הדף היומי בזוהר הסולם – אדרא זוטא פד-פו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – אדרא זוטא פד-פו | השקפה | שיעור 27

האזינו אדרא זוטא פה- פז 27

בנין פנים בפנים של נוקבא דז"א

 

האני האמיתי של האדם מוסתר, ואם יבוא למלא כל רצונותיו הפרטיים יפגום. ללא החיבור בין זכר ונקבה, היא חסרה את החכמה והוא את החסדים.

כאן מלמד על הנסירה של הנקבה מאדם, ונוצרה מציאות שכל אחד הוא חצי גוף, ואין הברכה שורה בכלי פגום. לכן באופן טבעי שאיפתם להתחבר לאחד. וכן באדם אחד, כשישנו חיבור בין צד הזכר, צד האידיאה, לבין הלב, ההרגשה, אז ישנה שמחה וכולם מתברכים מהיחד.

אומר הזוהר שמי שאינו נמצא בזכר ונקבה נק' חצי גוף ואין ברכה שורה בדבר פגום וחסר, אלא במקום שלם בדבר שלם ולא בחצי דבר שאינו מתקיים לעולם ואינו מתברך לעולם.

שבת מקודשת ומבטאת את האחדות, שלום בית מביא ברכה לעולם, וכל יופיה של הנקבה בא מיופיו של הזכר מפני שאין היא יכולה לעמוד בפני עצמה, אלא כאשר מפנה את כל ההשתוקקות לחיבור, ליחד.

הבריאה כולה היא צד נקבה כלפי הקב"ה, וכל יופיה של הבריאה נראה כאשר היא מבטאת את רצון העליון.

 

מסרי

אין תגובות

להגיב