הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קסט-קעא | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קסט-קעא | מתקדמים | שיעור 57

פנחס קסט- קעא שעור 57 

אברים פנימיים

אוֹי לְמִי שֶׁלּא יוֹדֵעַ מַה נָכוֹן לִרְצּוֹת.
הקליפה מְעוֹרֶרֶת אָדָם לרצונות שֶׁאֵינָם שייכים לוֹ.
יֵשׁ לְקָרֵר הִתְלַהֲבוּת, עַד לְבּדִיקָה שֶׁהִיא בְּמִסְגֶּרֶת ראוּיה.

כאשר מתעורר רצון פנימי חזק בלב, יש לחבר אותו למוחין, ולא לפעול רק בספונטאניות בלי גבולות, אלא נדרש חיבור לאידיאה הגבוהה, ולפעול במסגרת הערכים הפנימיים. 

רעיא מהימנא

תלו) ובחבור הראשון פתח רע"מ ואמר אוי להם לבני אדם שהם אטומי הלב סתומי עינים שאינם יודעים את אברי הגוף שלהם, על מה הם מתתקנים אינם יודעים בכלל מדוע יש להם אברי גוף אלו, כי הקנה ג' כחות כלולים בו. הרצון הוא נפשי, עליו משתלטת הקליפה, 

א הבל שהוא להב אש היוצא מהלב ונחלק לז' הבלים שאמר קהלת 

ב אויר שנכנס אליו מבחוץ

ג מים של כנפי ריאה שהם דבוקים בקנה ומג' אלו נעשה קול דהיינו ממים ורוח ואש, וכל אחד נחלק לז' והם ז' להבות, ז' אוירים, ז' נחלים. הקול היוצא מתוכנו, אותו יש להקדיש ליחד, בנוי מאש אוויר ומים. 

תלז) וכשנפגשו להבות הלב בענני מטר שהם כנפי ריאה, דרך קנה הריאה, זהו ורעם גבורותיו מי יתבונן שבו לב מבין בבינה שהוא בלב לשמאל שהוא גבורה. וחסד הוא לימין שהוא מים דכנפי ריאה ושם חכמה שהיא מוח. כלומר, שחסד וגבורה עולים ונעשים חכמה ובינה וממנו, מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מהלבנון, שהוא לבנונית המוח שנוזלים על קנה הראיה אחר שעלו עננים דבינה אל המוח. האוויר הוא שליח המוח שעובר דרך החוטם לקנה, הארת חסדים, ומעביר לחג"ת לכנפי הריאה. 

תלח) וסוד הדבר, מי זאת עולה מהמדבר כתימרות עשן, שזה עשן המערכה העולה מהלב אל המוח, שכל רוחות שבעולם אין מזיזים אותו ממקומו. חכמה היא אותיות כח מה משום שהיא כח בלב מה במוח. הקנה הוא ת"ת הוא כולל שש ספירות חג"ת נה"י שהם שש מדרגות אל הכסא שהוא אמא שתרד חכמה אליה מהמוח אל הלב, כי בה הלב מבין. ומשום זה כתוב, קנה חכמה קנה בינה שבו יורד אמא שהוא חכמה ובו עולה אבא. וזה הוא סולם שבו עולים שנים ויורדים שנים. כי אבא ואמא כלולים זה בזה ויורדים או"א ממוח אל הלב ועולים או"ו מהלב אל המוח. ישנו זיווג מצד המוח שנעשה בפה, הוא זיווג רוחני וישנו זיווג בלב, ושניהם כלולים זה בזה, ואז ניתן להגיע ללב מבין. 

תלט) הושט הוא בולע האוכל ומשם נכנס לכל האברים שהוא במדרגת אשים, והם קרבים מיד ובולעים אותם ולוקחים הכל האש העליון הכולל האשים. וזה סוד אשי ה' ונחלתו יאכלון, אלו האשים אוכלים ובולעים ושאר לא אוכלים כך. כאשר אש יורדת מעל המזבח בצורת אריה, הקורבן מתקבל, וכאשר בצורת כלב, לא רצוי.

תמ) וכל בני העולם שבחוץ אינם יודעים איך אוכלים אלא רק רואים בחיצוניות ואינם יודעים הסוד שלהם, אלא המדרגות שבפנים יודעים ולוקחים מהם כי ושט אין לו בדיקה במחוץ כי אינם יודעים אלא מבפנים יודעים ולוקחים עד שנכנס לבית הטחינה ונשחק והתבשל. הכבד לוקח הכל כמו שלמדנו ומאלו האשים יוצאות מדרגות שלוקחות קדם הכבד ומי הם, אלו הם הטוחנות דהיינו השינים שאוכלים הקרבנות וטוחנות וע"כ כי מעטו, אלו הם הטוחנות תחילה. כשאדם בא להכניס אוכל לפיו, כלומר להופכו מחיצוני לפנימי, עליו לפעול תחילה את השינון, לראות את החלקים. מאז חורבן הבית, היינו ליבו של האדם בו יש תמימות ורצון לקרבת השם, הוא רואה את העולם כחיצוני לו, ולא יכול ולא יודע לקשר בין החוץ לפנים. אדם חיצוני חושב שמה שרואה, קיים בחוץ. אין הוא יכול לתפוס ולהרגיש שמה שקיים בחוץ בא רק להפעים נקודה פנימית. 

תמא) כיון שנטחן אלו השולטים עליהם בולעים ולוקחים ונק' ושט משום שושט הצורה של ו הוא כמו ושט כפוף ולאחר כך שט לאכול ולשתות יין ומים שכתוב שטו העם ולקטו מאכל לאכול ולשתות יין ומים שהם נסוך היין ונסוך המים.

תמב) בושט הזה נכנסים ונשאבים בריאה אלו השרפים בלהבות שלהם לוקחים משקה ונק' ראיה בחבור אחד עם הריאה והכל נשאב בהם זבל אלו לוקחים כל אחד ואחד כראוי לו. משנחרב בית המקדש ובטלו הטוחנות כי מעטו כולם. שמיעטו צורתם ומזונם ואין יום שאין בו קללה. הרים ר"ש קולו ואמר אוי ירושלים עיר הקדושה אוי לעם שכל טוב הזה אבדו, ושרים גבורים ממונים מיעטו דמותם. על זה בכו החברים, אמרו אוי רבי כשתסתלק מהעולם, מי יגלה סודות סתומים עמוקים כאלו שלא נשמעו מימי שלמה המלך עד עתה. אשרי הדור השומע דברים אלו, אשרי הדור שאתה בתוכו אוי לדור שישאר יתום ממך. 

תמג) פתח רעיא מהימנא ואמר, והרי כתוב ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע והם שבע רקיעים ונק' שחקים משום שבהם ריחים הטוחנים מן לצדיקים שהם יסוד ומלכות הנק' צדיק וצדק, לעתיד לבוא דהיינו משפע הבינה הנק' לעתיד לבוא. והם נק' שחקים על שם ושחקת ממנו הדק והם נצח והוד, עליהם נאמר ושחקים יזלו צדק שהיא שכינה התחתונה, דהיינו מלכות הנק' צדק שנחל אליה השפע משחקים.

תמד) המלכות בנויה משבע ספירות ולה שבע בחינות ומסכים שלה רקיע ראשון שהוא מלכות ניק' וילון משום שבו מכניס השפע בערב ומוציא שאז ההשפעה והשני נק רקיע הוא יסוד שבו מאירים השמש והלבנה שהם עמוד אמצעי, היינו ת"ת ושכינה התחתונה שהיא מלכות. כלומר שיסוד מיחד ז"א ומלכות זה בזה ומאירים שניהם על ידו. ז"ש ויתן אותם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ, וצדיק שהוא יסוד נק אות כשהוא מיחד נצח והוד ונק עדות כשהוא מייחד ת"ת ומלכות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קסט-קעא
1.אלו ג' כוחות כלולים בקנה?
2. איזה ב' זיווגים ישנן במוח ובלב?
3. מה תפקיד הושט?
4. למה הכוונה מבחינה פנימית על הכתוב "משנחרב בית המקדש ובטלו הטוחנות כי מיעטו"?
5. כיצד נקראים ז' הרקיעים ומהם וילון ורקיע?


ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב