הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס צד-צו | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס צד-צו | מתקדמים | שיעור 32

פנחס צד – צו שעור 32

אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר

כנגד ליבו של האדם, יש בציצית ל"ב ציציות כחשבון י ה ה חסר האות וו. מהציצית מציצה האמת שבבגד, שבבגידה של עולם השקר הזה, וכך בכל מפגש עם המציאות, צריך להציץ לנו הקשר האמיתי אם השם. כל מציאות שההשגחה מראה לאדם, באה כדי ליצור קשר לעליון. בכל מפגש יש לחבר את הלב עם היסוד, עץ החיים. מלמד כאן מהן ד הקליפות המפריעות לאדם להתקשר להשם, וכיצד להתגבר עליהן.

  1. והן הציציות הן ל"ב כנ"ל כשבון יוד הא הא השלימות שלהם היא ואו דהיינו י"ג חוליות שבכל ד כנפות והואו מתיחד עם כל ארבע חיות שבד' כנפות, ומשלים השם יוד הא ואו הא למעלה בז"א ומלכות דאצילות ומשלים למטה בחיות. כי עמוד האמצעי שהוא מטטרון הוא להשלים למעלה כמו הת"ת דאצילות כי שמו דמטטרון הוא כשם רבו ת"ת ונברא בצלמו כדמותו שהוא מטטרון כולל כל המדרגות ממעלה למטה כי ת"ת ומלכות דאצילות מלובשים בו וממטה למעלה, דהיינו שכולל כל ד' חיות הקדש מיכאל גבריאל וכו והוא אחוז באמצע ז"ש והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מחבר מהקצה אל הקצה שהוא קו אמצעי.
  2. והוא מטטרון כלול מד' פנים וד' כנפים של כל חיה וחיה שלמעלה בזו"ן שהם יאהדונהי דהיינו הצירוף של הויה אדני שהם ז"א ומלכות. אז ישיר משה, כי ז"א שה"ס משה יש בכל חיה שלו ארבעה פנים וארבע כנפים שהם בגי' אז דהיינו שמונה. כעין זה אז באריה אז בשור אז בנשר אז באדם שהם ל"ב פנים וכנפים שבגי' ד"פ אז. בכל אחת מהחיות בחינת פנים י-ה-ו-ה, וכנפים המציינים אדני. 
  3. ואלו ד' פנים הם ד' פנים הם ד' אותיות הויה וארבע כנפים הן ד' אותיות אדני שהם כנגד ד' בגדי זהב שה"ס אדני וד' בגדי לבן שה"ס הויה שלבש הכהן כדי לכפר על ישראל שהם כנגד אדני שפתי תפתח שאומרים בפתיחת תפילת העמידה. והתפילה עצמה, כי בתפילה יש בה הויה בכל חתימה של ח"י ברכות התפלה וח"י פעמים הויה יש בהם ע"ב אותיות כחשבון ויכלו שה"ס יסוד הנק' כל כי ח"י הויות כלולות בצדיק חי העולמים שה"ס ויכולו.
  4. ובארבע חיות שבכל חיה יש הויה אדני דהיינו שמונה אותיות לכל צד הם ל"ב אותיות וי"ג אותיות הנמצאות מראשי תיבות שבג' תיבות והו אני והו שהם ואו שבגי' י"ג, הרי י"ג שהעליונים ותחתונים כלולים בואוא הזו כנ"ל בהם נשלם אדם שהוא בגי' מ"ה שהוא עמוד האמצעי. כי ל"ב אותיות של הויה אדני שיש בכל צד עם י"ג אותיות שבואו הן בחשבון מ"ה כמספר אדם. 

ארבע קליפות הסובבות לארבע חיות

  1. למעלה בעץ החיים שה"א ז"א אין קליפות כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק. לטה במטטרון יש קליפות שמטטרון הוא בצורה של עמוד האמצעי שהוא ז"א כי בזמן שהקב"ה הוא לחוץ מהמלכות שלו דהיינו בעת שהמלכות היא בגלות, הוא מתכסה בפנים וכנפים של העבד שלו שהוא מטטרון ז"ש וירכב על כרוב ויעף שהוא מטטרון הנק' רכב במצב הגלות משתשים במרכבה שהיא הרכב להתחבר לעליון. 

ואלו הקליפות הסובבות את ד חיות דמטטרון הם א תהו בחינת רוח סערה ועליה כתוב והנה רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לא ברוח ה'. ב בהו ועליה כתוב ואחר הרוח רעש לא ברעש ה' הרי ב קליפות שה"ס קליפה ירוקה וקליפה לבנה שבקליפות של האגוז, האחת שהיא תהו היא קו ירוק השניה שהיא בהו היא אבנים מפולמות שהיא קליפה קשה כאבן מפולם. כנגד ב קליפות אלו יש מוץ ותבן של החטה. תוהו נק צמצום א וביחזקאל נק רוח סערה ובאליהו רוח גדולה מפרד הרים. גם בקדושה וגם בקליפות ישנן בחינות צמצום א. באצילות אין קליפות, וביצירה וודאי יש בעולם מט"ט ומלמד כאן כיצד להתגבר עליהן.

  1. קליפה שלישית המסבבת את ד חיות דמטטרון היא דקה כנגד סובין של החטה, כי כאן היא מתדבקת בחטה ואין יכולים להפרישה משם, עש שטוחנים אותה ברחים שה כנגד שנים הטוחנות שבפה האדם, שצריך לטחון בהם דברי תורה עד שיהיו כקמח כסולת נקיה. ובכברה שהיא שפתותים מתברר הפסולת שהיא סובין של התורה עד שתמצא ההלכה סולת נקיה בעת ההיא הלב והמוח וכל אברי הגוף שהנשמה מתפשטת בהם, לוקחים אותה ההלכה שהיא כסולת נקיה והנשמה מתפרנסת בה כמו שהגוף מתפרנס בדברי העולם השמי, כי זה לעומת זה עשה אלקים שיש לחם הגוף ויש לחם הנשמה, ז"ש לכו לחמו בלחמי. לא תמיד יודע כיצד אכילת לחם גשמי משפיע על הפנימיות, כך לימוד תורה. לכן מי שלא לומד תורה מרעיב את הנשמה.
  2. וקליפה זו היא כקליפה מתדבקת במוח האגוז שבזמן שהאגוז היא רה נפרדת קליפה ההיא מהמוח האגוז בלי כבדות ובזמן שהאגוז הוא יבש, קשה לאדם להעבירה משם כי עוד הקושיא במקומה עומדת ומשום זה צוה הקב"ה לאדם לחזור בתשובה בימי נעוריו קודם שיזקין בו יצר הרע, ז"ש מפני שיבה תקום שפירושו קודם השיבה שלך תקום בתשובה, וקליפה זו היא אש ועליה נאמר ואחר הרעש אש לא באש ה'. קליפה רביעית המסבבת את ד חיות דמטטרון היא תהום דהיינו וחשך על פני תהום שה"ס החלל שבאגוז שעליה נאמר קול דממה דקה ששם בא המלך ועליה כתוב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. מפני שיבה תקום אומר, קודם השיבה שלך תקום בתשובה.

מרכבת יחזקאל

  1. ואלו ד קליפות הן רשומות בד' אברי הגוף: בריאה ששם לחות שממנה נמצאות סרחות הריאה המדביקות כנפי הריאה זו לזו ומחלישות אותה, ועליה כתוב רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו. ושם רוח חזק מפרק הרי, הדופק בכנפי הריאה של האדם וזה הוא רוח המסעיר גופו של אדם שהוא הקליפה הראשונה שנק' ביחזקאל רוח סערה והוא הרוח שאליהו כפף אותו תחתיו ועלה בו למעלה. ז"ש ויעל אליהו ברוח סערה השמימה ורוח זה דופק על הראיה השותה כל מיני משקים ובהם ורוח אלקים מרחפת על פני מים, זה הוא קליפה לרוח הקודש. לשמאל רוח סערה עליהם נאמר לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. 

ביאור המאמר אומר, וָאֵרֶא וְהִנֵּה רוּחַ סְעָרָה בָּאָה מִן-הַצָּפוֹן, עָנָן גָּדוֹל וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת, וְנֹגַהּ לוֹ, סָבִיב; וּמִתּוֹכָהּ–כְּעֵין הַחַשְׁמַל, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ וּמִתּוֹכָהּ דְּמוּת, אַרְבַּע חַיּוֹת; וְזֶה, מַרְאֵיהֶן דְּמוּת אָדָם, לָהֵנָּה הרי שהכתוב מונה כאן ד קליפות שהם רוח סערה ענן גדול אש מתלקחת ונגה ואח"כ אומר שבתוך ד קליפות אלו יש ארבע חיות אריה שור נשר אדם. והוקשה לו למה נמצאות ד חיות הקדש בתוך הקליפות, שאין קליפות על ד חיות שלו. לתתא אית קליפין במטטרון וכו כי ד חיות דמטטרון נמצאים בתוך ד קליפות הנ"ל. 

וכדי להסביר לנו ענין ד הקליפות הללו הוא משוה אותן לד קליפות: תוהו ובוהו וחושך ורוח אלקים שבמעשה בראשית ולד' דאליהו שהם: רוח גדולה וחזק מפרק הרים, רעש, אש, קול דממה דקה. ולד' קליפות דחטה, מוץ תבן סובין מורסן ולד' קליפות דאגוז שבתוכם ד מוחין דאגוז כי המוח שבאגוז מפוצל לד' חלקים, ומביא כל אלו ההשואות כדי שיבא זה וילמד על זה בכולן יש ד בחינות, פנימית וקליפות חיצוניות

שאלות חזרה בזוהר פנחס צד-צו
1.כיצד הויה ואדני מסמנים לנו את בחינת הציצית?
2. מה ההבדל בין ד' החיות שיש בעץ חיים דהיינו ז"א דאצילות לעומת החיות שיש במט"ט?
3. מיהם ד' הקליפות הסובבות את ד' חיות דמט"ט ומה המשל כנגדם של ד' קליפות דחיטה וכיצד הם דומים לד' הקליפות שבמרכבת יחזקאל וכיצד הם קשורות לאליהו הנביא?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב