הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רכג-רכה | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רכג-רכה | מתקדמים | שיעור 75

פנחס רכג – רכה שעור 75

תפילת ערבית

תְּפִילָּה הִיא סוּג שֶׁל בְּיקוּש, אֲשֶׁר עָלֶיהָ לִהְיוֹת מִטַּעַם הָרָצוֹן לְיָחַד, לדבקות.
תְּפִילָּה במניין עִם הַכְּלָל מבטיחה שֶׁלּא יִתְגַּבָּרוּ המקטרגים.
הַמִּלְחָמָה הנפשית הִיא במפגש מִי יִקַּח אֶת הָרָצוֹן, הקליפה אוֹ הַקְּדוֹשָׁה.
התפיסה שֶׁל הַתּוֹרָה בְּדֶרֶך שֶׁל שְׂכַר ועונש, גורמת להגדלת הָרָצוֹן לְקַבֵּל.
כָּל רָצוֹן הוּא גּוֹרֵם הָצַרִיך להפעים רָצוֹן גָּדוֹל שֶׁל אַהֲבַת הַשֵּׁם.
יֵשׁ לְחָבֵר אֶת הָנֶצַח, עוֹלָם האידאלים, לְמַעֲשִׂים הפרקטיים.

ביום חול ישנו מאבק כשהתפילה פגומה ואינה שלמה כשבת, מפני שישנם רצונות בהן אוחזת הקליפה, ויש לדעת כיצד לנהל את הרצונות הללו, זהו המאבק, אבק הוא עבודה זרה. במאבק זה מעלים בסולם יעקב את התפילות בתפיסה אלוקית, כדי לתקנם לתפיסה של השפעה ואמונה, ואז יורדות התפילות מזוככות, כלומר עם רצונות מתוקנים. 

תקעח) ויש ב מיני אבק, כי האבק של יעקב, דהיינו המלחמה שלו, הוא ללמד זכות על התפלות בכמה מחנות של זכויות, שהם גדודים ומחנית שמתקבצים עמו ללמד זכות על התפלה. האבק ממדרגת סמאל עולה בכמה מחנות של חוב, ללמד חוב על התפלה. ותפלה זו של ערבים שנק' סולם של יעקב שבה, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, אלו התפלות עולות כשהן חובות ויורדות זכיות תחתיהן. כי מחנות מלמדי זכות של יעקב התגברו ל מחנות מלמדי חוב דסמאל, ואלו עולות כשהן זכיות ויורדות חובות תחתיהן. כי מחנות מלמדי חוב דסמאל התגברו עליהן שמחנות אלו משפילים אותן בכמה מלחמות.

תקעט) דאינון מארי תריסין, שהם מלמדי זכות, בעלי מגינים במלחמתה של תורה, עד שהמלחמה תהיה נשמעת להרים גדולים שהם אברהם יצחק ויעקב. ז"ש שמעו הרים את ריב ה' ריב של תפלה, ריב של תורה דהיינו הריב של מלמדי זכות ושל מלמדי חוב על התורה ותפלה של האדם. ומלחמה זו של תפלת ערבית היא עד עלות השחר. כעת רבן גמליאל העמידה עד עלות השחר, כי תפלת ערבית זמנה כל הלילה, אלא שהחכמים עשו גדר וקבוע עד חצות שאז הדין יותר רפה, הוא הזמן ללמוד תורה.

תקפ) ומשום זה שתפלת ערבית זמנה עד עלות השחר, נאמר ויאבק איש עמו עד עלות השחק. שחר היא תפלת ערבית דהיינו השכינה ששיעורה עד בוקר של אברהם, שזמנו הוא ד שעות וישכם אברהם בבוקר, היינו בתחילת שעה ראשונה שבסוף השחר, שהוא נצח של יעקב ששם למנצח על איילת השחר לקחת נקמה מסמאל שנגע בירך שמאל דיעקב שהוא הוד, שבו נאמר נתנני שוממה כל היום דוה שהוא אותיות הוד. מצד ההוד שהוא אלף החמישי נשאר בית המקדש חרב ויבש.

המלכות מלבשת את ז"א באחוריו מחזה ולמטה, ותופשת ד ספירות נהי"מ דז"א בחינת ג עדרי צאן רובצים עליה שהקו ימין של המלכות שהוא חכמה חסד נצח נעשה מנצח דז"א. והקו שמאל שלה שהוא בינה גבורה והוד, נעשה מהוד דז"א וקו האמצעי שלה דעת ת"ת יסוד נעשה מיסוד ומלכות דז"א. וז"ש מאן שחר, תפלת ערבית, דהיינו המלכות הנק' תפלת ערבית היא נק' שחר שהוא מורה על דינים הבאים מגוון שחור. ששיעור המלכות הוא לקבל חסדים דז"א הנק' אברהם הוא ארבע ספירות דז"א נהי"מ שמשם מקבלת השפע דז"א ומהוד נעשה קו שמאל דמלכות. וישכם אברהם בבוקר כי ארבע שעות הבוקר הם נהי"מ ונמצאת שעה ראשונה היא נצח דז"א הנק' יעקב. ביום חול בו ישנה סכנה של אחיזת הס"א יש להביא אותה ללימוד התורה, מקום בו לא יכולה להיאחז 

ויש לדעת שעיקר אחיזה של סמאל הוא בהוד כי שם מקומו במלכות, כי חג"ת נ"ה הם כנגד כח"ב תו"מ ונמצא המלכות היא הוד. אמנם בנצח שההוא ז"א אין לו אחיזה כלל, רק בסוד בהדי הוצא לקי כרבא. כי ע"י עלית המלכות בבינה נתעלה אחיזתו של סמאל גם בנצח. אבל עליה זו של סמאל לאחוז גם בנצח אינה לטובתו ואדרבה, משם כל מפלתו, כי לעת גדלות שהמלכות חוזרת ויורדת מבינה, יוצאים הג"ר המשפילים ומכניעים כל הס"א כי בנצח דז"א שם הוא מקום הנצחון על הס"א אחר שהיא עולה ונאחזת שמה. אבל בירך שמאל שהוא הוד שם נגע סמאל, כי שם יש לו אחיזה באמת.

כי שם בהוד היא עצמותה של המלכות שתקונה הוא באלף הז' וע"כ תופש החורבן מקצת מהאלף הרביעי שהוא נצח, ומקצת מאלף השישי שהיא יסוד משא"כ באלף החמישי שהוא הוד, כל היום דוה שמראשו עד סופו הוא חרב ושמם. כי מצד הוד אין שום תקון כלל לפני גמר התקון. משא"כ בנצח ויסוד יש מקצת תקון כנ"ל.

משה וב' משיחים והקשת ומלכות.

תקפא) אמר רבי שמעון, רעיא מהימנא, זה ההוד שלך שבו אתה חרב מנבואה שלך בשמאל, ומשום שאתה מוליך לימין משה שהוא נצח שהוא ראש השחרין, כי נצח והוד נק' ב שחרין מחמת שהס"א נאחזת בשניהם כנ"ל בסמוך, ונצח הוא ראש השחרין ומצדו נק' המלכות איילת אהבים. וע"כ פתח דוד למנצח על איילת השחר, כי בו בנצ יבאו אותם המנצחים במלחמות כי אי אפשר לנצח מלחמה עם הס"א זולת בספירת הנצח כנ"ל בדבור הסמוך. 

ומשום שנצח והוד הם ב שחרין העמידו במשנה, מאימתי קורין את שמע בשחרין, ולא אמר בשחר, אלא בשחרין, תרין. שהכוונה היא על נו"ה המאירים אל הנוקבא בב' שעות ראשונות של הבוקר.

תקפב) ב' משיחים שה באים מב' מלכיות יתעוררו להם לנצח והוד, משיח בן דוד הוא נגד נצח ונקשר בבוקר של אברהם שהוא חסד. כי מנצח דז"א נמשך החסד למלכות, זהו שכתוב נעימות בימינך נצח. הוד נקשר בגבורה שבו בהוד, אחוז משיח בן אפרים כי מהוד דז"א נמשכת הגבורה למלכות כנ"ל. אתה משה רעיא מהימנא באמצע, כי המדרגה שלך היא ת"ת כי עמוד האמצעי שהוא ת"ת נקשר בך ויסוד חי עולמים הוא במדרגה שלך וע"כ הוא קו אמצעי בין ב משיחים שהם כנגד נצח והוד. כי היסוד הוא קו אמצעי דנו"ה. וחוכמה בימין הרוצה להחכים ידרים. ובינה היא לשמאל הרוצה להעשיר יצפין. ונמצא שהחכמה חסד נצח שהם בימין, מקבל משיח בן דוד מנצח דז"א. ובינה גבורה והוד מקבל משיח בן אפרים מהוד דז"א ומשה רבינו באמצעם מאיר להם דעת ת"ת יסוד המיחד ב משיחים זב"ז שני המשיחים נובעים ממשה רבינו

תקפג) היא המלכות קשת אצלך כי המלכות מקבלת ממנו ג' גווני הקשת שה"ס ג קווים וזו הקשת היא לבוש השכינה ולבוש הצדיק שהוא יסוד הנק' ברית הקשת. והוא אות שבת ואות יו"ט ואות תפלין ואות ברית מילה. ואמר הקב"ה, מי שאינו רשום באות הזה לא יכנס במראה זו בחדר זה שהיא המלכות. וזו המלכות היא מטה שעמוד האמצעי שהוא ז"א מטה בה כלפי סד שה"ס קו ימין, לצדיקים גמורים לתת לה זכיות בח"י ברכות התפלה. ומטה כלפי חוב שה"ס קו שמאל לרשעים לדון אותם בגבורה לדין כפי מעשיהם ובקו האמצעי מאריך על בינונים וזה הוא ש שיש בה ג ראשים כנגד ג קווים אלו.

תקפד) שלשה צבעי הקשת, לבן אדום ירק שה"ס ג קווים הם אות בירת דהיינו יסוד. עצם הקשת היא בת יחידה שבת המלכה, שהיא המלכות המקבלת ג צבעי הקשת מהיסוד יש לה למלכות שש מדרגות חג"ת נה"י דמטטרון, תחת ממשלתה שהם ששת ימי המעשה הכלולים במטטרון שעליהם נאמר ששת ימים תעשה מעשיך. אבל בת יחידה שהיא המלכות דז"א, שבת להויה העושה בה מלאכה יומת.

שאלות חזרה בזוהר פנחס רכג-רכה
1. אילו ב' מיני אבק יש ולמה הם משמשים?
2. על איזה ריב מדובר בכתוב שימעו הרים את ריב ה'?
3. מהו שחר ומהו שחרין?
4. מדוע לס"מ יש אחיזה בעיקר בהוד? במלכות. ומדוע לפעמים גם בנצח? אגב כך הסבר מתי תפוג אחיזתו גם בהוד ומדוע.
5. כיצד ניתן לנצח מלחמה עם הס"א?
6. מה ההבדל בין משיח בן דוד למשיח בן אפרים?
7. מהו סוד הקשת וכיצד היא קשורה לאות שבת יום טוב תפלין וברית מילה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב