הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא ח-י | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא ח-י | השקפה | שיעור 1

אידרא זוטא האזינו ח – י

באותו יום שרבי שמעון רצה להסתלק מן העולם

בושה היא לאדם שלא ממלא תפקידו בהכנת כלים לקבלת האור לעולם הבא. לרבי שמעון תפקיד עולמי והסתלקותו באה מתוך שלמות, הפך הוא למרכבה לפנימיות התורה. סודות התורה שהוריד הם כרטיס הכניסה לעולם הבא עבור כל מי שלומד ומשיב אל ליבו.

 

אידרא הוא מושב/כינוס, וכאן בא ללמד על יסודות המחשבה. רבי שמעון, גלגול נשמת משה רבינו, הוריד לנו מעולמות עליונים את פנימיות התורה.

אמר אני לדודי (הקב"ה( ועלי  תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקב"ה בקשר של אהבה, השפעה.  הקב"ה וכל המחנה שלו באו לשמוע בשמחה דברים סתומים ושבח.

תגיות: רבי שמעון בר יוחאי, אידרא

אין תגובות

להגיב