078 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנג-קנד

078 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנג-קנד

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "שמיא וארקא"

איזהו האדם שאינו נתון לשליטת הקליפות ? הוי אומר: זה שאינו נהנה, אלא מתענוג של אמת!

בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "שמיא וארקא", בהבנת ב' השליטות של הזכר והנקבה, המצויים בקליפות וההשלכות הנובעות מחיבורם של אלה.

מסביר הזוה"ק שכאשר אדם רוצה לחיות את צד הבריאה וכן את צד קין, שבבחינת אל"ה, אזי הוא גורם הן להתחזקותם של הקליפות והן לירידתו למדור מאוד תחתון, העולה בשם "ארקא".

בהיותו יורד למקום כזה, הוא מגביר את הקליפות הללו, אותם מציין הזוה"ק בשם "שור" ו- "נשר", הבאים כנגד ב' השליטות של הזכר והנקבה דקליפה בהתאמה.

ב' הבחינות הללו מצויים באדם כך, שמצד הזכר שבו, ישנה הבחנה כזו בה הוא הופך להיות מזיק הן לעצמו והן לסביבתו ומצד הנקבה שבו, הוא הופך להיות אדם הבורח מן ההארה האמיתית, אשר כל רדיפתו מוסבת אחר הארה אשר איננה מצד האמת, בבחינת "מקרה לילה" וכן בבחינת "קרי לבטלה" ובכך גורם לעצמו לפעול אך את צד המקרה לבד, עד לכדי שמנשל עצמו מלהיות אדם.

כאשר אדם פועל באופן הנ"ל, אזי צד הבריאה שבבחינת "הנקבה" שולטת על צד הנשמה שבבחינת "הזכר", עד לכדי שצד הזכר עלום בתוכה.

ולפיכך מזהיר הזוה"ק, שכאשר מגיע אל האדם תענוג, אזי עליו לפעול אותו אך במסגרת הקדושה ובכך לא תהיינה השליטה נתונה לצד הגוף שבו ויתירה מכך יוכל אף למשוך את צד הגוף שבו לתענוג מן האמת.