24- דף היומי בזהר הסולם – וירא ע-עב (שיעור השקפה)

24- דף היומי בזהר הסולם – וירא ע-עב (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד6

הזוהר הקדוש, דף היומי, פרשת וירא, עמודים ע-עב, כ"ז כסלו תשע"ה

במדרש הנעלם מספר לנו על גן עדן וגהנום.
כדי להבין מדרש זה צריכים קודם כל להסתכל על העולם הנצחי, וכדי להוריד את התפיסה לעולה הזה צריך להלבישו בדבר גשמי ודרכו להבין כפי ההסתכלות בעולם הנצחי.
בזכות הצדיקים מתקיים העולם. אם הקשר עם הבורא מתנתק, כלומר שהקשר אינו מורגש נקרא זה גיהינום, אם יש קשר בין הנברא לבורא נקרא זה גן עדן.
מיהו אותו צדיק שיהיה בגן עדן? אותם צדיקים שליבם נתון להם ולא הם נתונים ברשות ליבם. הרצון של האדם הוא מצב מסוים והשאלה היא איזה צורה אתן לרצון.
אם הדמיון של האדם הוא דמיון אמיתי, והוא מדמה בליבו את האמת בצורתה הנכונה, הרי שהוא מכוון את ליבו להרגשה נכונה, כלומר שהוא בוחר שהלב יפעל בצורה נכונה. אבל אם הרגשות האוטומטיות והמוכרחות של הגוף הם אלו שמורגשות בלב – הרי שנקרא זה שהאדם ברשות ליבו.
דמיון בגימטריה נס, מציאות זו שאדם בוחר להרגיש הרגשה אמיתית ולא הרגשה כפי שמופיע מצד הגוף הרי שזה נס, משום שמדרכי הטבע הוא שהאדם מרגיש מה שגופו אומר לו להרגיש ולא מה שהנשמה מבינה שנכון להרגיש.
בנוסף, למדנו על גן עדן שלמעלה וגן עדן שלמטה, על גהינום שלמעלה וגהינום שלמטה.
חז"ל וגדולי ישראל מלמדים אותנו את דרך ה', הם הפקחים ואנו הסומים, ואם כך למה לנו לגשש באפילה, למה לא נלך אחריהם בכל כוחנו?
עד כאן היום, הנכם מוזמנים לשמוע את השיעור המלא…

אין תגובות

להגיב