077- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנז-קנח למתקדמים

077- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנז-קנח למתקדמים

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "שמיא וארקא"

יש לך השתוקקות או פרטיות עצמית? אל תתן לה לבנות חיים משל עצמה!

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "שמיא וארקא", בנקיטת משנה זהירות באשר לאותה הפרטיות המקבלת בידי האדם המפרידה מן הכלל, משמעות של עולם שלם.

מסביר הזוה"ק שעל האדם לחבר את בחינת אל"ה, שהיא צד ההשתוקקות שבו עם בחינת מ"י, שהיא צד האמונה שבו ואל לו לפעול את חטאו של אדם הראשון ובעיקר את חטאו של קין, אשר לא רצה להתחבר עם הבל.

צד קין שבאדם, היא אותה הבחינה של הפרטיות וההשתוקקות העצמית, שעליה מזהיר הזוה"ק את האדם, לבל יקנה לה בניין של חיים משל עצמה, שכן עליו להבין שהיא אמצעי ולא מטרה ולהיותה אמצעי אין התכלית והשמים של אותה הפרטיות הנ"ל חשובים כתכלית ושמים אמיתיים.

מן האמור לעיל יוצא, שאין לאדם תכלית מצד עצמו, אלא בהיותו בא לבחינת כלל, שכן כל המחשבה לבנות עולם שלם מצד הפרטיות, מייצגת את "צד השדים" וכן את "צד חטאו של קין".

ולכן אל לו לאדם לבוא לבחינות אלה, אלא להתחבר בעזרת השם בקדושה הנקראת מ"י. וכאשר יהיה לו לאדם שם אלוקי"ם שלם וקדוש, אזי יוכל להתגבר לעתיד לבוא על כל בחינת קין ודומיו.

אין תגובות

להגיב