008- אדרא רבא – שיעור 8 (סא- סג) למתקדמים

008- אדרא רבא – שיעור 8 (סא- סג) למתקדמים

נָשֹׂא  – אות מ"ז- נ'

פקיחו דעיינין

עיניים פקוחות כדי להשפיע את הטוב. בסידור נכון של צורת המחשבה, אין העליון נותן רק שפע לתחתון, אלא גם לבושי מוחין, כלומר צורת תבנית הגיון נכונה, צורה אמונית לרצון כדי לקבל הארה כראוי.  

עין שמאל מבטאת חוכמה, ועין ימין חסדים. בא"א גם עין שמאל מוחזרת לבחינת חסדים, שאז אין שליטה לחוכמה, אלא שתיהן חסדים, לכן נחשב א"א כעין אחת שהיא שמירה וקיום הכל, ממנה נובעים הברכות עליו כתוב טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך אלא יברך כי זה נק טוב עין וממנו מברך לכל.

 

תיקון השישי -פקיחו דעיניין- עיניים פקוחות

למדנו על  תיקון העיניים, שהעיניים מרמזים על תיקון של הל' דצלם שהעיניים של א"א הם עיניים  פתוחות, זה תיקון השישי שלנו- והוא מתבטא בב' עיניין, שהי' שהוא בחינת העיניים יצאה מהאויר ואפשר להשפיע איתה הארת חכמה.  בשונה מהאודנין שלמדנו ששם למדנו שהי' לא יוצא מהאויר. בבחינה  זו שהי' יצאה מהאויר אז נפקחו העיניים בהארת חכמה בחסדים. זה לא חכמה בלי חסדים, כי אחרת זה חושך, זה חכמה עם חסדים, ולכן האור יכול להתבטא. כל מה שבא ברחמים- אין לו כסות לעין.

למדנו שבא"א שהוא כולו רחמים- לא צריך כסות לעיניים ואין גבות. דומה הדבר לדגת הים- כך אמר רבי שמעון לרבי אבא, שאל אותו למה זה רמוז, אבא ורבי אבא- דומה לדגת הים שאין לה כסות עין, ואין להם גבות, והם לא ישנים, והם לא צריכים שמירה על עינהם. למה? בגלל שנמשכים ברחמים, אבל שהחכמה באה במסגרת של רחמים אז היא לא צריכה השגחה.  ועל זה כתוב" הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל"

מי הוא שומר  ישראל? א"אששומר על ז"א. וז"א נקרא ישראל.

 

עיניים פקוחות כדי להשפיע את הטוב. בסידור נכון של צורת המחשבה, אין העליון נותן רק שפע לתחתון, אלא גם לבושי מוחין, כלומר צורת תבנית הגיון נכונה, צורה אמונית לרצון כדי לקבל הארה כראוי.

עין שמאל מבטאת חוכמה, ועין ימין חסדים. בא"א גם עין שמאל מוחזרת לבחינת חסדים, שאז אין שליטה לחוכמה, אלא שתיהן חסדים, לכן נחשב א"א כעין אחת שהיא שמירה וקיום הכל, ממנה נובעים הברכות עליו כתוב טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך אלא יברך כי זה נק טוב עין וממנו מברך לכל.

 

אות מ"ב

מב) הנה עין ה' אל יראיו שמשמע עין אחת. וכתוב עיני ה' המה משוטטות בכל הארץ ( משמע שיש יותר מעין אחת- מיעוט רבים שתיים- משמע שיש 2 עיניים)שמשמע שתי עינים ומשיב לא קשיא (כאן שמדובר על שתי עיניים- מדובר בז"א, וכשמדובר על עין אחת מודבר על א"א )

 • כאן בז"א הן ב' עינים
 • כאן בא"א הן עין אחת

ועם כל זה (למרות שמדובר  בא"א על שתי עיניים- הן עין אחת שזה שתיים שחזרו להיות אחד. וזה מה שרוצה להסביר לנו בעה"ס- שהם שתיים שחזרו להיות אחד.) שתי עינים הן אלא שחזרו לאחת עין שהיא לבן בתוך לבן ולבן הכולל כל לבן. (3.57)

 • בז"א עין ימין היא חסדים
 • ועין שמאל היא הארת חכמה

 וע"כ הן ב' בחינות(ב' עיניים ) מה שאין כן בא"א שאין בו שמאל  בגילוי( וזה קצת קשה- איך יכול להיות שלא יהיה שמאל? אז צריך להגיד שאין שמאל מגולה.  ) והוא כולו ימין(למה? כי השמאל נכלל בימין

) ונמצא שגם עין שמאל שבו אע"פ שהיא חכמה מכל מקום היא מוחזרת לחסדים כלומר היא קיימת_ יש ערך של חכמה- אבל חכמה שמוחזרת לחסדים) כלומר שאין לחכמה שום שליטה ושתיהן כבחינה אחת שהיא חסדים וז"ש ועכ"ז תרי עיינין ( שתי עיניים) אינון ואתחזרו לחד ( חזרו לאחד)שאין הפירוש שגם עין שמאל הוא חסדים שא"כ היו באמת רק עין אחת (מה הטעם לעשות שתי עיניים של חסדים?) אלא הפירוש

 שהם ב' עינים ב' בחינות:

 • שהימין הוא חסד
 • והשמאל היא חכמה

( אז מה ההבדל מז"א? אלא שכאן בא"א הם חזרו לאחת) אלא שנחזרו לאחת, שהשליטה היא לאחת ( לעין ימין) שהיא חסדים, (ומרחיב את ההסבר: 5.35 )

 ג'  גוונים בעין

ונודע שיש בכל עין ג' גוונים שהם לבן אדום ירוק שה"ס ג' קווים ימין שמאל ואמצע

 • שימין הוא חסדים ( לבן)
 • שמאל חכמה ( אדום)
 • ואמצע (ירוק )כלול משניהם

ולפי האמור שבא"א כולו ימין איך מתבארים בו ג' גווני העין.

(מה השאלה: אם אתה אומר לי שא"א כולו ימין, אז איך יהיה שם צבע אדום? כי אדום  זה שמאל! ואיך יהיה ירוק-שהוא קו אמצעי- הרי אתה אומר שהוא ימין ?)

 וז"ש עינא (עין  )דאיהי חוור(שהוא לבן ) בגו( בתוך) חוור (עין שהוא לבן בתוך לבן )וחוור דכליל כל חוור(וכולל את כל הלבן ) הוא כעין שאומר הזהר לחלק בין עתיק לא"א

 • שעתיק הוא בחינת דא לעילא מן דא (זה למעלה מזה )שהוא בחינת כתר המרומם לגמרי מחכמה

( בוא נראה: שחלקנו בין א"א לעתיק אמרנו :

 • שעתיק הוא כולו למעלה. ואין לנו השגה בו, אין בו  חכמה, הכל אמונה. הכל חסדים- הכל רחמים שמתפשטים לתחתון.
 • אבל בא"א למדנו שיש חכמה- אז אם יש חכמה, אז איך אתה אומר לי שהעין שלו כולו ימין? אז מה זה דא לגו מן דא?(  זה מתוך זה)?

 

 • אבל א"א יש בו ג"כ חכמה אלא הוא דא לגו מן דא?( זה מתוך זה)?
 • שהחכמה סתימאה שלו בתוך הגלגלתא שהיא הכתר והשליטה היא לגלגלתא אף כאן יש ב' עינים חסדים וחכמה( כמו שראית את ההבדל בין א"א לעתיק ככה על אותו רעיון אתה יכול לראות  מה זה ב' עיניים בא"א שחזרו להיות עין אחת.) אלא שהשמאלית שהיא חכמה היא בתוך הימנית שהיא חסדים ועד"ז ב' קווים ימין ושמאל שבכל עין שלו הם ג"כ דא בגו דא (זה בתוך זה – אז גם בתוך כל עין מב' העיניים שקו השמאל  הוא בתוך קו הימין)

שאלנו: בכל עין, יש ג' גוונים, אז מה  אתה אומר לי שכולו לבן? אז איך יכול להיות שיהיה אדום? אדום שבכל עין מתכללת בלבן שבעין, וגם העין השמאלית שהיתה אמורה להיות שמאלית- שאמורה להיות אדומה, מתכללת בימין. אז חוזרת והופכת להיות לבנה.אז זה קורה גם בתוך העין עצמה וגם בין שתי העיניים.

שקו (בתוך כל עין קו שמאל הוא בתוך הימין וכך גם האדום שבכל עין מתכלל בלבן שבעין )השמאל הוא בתוך קו הימין וע"כ אע"פ שקו שמאל הוא אדום הוחזר להיות לבן וב' הקווים(שבעין- אדום ולבן ) הן חוור(לבן ) בגו חוור(בתוך לבן ). ולפי"ז קו האמצעי הכולל ימין ושמאל שהם בכל מקום לבן ואדום(שנותנים לו את הצבע הירוק ) שבשביל זה נעשה האמצעי ירוק הכלול מלבן ואדום כמו החמה. אבל כאן (בא"א )שהשמאל אינו אדום אלא הוחזר ללבן, נמצא קו האמצעי כולל ב' בחינות לבן וז"ש חוור דכליל כל חוור דהיינו קו אמצעי שבעין דא"א (שנקרא כליל שכולל את ב' הצבעים. שהם לבן ולבן- כולל שני לבנים- כי הכל אצלו לבן, דהיינו קו האמצעי שבעין דא"א הוא לא ירוק אלא לבן- הכולל כל לבן)שאינו ירוק אלא לבן הכולל כל לבן(גם הימין והשמאל אצלו לבן-) שכולל לבן של ימין ושל שמאל וההפרש בינהם הוא שזה ( זה הכוונה לעין ימין דא"א)לבן ממקורו וזה (כין שמאל דא"א )אדום ממקורו אלא שהוחזר ללבן. (  כי אם אתה אומר לי ששניהם לבנים- אז אין הבדל בינהם בין עין ימין לעין שמאל של א"א, אבל אומר לך: שזה המקור שלו הוא אדום וחזר ללבן- זה עושה אותו שמאל.) (11.47 )

 שרטוט: 2 עינים (ימין ושמאל)- וכל עין מתחלקת ל-ג': ימין/שמאל /אמצע וגם כל חלק שבהם מתחלק לג' 

אות מ"ג

מג) לבן ראשון ( דהיינו עין ימין דז"א) מאיר ועולה ויורד להסתכל בזה שצרור בצרור למדנו, הכה לבן הזה והדליק ג' נרות הנקראים הוד(ספירות הוד ) והדר ( ספירת יסוד) וחדוה (ספירת גבורה ) ולוהטים בשמחה בשלמות.

אני רוצה להזכיר שאנו מדברים במסגרת התיקון השישישעתיק נותן בא"א, שכל התיקון הזה נקרא פקיחו דעיניין שהאו בחינת ל' דצלםשהי' יוצאת מהאויר וכך יכולה המדרגה להאיר את החכמה

 

כאן מלמד בעל הסולם את ג" הצבעים שבכל עין ( גם בעין הימנית וגם בשמאלית- מה הם אומרים)

 

ג' גוונים בעין ימין דא"א

ג' גווני עין שבעין ימין דא"א שהם סוד ג' קווים ( נדבר על עין ימין ועל ג' גוונים שבעין ימין" )ומפרש תחלה קו השמאל שבעין ימין דא"א

 ונודע שכל קו מג' קווים כלול משלושתם (כל אחד  מימין שמאל ואמצע שבעין ימין הוא גם כלול משלוש" עכשיו נדבר על השמאל שבימין שהוא עצמו כלול משלוש :'

)וע"כ מפרש ג' בחינות האורות בקו השמאל (שמאל שבעין ימין )– הזה שהם בחינות ג קווים שבו

רוצה לפרש – את הג' קוים שבשמאל שבימין🙂

 

2 עיני א"א- ימין ושמאל שכל אחת מתחלקת לימין שמאל  ואמצע

2 עיני א"א- ימין ושמאל -שכל עין מתחלקת לימין שמאל  ואמצע- וכל אחד מהם גם לג' קוין

 

עכשיו הוא אומר שכל אחד מהם כלול מג' קוין" לקו שמאל הזה יש ג' קוין. השמאל של הימין\ וגם לאמצע יש ג' קוין, וגם לימין יש ג' קוין. כל אחד מהם יש ג' קוין. ו

עכשיו נדבר על ג' קוין של השמאל של הימין.

וז"ש חוורא קדמאה שהוא שמאל (שמאל דימין ) נהיר בחסדים דקו ימין (מאיר בקו ימין )שבו וסליק (עולה )דהיינו הארת חכמה שמאירה ממטה למעלה החוזרת לחסד. ונחית דהיינו בחסדים דקו אמצעי שבו מאיר ממעלה למטה להסתכל דצריך בצרורה דהיינו להשפיע כל ג' קווים אלו אל המלכות שנקראת צרור החיים. ( רוצה להשפיע למלכות את כל בחינות בקו השמאל שבעין ימין) ונודע שכל עין כולל ע"ס שהם חג"ת נהי"מ והחסד כלול מג"ר והן מתחלקות בג' קווים( החלוקה היא קצת קשה:) אלו גבורה הוד יסוד הם בקו שמאל(אם יש חג"ת נה"ימ אז אומר לנו שהחסד מתחלק(מדברים על השמאל) החסד כלול מגר" והם מתחלקות לג' קוין- גבורה הוד ויסוד בקו שמאל. מה "קופץ" לעין? למה יש יסוד בקו שמאל? זה יסוד דקו אמצעי, אלא , אולי לומר רק על הגבורה שביסוד הוא מדבר – בהמשך אומר בעה"ס תשובה: אומר שהיסוד והת"ת התחלקו ימין ושמאל- היסוד יותר נוטה לשמאל והת"ת נוטה יותר לימין. לכן החלוק ההיא גבורה הוד ויסוד- ובהמשך בקו הימין- החלוקה תהיה חסד- נצח ות"ת. ולמה זה כך? מכיוון שלמעלה מחזה שזה נקרא חג"ת- הוא לא כותב את זה פה- בחג"ת למעלה מחזה- זה חסדים מכוסים אז הת"ת שהיא משמשת למעלה מחזה- יותר נוטה לימין, ויסוד שהוא למטה מחזה שם נקראת החכמה הוא נוטה יותר לשמאל.20.00

) שהיסוד והת"ת התחלקו לימין ושמאל, ת"ת נוטה לימין ויסוד לשמאל

קו השמאל הוא גבורה הוד יסוד של ע"ס של העין.

 • וחסד נצח ת"ת הם בקו ימין
 • וכללות הג"ר שבחסד נמשך בקו אמצעי.

( אז איך יש לנו ע"ס- הרי יש  לנו רק חג"ת נה"י- חב"ד נמצא בם' דצלם, ועכשיו אנו מדברים על ה- ל' דצלם? אז בחסד עצמו יש את הג"ר- כללות הג"ר נמצא בחסד. והשאר חג"ת נה"י מתחלקים לימין ושמאל.

כיצד הם מתחלקים?

 • חסד נצח ות"ת- בימין
 • גבורה הוד ויסוד בשמאל)

 וכאן מפרש ג' ספירות שבקו שמאל וז"ש בטש האי חוורא דהיינו שנזדווג בבחינת המלכות שבו ואדליק ג' בוציני( נרות/אורות ) דאקרון הוד והדר וחדוה דהיינו  הוד יסוד גבורה, (כי הוד זה ברור שזה הוד  )כי הדר הוא יסוד וחדוה היא גבורה ( איפה למדנו שחדוה היא גבורה?  שגבורה זה יין)בסוד שהוא יין המשמח (וזה נקרא חדוות היין )

 

 

ומה שחושב יסוד בשמאל הוא כי קו האמצעי(אז לךמה אתה אומר שיש בשמאל- גבורה הוד ויסוד, איך שייכת את היסוד  לשמאל? עונה בעה"ס שירגיש בשינוי הזה- כי קו האמצעי שהוא ת"ת ויסוד מתחלקים לב' בחינות 🙂 שהוא ת"ת ויסוד נחלקים לב' בחינות

 • שהת"ת נוטה לחסד ולימין(כי מחזה ולמעלה זה חסדים מכוסים באופן רגיל )
 • והיסוד לגבורה ולקו שמאל

אז מה לימד אותנו כאן? לימד על חלוקה בתוך  קו שמאל שבעין ימין (22.24)

 לימד כאן על החלוקה שבקו שמאל שבעין ימין

( מדברים עדיין  על העין הימנית. 'קודם דבר איתנו על השמאל שבעין ימין, ועכשיו הלבן השני- זה האמצע שבעין ימין.- למה פה צריך להדגיש את זה? כי קודם אמר לנו שיש 2 לבנים, לבן שהו אימים ולבן שהוא שמאל שנקר לבן. ועכשיו הוא גם אומר לנו לבן שני-  ועכשיו הוא מדבר על ימין שבעין ימין. 23.44

(כל אחד מהימין ושמאל של הימין הוא כלול מג' קוין .

קודם דברנו על ג' הקוין של שמאל :

 • השמאל שבשמאל נקרא- גבורה- הוד ויסוד
 • הימין שבשמאל נקרא- חסד נצח ות"ת
 • והאמצע שבשמאל– זה כללות הג"ר שיש בחסד.

 

עכשיו ידבר איתנו על הלבן השני- שהוא קו ימין שבעין ימין דא"א

)

אות מ"ד

מד) לבן שני שהוא קו ימין שבעין ימין דא"א מאיר מבחינת ימין שבו ועולה מבחינת שמאל המאיר בו ממטה למעלה ויורד הארתו ממעלה למטה בבחינת קו אמצעי ( דומה למה שהאיר קודם בשמאל) והכה והוציא ג' נרות אחרים הנקראים נצח חסד ות"ת ולוהטים בשלמות בשמחה ( כמו שקרה בצד שמאל שבעין ימין כך קורה צד שימין שבעין ימין) ( 25.17)

כפי שיש בצד שמאל שבעין ימין

 

אות מ"ה

מה) לבן השלישי שהוא קו אמצעי שבעין ימין דא"א מאיר ג"כ ג הארות בג' קווים לוהט ומאיר מבחינת ימין ויורד מבחינת קו אמצעי ועולה מבחינת הארת השמאל החוזר לימין(למה הוא שמאל החוזר לימין? כי מתנהג בעין  ימין כמו שהכלל מתנהג- בכלל: עין שמאל חזרה לימין- ונהיתה לבנה, אז גם השמאל שבכל אחד מהקוים הוא חוזר לימין- אז השמאל מתנהג באופן הזה- וזה תיקון, וזה מראה שכל עין היא מתוקנת וכל קו הוא מתוקן. כי למדנו שאיך מתקנים את הימין? במקום שיהיה ממטה למעלה הוא ממעלה למטה  ולכן הימין יורד. ומבחינת קו אמצעי- עולה מבחינת הארת השמאל החוזר לימין- הוא פועל ממטה למעלה) ויוצא מסתימת המוח כלומר שמוציא הארה ממוחא סתימאה הכוללת ג"ר ומכה בנר השביעי( מהו נר השביעי? המלכות-שמאיר למלכות) במלכות שבשביעי היי שמזדווג בקו האמצעי שבבינה הנקראת שביעי שקו האמצעי שבה היא דעת שעי"ז היא מוציא מהבינה כללות הג"ר ומוציא דרך להאיר למוח התחתונה לז"א ולוהטים כל הנרות שלמטה שבז"א. ( 27.10)פירוש: כי ז"א שהוא קו אמצעי שלמטה מקבל מקו האצעי הזה שבעין דא"א(מהתיקון הזה שקרא פקיחו דעיניין ) (אנו עדיין לא מדברים מזה- זה עדיין משהו צדדי- כי כרגע לא לומדים על ז"א אלא  לומדים רק על התיקונים שעתיק נותן בא"א ומזכיר את זה בדרך אגב, שבהמשך אנו נלמד את התיקונים של ז"א- שהוא מקבל את ההארה מא"א ומשפיע אותה למלכות, מקבל אותם בסוד התפילין ומשפיע אותם ללב.  אז הוא אומר שז"T שהאו קו אמצעי שמקבל מקו אמצעי הזה שבעין דא"א המתיקון הזה שנקרא פקיחו דעיניין ) בעת שמתדבק בו בסוד אשר עין בעין נראה אתה ה' . ( 28.01)

אמר רבי שמעון יפה הוא ועתיק יומין יפקח עין זו עליך בשעה שתצטרך לו(עד כאן ביאר ג' גווני עינא שבעין ימין דא"א- שכל אחד מהם מאיר בג' קוין. )

ב' העיניים של א"א דומים לעיני הדגים שאין להם גבות, אינם צריכים שמירה שכולם בחסדים. לכן העין במצב זה תמיד בלבן וכל הקווים משפיעים

בעצם, מה הוא אמר?

ב'  העיניים  של א"א דומים לעינים של דגים. למה דגים? לדגים אין גבות, הם לא  צריכים  חסדים- עיניהם תמיד פקוחות, בבחינת "לא ינום ולא ישן שומר ישראל", לא צריכים לסגור את עיניים- לא צריכים שמירה, בגלל שכולו בחסדים. וע"כ במצב הזה העין היא תמיד לבן, והאדום שבו לא בא לידי ביטוי. וכל ג' הקוים פועלים כך שהם משפיעים למטה.- כך למדנו בימין, ואותו דבר נלמד בשמאל.(29.10)

 

 

עכשיו צריך להסביר לנו את ג' הקוין של עין שמאל בא"א- שבכל אחד יש ג' קוין.

הולכים לפרש את העין הזו שהיתה אדום- שחזר ללבן בא"א.לבן תוך לבן שקו השמאל הוחזר ללבן.

אות מ"ו

מו) לבן בתוך לבן שהקו שמאל הוחזר ללבן מחמת שבא בתוך לבן שבימין, ולבן הכולל כל לבן שהוא קו אמצעי הכולל ימין ושמאל שהם לבן בתוך לבן, (פירוש: ) שלבן הראשון (צד השמאל שבעין שמאל- זה הלבן הראשון שמפרש )שהוא השמאל שבעין שמאל שהוחזר ( ללבן- כמו שכל עין שמאל הוחזר ללבן, גם השמאל שבשמאל הוחזר ללבן. מה היה קודם? אדום)לימין מאיר מהארת ימין ועולה מהארת שמאל ויורד למטה מהארת קו האמצעי ( כמו תיקון של ג' קוין רגיל,והרי יש פה ג' קוין, אז היותו בג' קוין מתקן אותו) לשלשה נרות שבצד שמאל שהם גבורה הוד יסוד( איך יש לנו יסוד בקו שמאל? כי הוא נושה לשמאל) ולוהטים ורוחצים כלבן הזה כמי שרוחץ גופו בבשמים טובים ובריחות על מה שעבר עליו בתחילה. (31.38 )

 

( פירוש ) כל אלו הפרצופים נתקנו מז' מלכים דנקודים שנשברו (אם היינו רוצים יותר לדייק- היינו אומרים שלא נשברו אלא התבטלו, כאן שמדבור על א"T הוא לקח לתקן את אח"פ דכתר דנקודים- אח"פ דראש דכתר דנקודים שלא נשבר- אלא רק התבטל, דהיינו ירד לגוף שהוא למעלה מפרסא ) למעשה התבטלו, שכאן מדבר על א"א שלקח לתקן את אח"פ דראש דכתר דנקודים שלא נשבר אלא רק התבטל כלומר ירד לגוף שלמעלה מפרסה התבאר לעיל סיבת שבירתם (בעולם הנקודים ) מפני שלא היה תקון קויים בז"ת והיה השמאל מתגבר ומאיר ממעלה למטה ובא לבי"ע (בא לעולמות בריאה יצירה ועשייה שהיו למטה מפרסא והיו בסיגים, )וע"כ נשברו ומתו (ושהז"ת דנקודים נדברו ומתו אז כמובן שגם הראשים התבטלו )ולפיכך עתה באצילות כשחזר קו שמאל להתקן באצילות( איפה נתקן? בעולם אצילות, כי לא רוצה לחזור על אותה טעות בכדי שלא תהיה שום שבירה) בבחינת עין שמאל דא"א ובבחינת דא לגו מן דא (זה מתוך זה )דהיינו  חוור בגו חוור (לבן בתוך לבן ) שהשמאל הוחזר כולו לימין שגם השמאל בא להשפעה (ולא שמאל שרוצה רק לקבל )היה רוחץ עצמו בלבן הזה ( למה? כדי להתקן )כלומר שע"י התכללותו בלבן דהיינו בחסדים נטהר מכל הפגמים שהיו לו בעת שבירת הכלים ( כלומר אחד התקונים שזה דוקא שאין שמאל תהיה לבנה) וז"ש ואסחן (כלומר רחץ את עצמו )בחאי חוורא(בזה הלבן )

כמאן דאסחי גופיה בבוסמין טבין וברחין, (רוחץ את עצמו בבשמים ) כי החסדים שהשמאל נכלל בהם היה לו כבשמים וריחות על מה דהוו עלוי בקדמיתא( מה שהיו לו קודם בעולם הנקודים) דהינו שנטהר מכל מה שהיה עליו בתחילה בעת שבירת הכלים ונפטר מכל הדינים הללו ע"י התכללותו זו.

(התכללות של השמאל בימין. אז זו הסיבה שמייצרים את ההתכללות, דוקא  בא"א שהוא כמו השורש לכל המוחין. בשורש המוחין השמאל שלך צריך להיות השפעה, גם מה שאתה מקבל, גם אם זה בא לידי ביטוי כקבלה, אח"כ, הוא צריך להיות השפעה, ככה זה בשורש המוחין שלך – בתת המודע) ( כי אם לא, אז כשיגיע האור, אתה לא תדע לרצות להשפיע, גם אם אתה תגיד בשכל, במודע- אני רוצה להשפיע- את הלא תצליח. למה? כי תת המודע שלך שולט. ואז מתת המודע, אז הצד שמושך אותך מאד חזק לרצות לקבל. אז אומר: אם אתה רוצה לייצר אצלך תיקון: תקן בתת המודע שלך- כמו שתיקנו בא"א. ואז אתה יכול לתקן בתת המודע הנפשי שלך שגם השמאל שלך הוא השפעה- גם הוא לבן ) (36.10 )

 

בשורש המוחין, בתת המודע, השמאל צריך להיות השפעה, גם מה שבא בבחינת קבלה. אחרת אדם לא ידע לרצות להשפיע מפני שתת המודע שולט.

 

אות מ"ז

מז) אחר שביאר בחינת קו שמאל שבעין שמאל דא"א מבאר לבן שני (איזה לבן שני? השני משלושה שבעין שמאל )שהוא בחינת הימין שבעין שמאל דא"א( הוא עושה את אותו תיקן של ג'  קוין) יורד ועולה ומאיר דהיינו בהארות ג' קווים. ( הימין יורד, והשמאל עולה והאמצע מאיר)

(מאיר ) לג' נרות שבצד ימין שהם חסד ת"ת נצח ( מה עושה שם ת"ת? שקו אמצעי ת"ת נוטה לימין) ולוהטים ומתרחצים בלבן הזה שבעין ימין שנכללו בו בסוד חוור גו חוור(היול וכל השמאל נכלל בימין- וגם פה כל הימין של השמאל מתרחץ בימין- ) כמי שרוחץ גופו בבשמים טובים ובריחות על מה שהיה עליו בתחילה דהיינו בזמן שבירת הכלים ואין להקשות הרי הוא בבחינת ימין וא"כ מה לו להתרחץ בלבן של עין ימין? בסוד חוור גו חוור( הרי אתה אומר שהוא ימין! ( נכון)  כי הענין הוא שאפילו קו ימין דעין שמאל היה בעת שבירת הכלים תחת שליטת השמאל וצריך עתה להתמתק בלבן שבעין ימין דא"א. (כי הרי כל פרט כפוף  לכלל בו הוא נמצא- והוא נמצא בעין שמאל ועין שמאל היתה אדומה, אז עכשיו הוא צריך להתרחץ- ורצה להתקן כעין לבנה ג"כ ) ( 37.51)

 

