המרבה, זקן, זה קנה (לא קיבל) חוכמה ע"י קיום מצוות התורה, המשמש במוחין דשמאל אלו, כמו המלכות ביום הכיפורים, שההארה מרובה.

ב. אחד הממעיט, ילד, פנים קטנות, שאין לו מוחין דפנים, אלא רק מוחין דשמאל האלו לבד, שההארה מועטת מאוד.

קכ) וע"כ ביום הכיפורים עוברת המלכות בכל אלו השבעים, המוחין דשמאל, ונשלם מדרגה דחכמה בכל הספירות. שכל ספירה מז"ס קנתה ג"ר ונעשים ע"ס. אלא שאין שם ג"ר הכוללים, וע"כ הם ע'. וכל הנשמות עולות לפניו ודן אותם בדין, כי המוחין דע' שנה הם דין, והקב"ה מרחם על ישראל ביום הזה, ומשפיע להם המוחין מבחינת מאה. מי שלא העביר הלכלוך מרוחו לנקות אותו, כשתפילתו עולה ביום ההוא, היא טובעת במקום שנקרא רפש וטיט, ס"מ ולילית, והוא מצולות ים. ואין תפילתו עולה להתעטר בראש המלך.

קכא) ביום הזה אין אדם צריך לגלות חטאיו לפני אחר. משום שהרבה מקטרגים הם, הלוקחים מילה זו שגילה, ומעלים אותה למעלה, ומעידים על מילה ההוא. ומה אם הכתוב אומר: מִשוכבת חיקֶך שהיא הנפש שמור פתחי פיך. כש"כ אלו המקטרגים ההולכים אחריו ומעיינים איך לקטרג עליו ולהעיד עליו. כש"כ שהוא מחוצף כלפי כל, שאינו בוש לגלות חטאיו כאילו כבר נעשו לו כהיתר ולא אכפת לו מהתיקון, והוא חילול השם של הקב"ה. וע"כ כתוב, אל תיתן את פיך לַחֲטיא את בשרך.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה מג-מה
1. מהו שכתוב ובעשור לחודש השביעי מדוע לא כתוב בעשירי?
2. מה תשובת הזקן לשאלת רשב"י ששואל למה לא עולה לשבעים אלא למאה, שהרי כתוב בעשור לחודש השביעי ועשר כפול שבע הם שבעים.
3. האם המוחין דחכמה משוייכים רק לקטנים או רק לגדולים? הסבר ונמק.
4. מה גורל תפילתו של מי שלא העביר הליכלוך מרוחו לנקותו?
5. מהו ההסבר לכך שאין אדם צריך לגלות חטאיו לפני אחר ביום הכיפורים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב