הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן סז-סח | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן סז-סח | מתקדמים | שיעור 23

ואתחנן סז - סט שעור 23

מראש האצילות עד תחה"מ

מלמד כאן על השורש לבריאת האדם, שבא מעולם אצילות המייצג את התוכנית הרוחנית של האדם, שבא מזיווג של ז"א והשכינה הקדושה. נקודה זו אינה תחילה ומחשבת הבריאה, אלא המקום ממנו אנחנו יכולים ללמוד בתפיסה של ג קווים. מעל נקודה זו הכל בנוי על אמונה של שלמות בלי שום חיסרון. המציאות מורכבת משלמות אותה ניתן לתפוס רק בבחינת אמונה של שלמות הבורא וקבלת ההטבה השלמה, וחלק של פרטים, של מדע שהוא כמו גוף כלפי הנשמה. בנקודה זו יש להבחין בין המופשט הבא מז"א לבין הפרקטיקה אותה יש ליישם.

הציווי לא לאכול מעץ הדעת הוא למעשה לא לפעול את צד המלכות, הרצון, אלא רק כאשר הוא תחת שליטת הנשמה, לא לתת שליטה לתודעת הגוף. החטא היה במתן שליטה לרצון הגופני לקבל, נגזר עליו מיתה, עד שתגיע התחייה בכוח עצם הלוז.

  • לכם בני אדם בעלי החכמה בעלי התבונה, קול קורא. מי מכם שהחכים ויודע בשעה שראש הלבן שהוא כתר גלגלתא דאריך אנפין, התקין ראש ב שהוא חכמה מוחא סתימאה הרושם ממעלה למטה וממטה למעלה, התקין צד צפון דהיינו קו שמאל שבבינה בעטרה של חפירת מים, בה רשם העומק של תהום העליון, היי עומק הבינה הנק' תהום העליון העולה ויורד בתוכו. מדרגה אחת נעלמת ירדה באלף ות"ק רשימות ובאלף ות"ק עולמות. קונאריתא הוא מלשון אריתא שפירושו אגם מים כי על אגם מים מתרגם אריתא.

המשנה מבארת לנו ביאור מקיף כולל מראש האצילות עד תחיית המתים בקיצור נמרץ. כתר חכמה בינה וז"א ומלכות דאצילות וז"ש בשעתא דרישא חוורא שהוא הכתר דאצילות ראש א דאריך אנפין שכולו חסדים ונק לבן, היי החכמה דאצילות, תקין סטר צפון היי הבינה דאצילות ובה מאריך מעט לבאר ג הקווים ​​ שבה, פירושו קו אמצעי דבינה שהוא המתקן את הקווים ימין ושמאל ומיחדם זהה בזה והחכמה שבשמאל מתלבשת בחסידים שבימין וז"ש אתקין סטר צפון, שקו האמצעי התקין קו השמאל שיתעטר באגם מים דהיינו ברוב החסדים שבקו ימין, היי בתקון זה דקו אמצעי שרשם שיעור ההעלם המכונה עומק אשר בבינה הנק' תהומא עלאה והוא תקן שאור קו השמאל יאיר ממטה למעלה, ונחית ואור קו הימין יאיר ממעלה למטה. היי בתוך הבינה ואחר שביאר הבינה בג' קווים שבה, מתחיל לבאר ז"א שירד מאור הבינה מדרגה אחת נסתרת שהיא ז"א שהחכמה שבו נסתרת ונעלמת באלף חמש מאות רשימות חכמה שהיא אלף וחסד מתוך הדעת שהוא חמש מאות היינו חכמה וחסד דדעת שהם רשומים בז"א דאלף וחמש מאה עלמין היי בינה וגבורה דדעת שהם נעלמים בו בינה אלף וגבורה דדעת חמש מאות ואינם מאירים להיותם בחינת השמאל דראש, ששם הארת החכמה הנעלמת בז"א שהוא מאיר בחסדים בלבד, שה"ס חכמה וחסד שבימין הראש, ונמצא שהימין שהוא חכמה וחסד שבדעת רשומים בו ומאירים והשמאל שהא בינה וגבורה דדעת הם בבחינת עלמין היי שנעלמים. ומה שמכנים אותם במספר אלף וחמש מאורת הוא שזהה מורה על קו וחצי שבראש.

כי ג קווים שבראש נק' חב"ד הם במספר ג אלפים, כי הספירות שבמוחין הם במספר אלף ונמצא שקו וחצי הם אלף ות"ק וקו הימין וחצי הימין של קו אמצעי שהם חכמה וחסד דדעת הם במספר אלף ות"ק וכן קו שמאל וחצי השמאל דקו אמצעי הם אלף ות"ק שנקראים עולמות.

קצב) תחתיו היי תחת ז"א תטייל חיית השדה אחת היי מלכות ועשר קרנים לה היי עשרה אורות, כי קרן היא לשון זיו ואור ויש עינים אל החיה כעיני אדם. החכמה נק' עינים והמלכות ה"ס פני אדם שאין החכמה מאירה רק בה וע"כ מיחס בה העינים לעיני אדם שהוא בחינת המלכות ופה מדבר גדולות היי שמשפעת מוחין דגדלות כי דבור ה"ס השפעה, כשהיא עולה הולכת ביום ונסתרת בלילה כשהיא יורדת היא נסתרת בלילה. כשהיא יורד היא נסתרת ביום והולכת בלילה וכשהיא נוסע מזדעזעים ד מגרופים שאוחזת בידה ונוסעים עמה ששים שבטים של אש, כל אחד חרב שנונה חדה משני צדדים על ירכו.

שהחכמה נעלמת בז"א שהיא בו בסוד אלף ות"ק עלמין, ומקום גילוי החכמה היא במלכות שבזכות האישה נמשכים האורות בסוד ואורו עיינין כעייני אנשא לחיותא ומשם זה יש במלכות ג מדרגות.

א כשהמלכות עולה ומזדווגת עם ז"א והיא נכללת בו שמבחינה זו היא הולכת ומשפעת ביום ובלילה היא נסתרת שאינה משפעת.

ב כשהיא יורדת לרשות עצמה טמירא ביממא ואתגליא בלילא כי בחינתה עצמה היא חכמה שביום היא נכללת בזווג ז"א ומשפעת רק חסדים שהיא מדרגת ז"א ובחינתה עצמה שהיא חכמה מתגלה בלילה בסו"ה ותקם בעוד לילה.

ג כשהמלכות נוסעת סוד ג קווים שמקבלת מז"א בזה אחר זה בג' קווים המכונים נסיעה, שאז מתגלה החכמה עם דינים קשים ומסבת הדינים שמתגלים עם החכמה, מזדעזעים ארבע מגרופי דאחידן בידהא שה"ס חו"ג תו"מ שבה, מזדעזעים מחמת הדינים שה"ס חג"ת נה"י הכלולים בקו שמאל שמקבלת שכל אחד מהם כלול בעשרה והם ששים. וה"ס הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים, סביב לה איש חרבו מפחד בלילות וז"ש כל אחד חרב שנונה על ירכו מפחד בלילות. כי שתין פולסין דנורא ה"ס ששים גבורים חג"ת נה"ם שהם שומרים מטת שלמה שה"ס המלכות הנק' מטה ושומרים אותה בעת הארת החכמה שהחיצונים לא יוכלו לינוק ממנה שמירה ע"י דינים. חרב שנונה ה"ס הדינים הקשים, על ירכו ה"ס היסוד שמשם יוצאים ומתגלים משפיעה בלילה מבחינת השלמת כלים והעבודה שעושה לרכישת אמונה. וצריכה שמירה כשבאה להאיר לתחתונים מפני החיצונים.

קצג) עלה ברצונו להוציא אדם שליט למטה על כל מה שקורה בעולמות שהוא הכלל והם הפרטים הבאים לשרתו והתקין בחיה האחת הזו שהיא המלכות, עפר דק מלכות שעושה אור חוזר כלול מכל הספירות נשב בו והתפשט בארבע רוחות העולם היי שהתפשט לגוף לארבע רוחות העולם. ד חתיכות מהגוף התגלגלו אחד למעלה שהוא נצח ואחד למטה שהוא הוד שתפקיד האדם לאחוז בשמים ובארץ שה"ס הרגלים המכונים נו"ה ואחד לצפון שהוא יד שמאל שה"ס גבורה ואחד לדרום שהוא יד ימין שה"ס חסד נו"ה הם בחינת חכמה וימין ושמאל הם בחינת חסדים.

עפר דקיק ה"ס מלכות הנמתקת כל כך בבינה עד שהמלכות הנק' עפר אינה נתפסת ונחשבת כולה לבינה ונק' משום זה עפר דקיק. שז"ס וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה. אדמה ה"ס הבינה המכונית בעפר הנלקח מן האדמה שכולו בצורת אדמה שהיא בינה, אלא שכלול מכל עשר ספירות שבצמצום ב נולד בבחינת נקודים, כלומר יש בכל ספירה נקודה מפסקת, ויש לו בכל ספירה רצון. הכלל של האדם מלכות דאצילות, לכן כל פרט שבו נובע מכאן. עיקרו של האדם ז"א דאצילות, ויש בו גם את בחינת המלכות, הנקבה, זכר ונקבה בראהם.

קצד) אילן אחד גדול וחזק שהוא עץ החיים היי ז"א נתחבר והזדווג בענף יפה אחד שהוא המלכות, שמראהו היא שמחת הכל, כש"א יפה נוף משוש כל הארץ, בו הזדווג והוציאו רוח אחד נסתר ומילא לאותה עיסת העפר והאדם קם על רגליו, והמליכו על כל העולם והשליטו על כל, ז"ש תמשילהו במעשי ידיך, הצטווה על אותו האילן שהוא עץ הדעת שלא לאכול ממנו ולא שמר המצווה. השי המלך את רוחו של אדם אליו ואותה החיה שהיא המלכות לקחה את הרוח מן האדם. גבילו פירושו עסה מלשון גביל.

קצה) אז הכינו ז"א ומלכות כלי אחרת דהיינו גוף חדש אחר והאדם קם ביניהם בקשר של נפש מצב קטנות עדיין בלי נשמה רוח החקוקים בין מלאכים קדושים שהתאחדו בציור העטרות של מלאכים קדושים שהתאחדו בציור העטרות של המלאכים. שמקודם החטא היה לו נר"ן מאצילות וגוף מבחינת בריאה ואחר שחטא ניתן לו גוף אחר מעולם הזה ונר"ן מבחינת המלאכים הקדושים ירד האדם ממדרגתו לאחר החטא, ולמרות שלא זאת חשבו מלמעלה למנף את החטא כדי להתגבר ולעלות למדרגה גבוהה יותר.

קצו) הדורות שלאחריהם של אדם וחווה נתפשו בחטא שלהם דעצה"ד ונגזרה עליהם מיתה שלולא החטא היה אמור לחיות לנצח שלבסוף הרוח שלהם נשלף מכלי ולבוש ההוא שלהם היי הגוף והגוף מת ואח"כ נגנז בעפר בין רגבי נחל שהוא הקבר מלשון מתקו לו רגבי נחל וכל המתים נסתרו ונגנז בעצם אחת חזקה שנשארה מהכלי ההוא דהיינו עצם לוז שאינה נרקבת בקבר ונק' ג"כ בתואל הארמי, שיהיו נבנים ממנו בתחילה ויקומו מחנות מחנות ויתערו שנית בארץ ישראל היי ע"י גלגול מחילות יבואו כולם לארץ ישראל ומשם תגמר שלמות תחיתם שיתוקן החטא ויבולע המוות לנצח.

 

שאלות חזרה בזוהר ואתחנן סז-סח
1. כיצד בנוי עולם אצילות?
2. כיצד מתקיים הקשר בין ז"א לאצילות?
4. כיצד בנוי גופו של אדם הראשון תרם החטא וכיצד מקבל נשמתו?
5. מה קרה לבחינת אדם הראשון לאחר החטא?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

אין תגובות

להגיב