הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קטו-קיז' | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קטו-קיז' | מתקדמים | שיעור 39

שאלות חזרה בזוהר הקדוש פנחס קיב-קיד
1.כיצד צריך לכרוע ולזקוף בתפילת שמונה עשרה והיכן נעשים הכריעות ואיך מגיע לחשבון יב?
2. על מה מצביעה הכריעה ועל מה מצביעה הזקיפה ומדוע כורע בברוך וזוקף בשם הויה?
3. מה מצביעה על הפרשות הפתוחות שבתפילין ומה מצביע על הפרשות הסתומות?
4. מה אמר הקב"ה למלאכים בדבר התנאי של כניסת התפילה בהיכל אדני?
5. הסבר את דברי חז"ל של גדול העונה אמן יותר מן המברך כיצד זה קשור לחזרת הש"צ בתפילת שמונה עשרה?
שאלות חזרה בזוהר הקדוש פנחס קטו-קיז
1. מהו והתיקון השלישי? ובמה הוא דומה למעמד הר סיני? מה בו חש ומה בו ממלל?
2. מה יהיה שכרם לעתיד לבוא לאלו ששותקים כדי לשמוע ולהבין ההלכה מפי רבם? ובמה הם דומים לאלו העוסקים בתורה לשמה?
3. מהו התיקום הרביעי והחמישי? ובמה הוא קשור לתפילת 18? ואגב כך הסבר מדוע נכון להתפלל שרגלי האדם צמודות.
מה זה בא להצביע ולעורר מבחינה נפשית?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב