008- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני כב-כד -שיעור השקפה

008- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני כב-כד -שיעור השקפה

שמיני כב – כד

יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ

כהן שנכנס למקדש לעבוד עבודה, אסור לו לשתות יין, כי מעשיו הם בחשאי שכל מעשיו הם בסוד. וע"כ אסור לשתות יין, המגלה סוד, כי כשנכנס יין יצא סוד.

כהן הוא קו ימין ונאסר עליו לשתות יין, שיין שמחה בתחילתו ועצבות בסופו. בנוסף, הכהן קרוב יותר לעליון, ושם סכנה גדולה יותר של יניקה לחיצונים, לכן אין עבודתו בקו שמאל כלל, ואינו שותה יין.

כפי שרואים באיסלם, שהם קו ימין דטומאה, גם הם אינם שותים יין, שהם הלכים רק קו ימין, ובלי צד שמאל, בלי בקשות לעצמם. ישראל עובדים בקו אמצעי הכולל גם ימין וגם את השמאל, לכן מותרים בשתיית יין

ויינה של תורה טוב לכל, טוב לעולם הזה, וטוב לעולם הבא. וזהו יין, שנוח לו להקב"ה יותר מכל. ובזכות זה, מי שמרוה עצמו מיינה של תורה, יתעורר לעולם הבא ויזכה לתחיית המתים, כשיקים הקב"ה את הצדיקים.

ככל שאדם עוסק בתורה ומגלה אותה החוצה, עוזר הוא לכל העולם. אם שותה יין ואינו יכול להגיד דברי תורה, סימן ששתה יין לא טוב, וזהו סוג של בריחה. ישנה עבודה של שמן, הוא שקט פנימי המאפשר חיבור למקום עליון.

אין תגובות

להגיב