הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 10 השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 10 השקפה | עמודים כח-ל

בלק כח – ל

הינוקא – הילד

אמר אותו הילד, מי שרוצה לחם, יאכל אותו ע"פ החרב.

אכילת לחם מבטאת בחכמה קבלת אור. מלמד הילד מה צריכים להניף בלחם, כלומר לתת תרומה, ומלמד על לחם שעורים שהם חומר הגלם הראשוני . כלומר כאשר מעלים ומניפים את הרצון למעלה, להתכלל בהשפעה, ניתן להתקדם, אחרת הוא מנותק מהעליון. השעורה היא בחינת הגילוי של הרצון, והתיקון ברצון הוא בחיטה.

אמר רבי אלעזר, כך אנו קוראים לה חיטה. אבל אנו רואים בכל השבטים, שאין בשמותיהם אותיות ח׳ ט׳, מפני שמורים על חטא ואחיזה לחיצוניים, אבל אצל המלכות, שנקראת חיטה, שורות האותיות ח׳ ט׳, המורות על אחיזת החיצוניים.

ומה שאמר הילד, שבחיטה אין חלק לס"א, פירושו, בה עצמה, שהוא יסוד דמלכות, המתוקנת בבינה. אבל בסמוך לה, במלכות דמלכות, שם גנוזה הארת המנעולא, ושם יש אחיזה לחיצוניים, ושם ח׳ ט׳ של חיטה. ויסוד עצמו, מפתחא, הוא אות ה׳ של חיטה. עונה הילד שאלו אותיות שבאו מהקדושה שלמעלה, שהאות ה מתקנת את האות ח והאות ט. השבטים הם כמו צד הזכר שאין בהם את הדין, והחיטה מצד המלכות, כלומר שיש בה גם דין.

אין תגובות

להגיב