25- דף היומי בזהר הסולם – וירא עג-עה (שיעור השקפה)

25- דף היומי בזהר הסולם – וירא עג-עה (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ע"ב – ע"ד, כ"ט כסלו תשע"ה.
היום אנו לומדים את המאמר "וה' המטיר על סדום".
בעניין הדין שנעשה בסדום ועמורה כותבת התורה: "וה' המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש, מאת ה' מן השמים".
עלי יד המילה הפותחת בפסוק: "והויה" מלמד אותנו הזוהר הקדוש את היחס בין הדין לרחמים. הויה זהו שם של רחמים, ולכאורה זה קשה שהרי נעשה כאן דין קשה ברשעים, איפה כאן הרחמים?
הרחמים יתבטאו לעתיד לבוא במלך המשיח. מה קשור כאן מלך המשיח? הרחמים נראים בסיפור זה בכך שה' הציל את לוט, ולאחר מכן מלוט ובנותיו נולדו שני בנים וזרע הבן המואבי הגיעה רות המואבייה, ולאחר מכן דוד המלך ולעתיד לבוא מלך המשיח.
צריכים אנו ללמוד שגם כשיש דין קשה טמון בו רחמים, וצריך שלא להתייאש ושלא להיכנס לעצבות אלא דווקא לבוא למצב של שמחה, למרות הקושי הגדול, משום שה' הוא זה שנותן את הדין ובתוך הדין טומן הוא רחמים.
גם הגיהינום הוא שליח על מנת להכין את הנשמה ולזככה ולטהרה על מנת שתוכל לבוא לגן עדן.
אם כך, אז למה אנו דואגים מפני הדינים?
הקב"ה עשה מנגנון מיוחד שיהיה כואב לנו בדין, כדי שנוכל לייצר קשר עם ה' מתוך ההשתוקקות, מתוך הדין.
לכן כתוב – "ואמונתך בלילות", הלילה הוא זמן השליח מה', ובעת זו אנו לומדים תורה שבאה מאת ה', כדי שנוכל עם אותה השתוקקות להגיע לאהבה.

אין תגובות

להגיב