064- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכה-קכו

064- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכה-קכו

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "ב' נקודין"

אם תפעל את הפראקטיקה כתומכת ללימוד המופשט, היא תתקן ממילא
בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "ב' נקודין", במשמעות הכתוב : "לְכָל-עֹשֵׂיהֶם", זאת לאחר שנתבארה משמעותה של המילה " שֵׂכֶל טוֹב", על-פי ב' צדדי המחלוקת של ר' יוסי ור' חייא, כאשר ר' יוסי סובר 'ששכל טוב' הוא בחינת "עץ החיים", המשמש בהשפעה לבדה בזמן תיקון ולעומתו ר' חייא סובר 'ששכל טוב' הוא בחינת "עץ הדעת טוב ורע", הכולל את השימוש גם ברצון לקבל, אולם בתיקונו במסגרת הרצון להשפיע, כבגמר תיקון.

עתה מבאר הזוה"ק את משמעות הכתוב: " לְכָל-עֹשֵׂיהֶם ", ומסביר אשר ישנם ב' הבחנות בעוסקי התורה, אשר המה מדברים באדם אחד והם כדלהלן:

א. "כל המדובר הוא באדם אחד שיש בו צד העושה את הפעולות וצד בו הוא יושב ולומד, ושני הדברים נצרכים, רק שלפעולות אותם הוא עושה, חייבות להיות השלכות ותמיכה לזמן בו הוא יושב ולומד את התורה ומתחבר לחלק העליון של האדם, שהוא צד הלימוד"

ב. "מחשבה רציפה שמעבירה כחוט השני דרך כלל אמוני אחד את כל המחשבות זה 'חברים', ואם המחשבות לא מחוברת לכלל אמוני אחד זה לא חברים".

ג. "כל מי שרוצה לקנות תכשיט לאישתו צריך ללמוד תורה קודם, ומי שלא לומד תורה יקנה תכשיטים לאישתו וזה יכריח אותו ללמוד תורה, ומי שממילא לומד תורה צריך לקנות תכשיטים לאישתו, כסימן לכך שצריך לקשט את האני של האדם ביתר דביקות ואהבת ה'"

שם המאמר: "בליליא דכלה"

העסק בחלקי התורה החיצונית הוא הכנה לקישוטי הכלה בעסק התורה הפנימי
בשיעור זה אנו למדים את מאמר "בליליא דכלה", המהווה המשך ישיר למאמרים הקודמים שלמדנו עד כה. מאמר זה ממשיך לבאר את ב' ההבחנות, אשר נלמדו במאמר "ב' הנקודין", שהם: א. תומכי התורה ב. עוסקי התורה

עיקרו של מאמר זה בא לבאר אותם ההכנות והקישוטים של הכלה לקראת בעלה ביום חג השבועות, כאשר הכנה זו באה ב-ב' הזמנים הבאים:

א. זמן תיקון — זמן של הכנת הכלה בלימוד חלקי התורה החיצונית [תורה, נביאים, כתובים], שהם בבחינת "תומכי התורה", אל לימוד חלקי התורה הפנימיים [זוהר, קבלה וכו']. ב. גמר תיקון — זמן של קבלת ההטבה השלמה, המוכן ללימוד ועסק התורה בלבד, המייצג אותם הקישוטים של הכלה, המחברים את האדם בקשר של דביקות לבורא יתברך בכל רגע ורגע.

מסיים הזוה"ק בדבר, אותה ההכנה של לימוד התורה החיצוני, הבא לייצג אותם הרצונות הנפרדים, המתחברים כחוט השני דרך כלל אמוני אחד, המייצג אותו הלימוד של חלקי התורה הפנימית, כך שנמצא שהנברא והבורא מצויים במקום אחד ואחדות אחת.