003- הדף היומי בזהר הסולם – צו ז-ט שיעור השקפה

003- הדף היומי בזהר הסולם – צו ז-ט שיעור השקפה

צַו  ז – ט

זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה

צריך להיות אדם מתלהב.

האש היא ההתלהבות בעבודת השם, וצריך את הכהן שהוא כוח האמונה שבנפש שיעלה עצים, דהיינו עצות איך לשמור על אש התמיד, על ההתלהבות בדרך השם, וזה שורף את המחשבות הזרות.

שתי בחינות בלימוד התורה, כשאש ההתלהבות אוכלת עצים יבשים, אלו פשטי התורה, וכשאוכלת לחים, אלו סודות התורה. היום כשאין קורבנות, ע"י התפילה ניתן לאכול יבשים ולחים לפי הכוונה.

מאחר והאדם בא לעולם לעשות עבודה ולמלא תפקיד, עליו לפנות כל

המחשבה  מעוותת מנפשו, ולאפשר מקום למחשבה הטובה, לרצון ליחד לפעול, לכן על האדם לפעול בסור מרע הן מצד הקליפות והן מצד שורשן שהוא הרצון לקבל. ובזאת נבחן האדם, האם הוא מזהה עצמו בטעות עם הרצון לקבל, עם החומר, או עם הצורה. יש להעלות בחשיבות את רוח האדם הרוצה בדבקות, ולא את הרצון הבהמי.

הקורבן בא כדי להפריד את העורלה השולטת בנפש מהקדוש. סור מרע כדי לאפשר ליצור קשר. על האדם להקריב מדמו, וחלבו, דהיינו מדברים שיקרים לו. הסרת הרע היא עבודה תמידית, וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ לֹא תִכְבֶּה, וכן מפני שאין העדר ברוחניות.

אין תגובות

להגיב