הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצט-רא | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצט-רא | השקפה | שיעור 67

פנחס צט – רא שעור 67

כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה

 

מִי שֶׁמתָּקֵן אֶת הָאֱמוּנָה, הַשְּׁכִינָה הַקְּדוֹשָׁה, יוּכַל להִתְּכָּלֶל בְּעֵץ הַחַיִּים.!

 

כל אשר יעשה האלקים היינו מה שיעשה לתקון העולם ודאי הוא יהיה לעולם שכל מעשי ה' שלמים, אינו מוסיף ואינו גורע . אבל המזיקים והס"א יתבטלו בגמר התקון ואינם נצחיים.

כל הקליפות והמפריעים אינם נצחיים. פעולות חיוביות ומצוות כן מתקיימות.

מעבר לקבלת האור לקיום בלבד, אור שאינו פוסק לעולם, רק פעולה באמונה ומעשים טובים יכולים למשוך אור לתיקון ושכלול. כדי להיכנס למלך חייב באדם לפעול למען הכלל.

המלכות היא בחינת השכינה הקדושה, כפי שכתוב שאין לבוא לקב"ה אלא עם השכינה הקדושה, עם היחד, וזהו המדד של האדם.

אין תגובות

להגיב