60- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנז-קנח

אין תגובות

להגיב