הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קו'-קח' | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קו'-קח' | השקפה | שיעור 36

פנחס קו – קח שעור 36

קריאת שמע וציצית ותפילין ורצועות

תפילין הם בחינת קו שמאל, ז"ש נשבע ה' בימינו זה תורה ובזרוע עוזו זו תפילין שמניחים ביד שמאל. ד פרשיות שבתפילין הן ד אותיות הויה. אדנ"י הוא היכל לד' אותיות שהם ד פרשיות בארבעה בתי של התפילין. ואין אדני בלא הויה כמו שאין דבור שהוא אדני בלא קול שהוא הויה ואין קול בלי דבור.

אות ש של תפלין היא הלכה למשה מסיני שכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נק' עליך ויראו ממך. האות ש שבתפילין נראית כלפי חוץ, ולכן התפילין מפילים מורא על כל עמי הארץ. כיום בזמן תיקון אין כוח להוציא מכל מצווה את כל האור, את האהבה, לכן זקוק האדם לריבוי המצוות, ריבוי הפרטים יכול להביא לתמונת הכלל, לאהבת השם. על האדם ללמד עצמו לדבר דברי תורה, שהם מקשרים אותו לעליון.

אין תגובות

להגיב