הדף היומי בזוהר הסולם – אדרא זוטא פא-פג | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – אדרא זוטא פא-פג | השקפה | שיעור 26

מאמרים אלו עוסקים באותיות שהן למעשה חסרונות. לפי החיסרון, כך אדם מקבל הארה. האדם נבחן על פי רצונותיו ועל פי הצורה בה הוא שואף למלא את רצונותיו.

אות היא חסרון, וכדי שיאיר החיסרון כדי שנדע מה לרצות, צריך להיות רצון המופיע בקדושה, הינו בקו אמצעי

התמודדות נכונה היא קודם כל התגברות ויכולת לוותר על הרצון כדי לבחון את הפרטים שבו, ולאחר מכן בחינה בין הימין, האמונה, לבין הרצון השלם, אותו יש להכפיף לאמונה, ולערך עליון.

יראת שמים אמיתית מביאה את האדם לוותר על חלק מהרצונות, והתאמתם למלכות שמים. להגיע להכרה שיש בורא בעולם, יש לוותר על הרצון, שזו בחינת קו ימין. קו שמאל באות א הוא החשכה של הרצון, היינו ויתור על הקבלה. השימוש ברצון הוא בקו אמצעי, שמעוררים שוב את הרצונות וקשירתם לימין.

האדם מסוגל להגיע לתפיסת הבורא בהתאם לרצונות אותם הוא יכול להכיל. לשם כך עליו לפתח את הצד הנקבי שבו כדי להוציא מהכח אל הפועל את הבניה וההשתוקקות לקשר.

ישנו מאבק תמידי בנפש בין הרגש לשכל, שזו בחינת החמה והלבנה המייצגת את הלב. כפי שהלבנה צריכה הייתה למעט עצמה, כך צריך הרגש להיות כפוף לשכל.

 

אין תגובות

להגיב