אות מ"ח

מח) אחר שכבר ביאר ב' חוורין שהן ב' קווים ימין ושמאל שבעין שמאל דא"א מבאר עתה לבן השלישי שהוא קו האמצעי שבעין שמאל דא"א הוא מאיר( קו אמצעי) ועולה(קו שמאל ) ויורד(קו ימין ) דהיינו כדרך הארת ג' קווים, ועל ידו יוצא אור לבן דהיינו חסדים מפנימי פנימיות של המוח דהיינו מח"ס (מחוכמה סתימאה )דא"א ובוטש בשער שחור דז"א כאשר צריך ובראש ובמוח של ראש של ז"א ומאיר לשלש ספירות שנשארו שהם חכמה בינה דעת כי לא נגלה עד עתה רק חג"ת נה"י ( קו אמצעי דשמאל מאיר חוכמה בינה ודעת)והם נגלות כפי שנצרך לגלות אם טוב לפני עתיק הסתום מכל לגלות ( כמובן ברצון העליון  מתגלה בפקיחו דעיניין הארת החכמה מל' דצלם.) (39.25 )

 

 

כמו שחורא תליתאה דעין ימין דא"א (כמו שהלבן מג'  הקוים דימין דא"א- ג' הקוין של עין שמאל דא"א מאיר לז"א )האיר למוחא תתאה שהוא ז"א מטעם שהתבאר אף כאן חוורא שלישי דעין שמאל דא"א מאיר לז"א וז"ש ובטש בשערא אוכמא (שערותיו שחורות ) היי ז"א ששערותיו שחורות בסו"ה שחורות כעורב, ( לא לבן כא"א, אלא שערותיו של ז"א שחורות- בחור) וברישא שהוא גלגלתא שלו ובמוחא דרישא (בראש- הוא גלגלתא של ז"א )שהוא חב"ד שלו.

ואין להקשות הרי מקודם אמר שבא"א הוא עין אחת (למה אתה אומר שיש ב' עיניים? הר יש עין אחת, הוא אמר לנו את זה קודם, רק חוזר על זה כאןבעה"ס )ולמה חושב כאן ב' עינים והענין כי ע"כ מקדים ואומר וכן להלן כלומר שהם באמת ב' עיניים אלא לפי שגם השמאל הוא לבן וחסדים כמו הימין נחשבים שתיהן כאחת, אמנם הם ב' עינים ובכל אחד ג' חוורים(ג'ק לבנים- בסוד ימיןם ושמאל שכל אחת כלול מג' קוין. ) ( 40.50)

 

אות מ"ט

מט) העין ההיא דא"א אינה סתומה (העין דא"א אינה סתומה בחסדים מכוסים, כמו האוזניים, היות וזה תיקון של ל' דצלם שמאיר חכמה

)העין דא"א אינה סתומה בחסדים מכוסים כמו האודנין היות וזה תיקון של ל' דצלם שמאיר חוכמה

והם שתי עינים והוחזרו לאחת כי הכל הוא ימין ואין בו שמאל (ועל זה כתוב ) "לא ינום ולא יישן " ואינו צריך שמירה ( אין לו גבות, וגם לא צריך גבות שהם חסדים)אין מי שיגן עליו(הוא עצמו חסדים ) הוא מגין על הכל והוא משגיח על הכל ומההשגחה של העין הזו נזונים כולם(ואם רגע אחת לא תהיה השגחה הזאת  לא יהיה כלום. ( 42.17)

 

אות נ'

נ) אם עין זו דא"א היתה נסתמת רגע אחד לא יכלו כולם להתקיים ( הרי כל ההארכה באה ממנה) משום

 • זה נקרא עין פקוחה עליונה
 • עין קדושה עין של ההשגחה,
 • עין שלא ינום ולא ישן
 • , עין שהיא שמירת הכל ,
 • עין שהיא קיום הכל

ועל זה כתוב טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך אלא יברך( למה? כי ממנו כל ההשפעה לתחתונים) כי זה נקרא טוב עין וממנו מברך לכל( 43.40)

 

שאלות חזרה:

 1. מה ההבדל בין עיני א"א לעיני ז"א
 2. הסבר את החלוקה בעין ימין ובעין שמאל דא"א ובאר כיצד בדרך החלוקה חוזר הכל ללבן.
 3. מה תפקיד של העין דא"א ומה השמות, ומה פירושם כפי שמביא באות נ'.?

 

 

התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד עשר הספירות, קורסים נבחרים בחכמת הקבלה, הדף היומי בזוהר, שער הגלגולים, כתבי האר"י, שיעורי השקפה, עבודת נפש, קבלה למתקדמים ועוד – היכנסו לאתר הסולם: https://www.hasulam.co.il ✨
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב