הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא עה-עז | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא עה-עז | השקפה | שיעור 24

האזינו אדרא זוטא עו- עח  24

ט תקוני דיקנא דז"א

 

מן המיצר קראתי י"ה, אדם שיש לו צרות נפשית, מקום בו הוא מרגיש שאין לו הרחבה של חסדים, כאשר הוא קורא ופונה לשורש של הצרות, הוא מגיע לנקודה השורשית שבאה למעשה ממקום טוב, שהרי נותנים לאדם עבודה לתיקון. ענני במרחב י"ה, מצפה שיענה בהרחבה, ואז אין לו פחד. מי שמתחמק מיגיעה כאשר מגיע לו חומר גלם, כלומר משימה לתיקון לא יוכל לבוא לתיקון. התיקון הראשון של שערות דיקנא הוא דין כדי שאפשר יהיה לתת הארה ממעלה למטה, הסכמה לקבל את הדין, הופעת הרצון שהוא המפגש עם המציאות. בתיקון זה החומר גלם שהוא דין המתמתק בעלייתו לשפה עילאה, בינה וכן בשאר התיקונים.

 

אין תגובות

להגיב