099 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קצה-קצו

099 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קצה-קצו

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא תליתאה"

רוצה לדעת כיצד ייראה הייחוד התחתון? הבט בתבנית הייחוד העליון!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא תליתאה", בדבר ב' הייחודים של היראה והאהבה, הן מצד העליונים והן מצד התחתונים.
מסביר הזוה"ק שישנם ב' ייחודים – עליונים ותחתונים, כאשר בחינת "הייחודים העליונים" משמשים כמציאות קיימת, אותה יש לבטא בבחינת "הייחודים התחתונים", כפי שיתבאר להלן:
א ייחודים עליונים [בבחינת "הראש"] – כנגד ייחודם של הפרצופים או"א וישסו"ת, המייצגים את בחינת 'ההכרה' ו- 'התודעה בהתאמה. נמצא ייחודם של בחינות "היראה (או"א) באהבה (ישסו"ת)" ו- "האהבה (ישסו"ת) ביראה (או"א)", כעין מה שאנו אומרים קודם התפילה: "בדחילו ורחימו – ורחימו ודחילו". מצד עבודת האדם ייחוד עליון זה, פירושו קבלת מציאותו של הבורא בהכרה נטולת גאווה, ושיפוט אישי בבחינת "יראה", הבאה לידי ביטוי בבחינת "האהבה", המייצגת אותה התכלית הנחשקת. מצג זה המתואר בעולמות העליונים, בא להורות ולהצביע על קיומו ומציאותו של הייחוד העליון שבבחינת "ראש" הנזכר לעיל, למען יכירו התחתונים תבנית ייחוד זו, לפיה יפעלו אף הם, בבואם לייחד את הייחוד התחתון.
עתה מציג הזוה"ק את הייחוד התחתון כתבניתו של הייחוד העליון, המדובר בסעיף הקודם:
ב. ייחודים תחתונים [בבחינת "הגוף"] – כנגד ייחודם של הפרצופים ז"א ומלכות, נמצאים ייחודם של בחינות "היראה (ז"א) והאהבה (מלכות)" ו- "האהבה (מלכות) והיראה (ז"א)", שבגוף. היראה והאהבה שבגוף יונקים מן השורשים העליונים שבעולם האצילות, ועל-פי תבנית שורשים אלו של היראה והאהבה, פועלים התחתונים את ביטויים בבחינות "הגוף ו- הלב". מצד עבודת האדם פירוש הדברים הוא, שלאחר שהייתה לאדם קבלה בהכרה – בצורה מלאה, שהבורא יתברך הוא אחד וכל רצונותיו שבבחינת "שש קצוות המרחב הפזורים", נובעים ממנו בבחינת "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", כל זאת ועל אף שרצונות הנברא מכוסים בקליפות, שכן כל מאוויו וחשקיו של האדם הוא להיות בקשר של שייכות עם הבורא, כעת עליו לבטא קשר של שייכות זה, בבחינת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שפירושו יישום הקשר, שנתקבל על-ידי האדם "בשמע ישראל וכו'", בבחינת "האהבה השלמה", הדורשת מן האדם ליישם ולבטא קשר זה בעיתות טובים והן בעיתות הרעים, בביטול הרגש ומחשבותיו.
מסכם הזוה"ק בקיצור נמרץ ואומר: "מה שקיבל האדם 'בשמע ישראל' בבחינת היראה ,מיישם הוא כעת 'בברוך שם', בבחינת האהבה וזאת כדוגמת ייחוד 'היראה ו- האהבה' השורשיים, שבעולמות העליונים".