הדף היומי בזוהר הסולם – אדרא זוטא פד-פו | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – אדרא זוטא פד-פו | מתקדמים | שיעור 27

האזינו אדרא זוטא פה- פז 27

בנין פנים בפנים של נוקבא דז"א

 

האני האמיתי של האדם מוסתר, ואם יבוא למלא כל רצונותיו הפרטיים יפגום.

 

כאן מלמד על הנסירה של הנקבה מאדם, ונוצרה מציאות שכל אחד הוא חצי גוף, ואין הברכה שורה בכלי פגום. לכן באופן טבעי שאיפתם להתחבר לאחד. וכן באדם אחד, כשישנו חיבור בין צד הזכר, צד האידיאה, לבין הלב, ההרגשה, אז ישנה שמחה וכולם מתברכים מהיחד.

 

שבת מקודשת ומבטאת את האחדות, שלום בית מביא ברכה לעולם, וכל יופיה של הנקבה בא מיופיו של הזכר מפני שאין היא יכולה לעמוד בפני עצמה, אלא כאשר מפנה את כל ההשתוקקות לחיבור, ליחד.

 

הבריאה כולה היא צד נקבה כלפי הקב"ה, וכל יופיה של הבריאה נראה כאשר היא מבטאת את רצון העליון.

 

ללא החיבור בין זכר ונקבה, היא חסרה את החכמה והוא את החסדים.

 

קפה) עד שנפרדה המלכות מצלעותיו של ז"א שה"ס הנסירה ובאה להתחבר עמו פנים בפנים וכשמחברים נראים גוף אחד ממש, מטעם שממקורם הם ימין ושמאל של מדרגה אחת וע"כ אע"פ שנחלקו ונבנו לשתי מדרגות חוזרים ומתחברים בכו אחד כמדרגה אחת ימין ושמאל, מכאן למדנו בנשמות אנשים אשר הזכר כשהוא לעצמו נראה כחצי גוף היי חלק הימין של הנשמה וכולה חסד וכך הנקבה של הנשמה הוא חלק השמאל וכולה גבורה, וכשמתחברים יחד נראה הכל גוף אחד ממש, כי ב' חצאים תחברו לאחד לכן ישנה שאיפה של חיבור זכר ונקבה, וכך הוא באמת, אף כאן כשהזכר שהוא ז"א התחבר במלכות הכל הוא גוף אחד, אז העולמות כולם הם בשמחה כי כולם מגוף שלם מתברכים וזהו מצב ב' של המלכות. במצב זה כל העולמות בשמחה, אחדות והמתקה, כפי שאומרים לשם ייחוד.

קפו) היי סוד הכתוב על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו כי אז נמצא הכל תחת השפעת גוף אחד שלם, כי המלכות נדבקה במלך בשבת ונמצאים גוף אחד, וע"כ נמצאות ברכות ביום הזה ומכאן למדנו שמי שאינו נמצא בזכר ונקבה נק' חצי גוף ואין ברכה שורה בדבר פגום וחסר, אלא במקום שלם בדבר שלם ואל בחצי דבר וחצי דבר אינו מתקיים לעולם ואינו מתברך לעולם.

קפז) היופי של הנקבה כולה הוא מיופי של הזכר וכבר העמדנו הדברים והם נודעים בין החברים. מנוקבא זו היי ממלכות מתאחדים כל אלו של מטה בג' העולמות בי"ע ממנה יונקים ואליה חוזרים. כי המלכות היא השורש לכל ג העולמות התחתונים מאצילות והיא נק' אם לכולם כמו שהאחרת היי בינה היא אם לגו שהוא ז"א המכונה גוף וכל הגוף יונק ממנו מבינה, כך זו המלכות היא אם לכל האחרים שלמטה בבי"ע

קפח) יש חכמה ויש חכמה היי חכמה עלאה שהיא או"א וחכמה תתאה שהיא מלכות ​​ ונוקבא זו היי המלכות נק' חכמה קטנה כלפי האחרת שהיא חכמה עליונה וע"כ כתוב אחות לנו קטנה ושדים אין ה, כי חכמה זו נמשכה גלות וע"כ אין לה שדים להשפיע לישראל, אחות לנו קטנה ודאי שהיא נראית קטנה בגלות, אבל גדולה היא ורבה היא כי היא שלמות המקבלת מכל הספירות היי כשישראל בארצם שכתוב, אני חומה ושדי כמגדלות, ושדי היי שהם מלאים להניק לכל, כמגדלות שהם נהרות גדולים היוצאים מאמא עלאה הנק מגדלות.

ג"ר דאורות ונה"י דכלים דחיה דז"א

קפט) עוד התפשט הזכר שהוא ז"א בימין ושמאל בירושה של הנחלה היי בימין ושמאל בירושה של הנחלה, היי בחכמה ובינה הנק' אחסנתא דאו"א שהחכמה התפשטה לחסד והבינה לגבורה וכשהגוונים לבן שמימין ואדום שמשמאל מתחברים בקו אמצעי, נק' ת"א ונתתקן כל הגוף ונעשה אילן גדול וחזק יפה ונאה. תחתיו יטיילו חיות השדה שהן צבאות הבריאה ובענפיו ידורו עוף השמים שהם צבאות היצירה ובו מזון לכל זרועותיו הן ימין ושמאל שהם חסד וגבורה בימין נמשכים חיים וחסד שבשמאל נמשכים מיתה וגבורה מעיו היי פנימיותו נתתקן בדעת וממלא כל המסדרונות וכל החדרים שהם נה"י וחג"ת כמו שאמרתי, שכתוב ובדעת חדרים ימלאו והתפשטות זאת ה"ס ג"ר דאור החיה דז"א

קצ) עוד התפשט הגוף בשני שוקים שהם נצח והוד ומתאחדים ביניהם ששתי כליות ושתי ביעים דדכורא שהם נצח והוד פנימיים. מכליות נמשכת פסולת המים לחיצונים ומביעים, נמשך הזרע לנשמות, שכל השמן וגדלות וכח ככל הגוף מתקבץ בהם בב' ביעים שכל הצבאות היוצאים לבי"ע יוצאים מהם, וכולם שורים ​​ בפי היסוד, ומשום זה נק' צבאות והם נצח והוד ת"ת נק' הויה, ונצח והוד נק' צבאות, ומשום זה נק' בכתוב ביחד הויה צבאות והתפשטות זאת היא בחינת נצח והוד דכלים לאור דז"א

קצא) היסוד של הזכר הוא סיום כל הגוף ונק' יסוד, וזה הוא מדרגה המבשמת את המלכות ובו כל תאוות הזכר שהוא ז"א אל המלכות, ביסוד הזה נכנס למלכות למקום שנק' ציון כי שם הוא מקום הכסות של המלכות כבית רחם לאשה, ומשום זה נק' היסוד הויה צבאות והתפשטות זאת ה"ס יסוד דכלים לאור החיה דז"א וראוי להולדת נשמות.

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא זוטא פה-פז
1.מהיכן למדנו שנשמות אנשים צריכים להתחבר זכר ונקבה ומה קורה כאשר הם מחוברים?
2. מהיכן נובעות הברכות ומדוע?
3. מהיכן הוא כל היופי של הנקבה?
4. מדוע מצד אחד אומר על המלכות ושדיים אין לה ומצד אחר אומר ושדי כמגדלות?
5. כיצד מורכב הז"א דהיינו צד הזכר ומהיכן הוא משפיע את ההזרעה לנוקבא?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב