007- אדרא רבא – שיעור 7 (נח-ס) השקפה

007- אדרא רבא – שיעור 7 (נח-ס) השקפה

נָשֹׂא  נח – ס

רעוא דמצחא

עיקר הלימוד בא לבסס את צורת המחשבה האימונית אותה צריך האדם לבנות, וכאן מלמד מתי וכיצד ראוי לגלות את הרצון. הרצון מתגלה במקום בוא מתגלה האור, ובמקום בו מכוסה הרצון מופיעים השערות, כאשר השיער מבטא כלי של רצון שלא יכול לבוא לידי ביטוי, וכן ניתן לגלותו בעת רצון, כמו במנחה של שבת.

המצח שבגלגלת דא"א נקרא רצון כי רצון הרצונות נגלה במצח ההוא כנגד זה למטה כתוב, והיה על מצחו תמיד לרצון וגו ומצח הזה שנק רצון הוא מקום הגילוי האורות של כל הראש והגלגלתא ולכן עליו להיות מגולה ללא שערות ויכולה להתגלות חוכמה ואין צורך בשערות שהם כלים המראים שאי אפשר לקבל, אך כשיש תיקון שכן ניתן לקבל חוכמה במקום קדושה, בחוץ זה יתבטא במקום שאין בו שערות.

בשבת מתגלה המצח דז"א שנק רצון בשעה ההיא נשקט הרוגז ונמצא הרצון והתפילה מתקבלת. ז"ש ואני תפלתי לך ה' עת רצון זהו הזמן בו אפשר לבקש שיתגלו לו כלים דהשפעה, כלומר כשמוצאים את הרצון להתחבר לאמונה שלמה ניתן לאדם להתחבר לצדיקות שבו. וכשאין שעת רצון ומגלים את הרצון, זהו סוג של חוצפה שאנו כאן כאורחים, אלא אסור שהרצון יהיה בבחינת יצאנית אלא רצון ראוי שבא מטעם קשר עם העליון. לכן כדאי להסתיר רצונו עד שרואה שהשעה ראויה.

צדיקים יודעים מתי לגלות רצונם, אשר ממילא אין להם רצון לפרטיות, אלא להשפעה. כאשר אדם מגלה רצון שלא בזמן הראוי, זו חוצפה עליה נאמר עז פנים לגיהינום, ובמקום קדושה, צריך לגלות כדי להשפיע.

תיקון החמישי-רצון המצח/ רעווא דראעווין- רצון הרצונות

+ תיקון שישי- פקיחו דעיינין

למדנו עד כה 4 תיקונים

 • שלושה תיקונים שהם בפנימיות א"א
 • וצריכים ללמוד עוד ארבעה תיקונים שהם חיצוניות א"א.

יש קשר בין התיקונים בחיצוניות לתיקונים בפנימיות– את כולם נותן עתיק בא"א.

אלה הם שבעה תיקונים שנותן עתיק- כדי לבסס את צורת המחשבה בא"א.

ועכשיו אנו רוצים לבדד את התיקון הזה.

מהו התיקון הזה של הרצון. איך מתקנים רצון.  מתי הוא אמור להיות מגולה, ומתי לא נכון לגלות את הרצון.1.22

3 התיקונים הראשונים בפנימיות בא"א:

 1. גלגלתא
 2. מוחא סתימאה (מו"ס)
 3. מוחא דאוירא

 

התיקון הרביעי והחמישי מתחלפים לפעמים.

התיקון הרביעי היה "עמר נקי"- השערות על הראש בגלגלתא- כנגד ם' דצלם.

התיקון החמישיתיקון המצח– דוקא גילוי המצח משערות– שהוא נקרא רעווא דרעאוין– ואת זה הוא רוצה להסביר לנו- למה הוא מגולה משערות- ומה התפקיד שלו.

כתוב" היה על מצחו תמיד לרצון"

הפסוק הזה בא להראות  לנו- שיש קשר בין המצח לבין הרצון.

מצח הזה מראה דוקא על הגילוי של האורות:

בפנימיות–  במקום שיש גילוי לאור– בחוץ הוא מתגלה כגילוי הרצון

במקום שמכוסה האורבחוץ הוא מתגלה כשערות

ולכן:

 • הם' דצלם בפנים- שם יש אויר- ואויר נקרא חסדים- חסדים מכוסים- צד האמוני- שאני לא נותן לשום רצון עצמי להתבטא- רק רצון העליון. . הרצון שלי לא קיים בכלל… אני לא קיים

לעומת זאת,

 • ה- ל' דצלם ששם ה-י' כן יוצאת מהאוירומתגלה אור בפנימיות– בחוץ זה מתגלה דוקא כמקום שאין שם שערות. למה?

 

מה זה שערות? זה כלי של רצון פנימי שלא יכול לבוא לידי ביטוי

אז ב- ם' דצלם – הרצון העצמי לא בא לידי ביטוי– שם הרצון מכוסה לגמרי– כי אם נגלה אותו–  נגלה רצון עצמי- אז  אנו נחטא כמו בחטא עץ הדעת.

 • לכן בנינו את המחשבה הפנימית שלנו על אמונה
 • ואת הגילוי החיצוני שלה גילינו על ע"י שערות מכוסות.- שהשערות כמו מכסות את הרצון- לא מגלה רצון עצמי.

פה- בל' דצלם- דוקא כן מגלה רצון עצמי. אלב כאן מתחילה להיות דקוא בעיה. כי אם אני מגלה רצון עצמי, זה יכול להיות חוצפה. איך אני אגלה כזה רצון? אז אומר: תלוי מתי!

בשעת  שיש עת רצון- אז מותר לגלות את הרצון. לא בכל זמן.

אבל כשיש "עת רצון-" אז את צריך ללמוד לגלות את הרצון.  זה אחד התיקונים שתדע לגלות רצון, כי אם לא תדע מה אתה רוצה איך  תבוא ליחד! איך תגלה מי אתה? כמובן התיקון הזה נסמך על כך שיש מקום שבו אתה מכסה את הרצון, אם  אתה לא יודע לכסות את הרצון, אז אתה תגלה אותו במקום הלא נכון. 4.41

"אומר רשב"י: "כשמתגלה המצח מתקבלות תפילות ישראל." זאת אומרת כשמתגלה הרצון שזה המצח, אז מתקבלות תפילות ישראל.  ושואל: מתי מתגלה?  כל החברים והוא שותק- שתק רשב"י. כדי שיענה מהחברים, ואף אחד לא עונה.

שאל פעם שנייה מתי? לא  ענו לו. למה לא עונים? כי הם  לא רוצים לגלות רצון. אלא אם כן- הם מקבלים רשות. ( )

אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו: מתי מתגלה המצח?

 • אני (רשב"י) בחינת עתיק,
 • אתה בחינת חכמה

האם אתה יכול לגלות רצון כי אני אמרתי שיתגלה רצון?..יש לך את השמירה שלי.

אומר רבי שמעון לרבי אלעזר: מתי מתגלה המצח?

אמר לו רבי אלעזר: בשעת תפילת המנחה של שבת.- עת רצון.

מה הטעם שואל רבי שמעון, שמתגלה המצח בשעת תפילת מנחה דשבת? מאיפה הטעם הזה? אמר לו רבי אלעזר: משום שזה זמן של דין, שהדין הזה עכשיו מקבל רחמים גדולים. (6.35)

כיצד? בשעה הזאת בימות החול – בשעת המנחה- גלוי הדין למטה- בז"א. כיצד?

למדנו שהחסד של אברהם- שמתגלה בעלות השחר= הולך ואור עד חצות היום, לאחר מכן השמש מתחילה להעריב, דהיינו מתחילה לשקוע- "ובא השמש", ואז כאשר מתחילה הנסיגה- מתחיל הדין.

אז כל הזמן הזה הוא זמן של דין. וצריך להיזהר משעת המנחה והלאה.

אז אם זה דין, אז למה אתה המגלה את הרצון? החיצוניים יזיקו.

אז אומר: לא!  בשבת  (במנחה)  זה להפך! מתגלה המצח דא"א- שנקרא רצון, ובשעה ההיא- ואז נשקט הרוגז- ונמצא הרצון והתפילה מתקבלת. וזה שאנו אומרים בתפילה " ואני תפילתי לך ה'- עת רצון, ברוב חסדך ענני באמת ישעך"(

מה זה ברוב חסדך ?אנו סומכים על חסדו של השי"ת. וכן על מה סמך רבי אלעזר שגילה את הרצון? על רבי שמעון שהוא עתיק- מדרגת יחידה.

בשבת יש ג' עליות:

 • א. בליל שבת יש עליה למדרגת נשמה
 • ב. במוסף דשבת- עליה למדרגת חיה
 • ג. במנחה דשבת- עליה למדרגת יחידה)

וכשיש לנו כזאת שמירה עצומה של מדרגת היחידה- שזה בכזאת קדושה- מותר לגלות את הרצון- ולכן נתקן לאומרו בתפילת מנחה.

ואמר רבי  שמעון לבנו: "ברוך תהיה בני לעתיק יומין" ותמצא רצון המצח בשעה שתצטרך לו.- ככה צדיקים יודעים מתי לגלות רצונם ומתי לא. 8.51

הילדים הקטנים- זה לא משנה להם מתי: באמצע הלילה, בצהרים, בבוקר- יש אנשים באולם, אין אנשים באולם, בעת דרשה שלה רב או לא בעת דרשה של הרב, שהם רוצים משהו- הם צועקים אותו. הם מגלים את הרצון!. 9.19

אומר הזוהר: בא תראה בשער למטה איך זה קורה:

כשנגלה המצח נגלית עזות! עז פנים! עז פנים לגהנום! למה? אסור לגלות רצון!? "בא לי " עכשיו אז אני מגלה! איך הילדים לומדים, לפעמים מילדים לא טובים בגן? איך הם אומרים " בא לי"

אם "בא לי" ואני רוצה- אז אתה צריך לתת לי.

(אות ל"ו) אומר:" ז"ש ומצח אישה זונה היה לך ומאנת והכלם"- ככה אומר עם שיראל על כנסת ישראל ח"ו, אבל אם מתנהגים לא כראוי, אז זה נקרא "מצח אישה זונה" היא מגלה את  רצונה כלפי חוץ, תגלי את זה כלפי בעלך! למה את מגלה את זה כלפי חוץ?! "וכנגלה המצח, נמצא האהבה והרצון השלם, וכל מיני רוגז נשקטים ונכנעים לפניו", כי זה זמן זווג_ זמן זווג בקדושה. 10.31

וכשאדם מגלה את רצונו, שזה לא "עת רצון"- זה לא משנה אם מגלה את זה בחוץ  או בפנים- שאף אחד לא רואה- ברגע שהוא מגלה- זה נקרא עזות! ולכן עז פנים לגיהינום. לכם יש הקפדה על ענייני חוצפה. חוצפה היא דבר רע, כי היא מגלה עזות ורצון. עזות זה לא טוב.

אומרים" היה עז כנמר"- אבל זה  אפשרי- רק כשיש לך תיקון של עתיק, ואם לא, אסור לך לגלות.19.11

אות ל"ז ואומר: מהמצח הזה- שלמטה- מאירים 400 בתי דינים, יש חשבון- חכמה בינה ת"ת ומלכות- ומצד בינה זה 400 ועוד מלכות שנכנסת  לאור ונהיה אויר, אז אותו דין שלא נמתק בבינה שנקרא עוד ע"ס זה 410. אבל החשבון כרגע לא חשוב, יש דינים קשים לגלות רצון! אז צריך להסתיר את הרצון. אבל  אומר הזוהר הקדוש, שנתגלה עת הרצון הזה במצח א"א- כולם נשקטים לפניו!- כל הדינים! הדין יושב! ובמקום הזה לא נמצא שערות- זה תיקון מיוחד דוקא כן לגלות רצון- ככה צריכה להיות מהחשבה. 12.15

כך שהמחשבה מתוקנת כך- שכך מתוקן הראש דא"א- שאתה דוקא כן צריך לגלות רצון.

למשל בעת לימוד, את הצריך לגלות את הרצון שלך- זה זמן של תיקון! זסה שמן שאתה רוצה לגלות דברי תורה. אבל אם אתה נמצא רק ברצונות עצמייים בהתבוססות שלך עצמך בעולם- אז לא צריך לגלות רצון..12.39

למשל אדם רעב  וצועק: אני רעב תביאו  לי אוכל!..אבל אנו לומדים עכשיו… אנו באמצע לימוד, את הרצון שלך תשקיט, שים אותו בצד, אז מה, אני לא אחיה ככה ספונטיניות? באימופולסיביות? לא! האימופולסיביות לכאורה מראה את הרצון שלי, וכך אני יהנה בחיים, אעשה את מה שבא לי!- זה בדיוק אסור לעשות!-  לא מפאת הבושה של מה יחשבו עלי, אלא מפאת שזה נכון שלא לגלות רצון  בכל עת, אלא רק בעת שמותר!

בא"א שמתגלה הרצון , כולם נשקטים-  יש לך מקום כזה גבוה- תגלה רצון!  והוא לא מתכסה כמו בגלגלתא שהיא מלאה שערות.

שימו לב! יש תיקון מיוחד: תגלה רצון! תגלה רצון במקום שצריך! כי אם אתה לא מגלה במקום שכן צריך אז אתה לא מאיר לתחתונים.

דוקא ל"ב נתיבות החכמה מתגלים בגלל שיש לנו את הרצון, ובהמשך אנו  נראה גם בתיקוני דיקנא גם למה ה"תפוחים"  ( מקום הלחיים) חייבים להיות מגולים, ואסור שיתכסו בשערות, ואם מתכסים בשערות, למרות שאנו לא מגלחים את הזקן- שם כן נכון לגלח. דוקא שהתפוחים יהיו מגולים(14.00)

המצח צריך להיות מגולה-  מי שגדל לו בטעות שערות על המצח- שידע שזה  בריא-.. לא מבחינה חיצונית

מי שמתייבש לגלות רצון , שצריך לגלות רצון- מה אתה מתבייש!? עכשיו צריך לגלות רצון.

 

אז התיקון החמישי הוא דוקא לגלות רצון במקום של קדושה! שצריך לגלות רצון

שימו לב שבתיקון  של "עמר נקי" היה מקום שדקוא היה צריך לכסות את הרצון- ופה צריך לגלות את הרצון.

הכל כ"כ מדוד וכ"כ יפה- איך לבנות את צורת המחשבה (15.01)

התיקון השישי-: "פקיחו דעיינין"

מהו פקיחו דעיינין?

אנו כמובן מדברים על א"א.

העיניים של ראש הלבן- מי זה ראש הלבן? א"א  הוא נקרא זקן (ק'- בצירי), הוא נקרא זקן לבן

 • הראש שלו_ נקרא גלגלתא דא"א
 • העיניים של הראש הזה- שונות משאר העיניים-

זאת אומרת, עיניים של ז"א באופן רגיל- אנו רואים שלעיניים יש  גבות וריסים- למה?  תנסה לפקוח את העיניים כל הזמן-  אתה לא יכול. למה? כי  צריך לסגור אותם מפעם לפעם- אז נכון, יש תירוצים, אבל

מה הרעיון הפנימי ?

שאתה לא יכול לגלות תמיד את החכמה- שזה לא בא במסגרת של חסדים

לכן מידי פעם צריך לכסות את העיניים, להרטיב אותם קצת בחסדים.

אז צריך  כסות לעיניים. וגם שזיעת המצח לא תרד על העיניים  ולכן  יש גבות שהם בחינת  חסדים שמכסות את בחינת העיניים.

אין בא"א כסות על העין! אין גבות לעין!

למה? אומר רשב"י " לא ינום ולא ישן שומר ישראל"- הוא לא ישן! הוא לא עוצם  את העיניים.

עצימת העיניים היא כמו שינה. אם יש שינה – אז אין "פקיחו דעיניין"-

 

 

וזה דוקא תיקון של  פקיחת העיניים.-כתוב "כל עוד עיניך פקוחות"-

ולמדנו דבר חשוב:

כל מה שבא ברחמים- אין לו כסות על העין!

ואין לו גבות על העין!

 

 איזה דברים- אנו לא צריכים כסות? איפה אנו משפיעים בלי כסות?

איפה במחשבה- אני תמיד צריך להיות עם עיניים פקוחות- ואף פעם לא לישון בהם? לאמונה!

תשובה: כל הזמן צריכים להיות ערניים לאמונה שלנו. לג' האמונות הראשונות- לפחות לאמונה שיש בורא לעולם.(18.10)

אומר: בוא תראה איך זה מקביל לנקודה הפנימית?:

 • כמו שיש בפנימיות הראש דא"אגלגלתא ומוחא דאוירא_
 • כך זה גם בחיצוניות הראש

ולכן מתחלק הבינה של  הראש ל

ב' חלקים– ל-ם' דצלם, ו-ל'– דצלם

 • ם' דצלם- שהי' לא יוצאת מהאויר- ואין שם גילוי אור
 • ל' דצלם- כן יש שם גילוי אור- והוא עצמו ל' דצלם -מתחלק ל-3 גם לם'ל"צ:

 

האודנין- האוזניים והמצח-הוא סוד הם' של ה-ל'- שהוא סוד שהוא חב"ד- וכל הל' הזה מתחלק לע"ס.

חב"ד, חג"ת, נה"י והמלכות

ל' דצלם מתחלק:

 • חב"דם' של ל'– המצח והאוזניים
 • חג"ת- ל' של ל'-ב' העיניים והחוטם
 • נה"יצ' של ל' ב' השפתיים והלשון
 • מלכות- פה

 

אז מה שמעניין אותנו כרגע זה רק העיניים: הם חכמה.

אבל רשב"י שואל את  רבי אבא: איפה אנו רואים רמז לזה?

אומר: בדגים! בדגים אנו רואים רמז.

דג מת- רמז למוות- כך שאין על הבנאדם שמירה

יש מקומות אצל הפושעים- שכשולחים למישהו דג מת-זה סימן- שאותו אדם בסכנה ואין עליו שמירה.

דגים זה שמירה-  העיניים שלהם תמיד פקוחות- כך אומר רבי אבא- שרומז לדגת הים, אין להם כסות על העין, אין להם גבות עיניים" והם גם לא ישנים וגם הם לא צריכים שמירה על עיניהם. למה? כי נמשכים ברחמים. כל שכן עתיק מכל עתיק שאינו צריך שמירה! כי עתיק נותן את התיקון הזה לא"א– ולכן א"א הוא תמיד עם עיניים פקוחות, וזה נקרא " לא ינום ולא ישן שומר ישראל" ישראל הוא כנגד ז"א, ולכן א"א שומר עליו, צריך להיות לנו במחשבה הפנימית שלנו. בשורש המחשבה משהו- שהוא תמיד עם עיניים פקוחות- שאתה אף פעם לא נרדם שם, אתה צריך להיות בשמירה מתמדת .זה לא שלפעמים כן, ולפעמים לא. יש דבר שאתה תמיד צריך להיות. אין מצב שאתה מוותר עליו. כמו שלפעמים יש לי כח ללמוד ולפעמים אין דבר כזה לוותר עליהם..  יש דברים שתמיד צריך לעשות, איך דבר כזה לוותר עליהם 21.4

למשל, תמיד צריך פקיחו דעיינין, בהמשך נבסס מה הם ונראה איך פועלים.21.50

 

סיכום: מה למדנו היום😕

למדנו על התיקון החמישי והתחלנו את התיקון השישי

התיקון החמישי- הוא רעווא דרעווין– או רעווא דמצחא- רעווא זה רצון- רצון המצח או רצון הרצונות, הוא נמצא דוקא בגילוי הרצון במצח שהסימן שלו- שאין לו שערות. וגילוי הרצון אומר: שיש זמנים מיוחדים שנקראים עת רצון. מתי? שאתה בקדושה" כמו במנחה בשבת, שזה מצב של קדושה, שמאיר עתיק יומין, שמאירה האמונה- אז אתה דוקא צריך לגלות את הרצון- בשונה מכך שמגלים את הרצון בעזות, במקום שאסור לגלות את הרצון. ונתן  לנו סימן: אדם לא צריך לחיות לפי מה שבא לו, אלא מתי אתה יכול לחיות לפי מה שבא לך? בעת רצון!- דוקא התיקון הוא תגלה את הרצון, בעת רצון! זה התיקון? 23.02

האגב שלו הוא: אבל אל תגלה אותו: ותהיה עז פנים, כי עז פנים לגהנום. ותהיה עז כנמר במקום, שיש עת רצון!- וזה התיקון החמישי.

 

התיקון השישי- שהתחלנו ללמוד: הוא פקיחו דעיינין– יש מציאות שאתה צריך שמירה מתמדת דוקא מהמקום הפנימי שלך, שאמרנו שכל א"א הוא כמו תת המודע של המחשבה שלך" והמחשבה המודעת תהיה בז"א- זה יהיה כבר אחרת, אבל בתת המודע של המחשבה שלך- אתה צריך מקום- שאתה תמיד עם עיניים פקוחות- תמיד אתה צריך להיות בפוקוס פנימי- זה כמו ערכים פנימיים שאתה לא מוותר עליהם אף פעם. 23.49

 

 

 

 

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד עשר הספירות, קורסים נבחרים בחכמת הקבלה, הדף היומי בזוהר, שער הגלגולים, כתבי האר"י, שיעורי השקפה, עבודת נפש, קבלה למתקדמים ועוד – היכנסו לאתר הסולם: https://www.hasulam.co.il ✨
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב